Voda, my a Praha 12

Na podzim roku 2013 se uskutečnil již potřetí projekt „Voda, my a Praha 12 v projektových dnech“, tentokrát s 19 žáky 8. třídy ZŠ Na Beránku, Praha 12, pod názvem „Voda, my a Praha 12 v projektových dnech“ a za finanční podpory MČ Praha 12. Tentokrát žáci absolvovali program ve třech projektových dnech.

V prvním projektovém dni s názvem „Co si voda pamatuje?“ se žáci zabývali světovými zásobami vody, osobní spotřebou vody a navštívili Muzeum vodárenství v Podolí. V druhém projektovém dni „Voda a její význam ve městě“ mapovali současný stav vody na Praze 12, hledali ve své městské části různé vodní prvky a opatření na zadržování dešťové vody a provedli zasakovací zkoušku na několika městských povrchách. V posledním projektovém dni „Vraťme vodu zpět – územní plánování“ se vžili do rolí územních plánovačů a navrhli revitalizaci osobně vybraných lokalit v Praze 12 z hlediska mikroklimatického a estetického. Výstupy z projektu jsou k dispozici na webových stránkách Města do kapsy.

 


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018