Pražské provozy

SITA CZ. Pražské logistické centrum odpadové firmy SITA CZ je areál pro svoz, třídění a dočasné shromažďování odpadů od zákazníků (průmyslové podniky a obce).

Zpracovává se zde zejména papír a plasty-třídí se zde a připravují k odvozu na recyklaci. Dále se zde zpracovává elektroodpad, shromažďují k recyklaci zářivky.

Žáci uvidí, že se snažíme odpady maximálně recyklovat na příkladu rozebírání filtrů a dalších zaolejovaných součástí. Oddělené oleje lze dále využít. Žáci zde dostanou informaci o hospodaření s použitými jedlými i motorovými oleji a informaci o jejich odstraňování.


Projekt PAPÍR ZA PAPÍR

je projektem společnosti SITA CZ a vychází z jednoduché ekologické myšlenky. Namísto jednorázových sběrů shromažďujeme ve školách papír průběžně – školu vybavíme modrým kontejnerem a ten průběžně vyvážíme. Za nasbíraný papír dostane škola pomůcky z recyklovaného papíru v odpovídající hodnotě – tedy PAPÍR ZA PAPÍR. Ve spolupráci s papírnami jsme vytvořili soubor odměn, které si školy mohou za nasbíraný papír objednat. PŘIDEJTE SE


KOVOŠROT GROUP CZ a.s. patří již několik desítek let k předním podnikům na poli recyklace druhotných surovin v České republice. V pražském areálu o rozměrech 200 x 120 metrů jsou tři velké oddělení pro separaci železa. Žáci uvidí pojezdné jeřáby vykládající velké kusy železa z vagonů a střihací a lisovací zařízení při práci. Odsud se kovy připravené k recyklaci odváží do hutí a oceláren ke znovuvyužití.

Termíny exkurze: druhé a třetí pondělí v měsíci či dohodou

Doprava: bus zastávka Myšlínská či Kablo

Doba trvání exkurze: zhruba 60 minut

Věková skupina: není omezeno

Minimální počet osob: 10

Maximální počet osob: ±25 (jedna třída)

Počet doprovázejících pedagogů: 1

Prostředí: interiér+exteriér

S sebou: pevné boty, oblečení na ven dle počasí

Místo setkání: vrátnice AVE CZ (bus zastávka Myšlínská či Kablo)

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Související odkazy

Mapa

Webové stránky Sita

Webové stránky Kovošrot


Ke stažení:

Pracovní list Kovošrot (pdf)

Pracovní list SITA (pdf)

Logistické centrum SITA

Kovošrot Praha

Více »

Exkurze je rozdělena do dvou částí. Nejdříve se žáci seznámí s historií společnosti A.S.A. a  pravidly skládkování. Následuje prohlídka přímo v terénu.

Termíny exkurze: v září, říjnu, listopadu, dále pak až od března (v zimních měsících dle dohody a počasí) Doprava: individuálně MHD na místo setkání (níže) Doba trvání exkurze: 90 minut Věková skupina: 4. – 9. třída, SŠ bez omezení Minimální počet osob: 10 Maximální počet osob: ±45 osob Počet doprovázejících pedagogů: 2 Prostředí: exteriér + interiér S sebou: teplé nepromokavé oblečení a pevné turistické boty Místo setkání: vrátnice (nedaleko stanice autobusu: Skládka Ďáblice) Cena exkurze: zdarma Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 739 301 708


Související odkazy:
Mapa
Web


Ke stažení:
Pracovní list (pdf)Více »

aneb jaké užitečné suroviny lze získat z odpadu?

Perucká 2542/10, Praha 2 -Vinohrady

Společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, poskytuje služby v oblasti odpadového hospodářství obsahující celé spektrum činností od obsluhy a instalování sítí odpadkových košů přes kontejnery na odpad až po likvidace černých skládek. Hlavní náplní je projektování a provozování komplexního nakládání s odpady a jejich likvidace (směsný komunální odpad, separovaný odpad, biologicky rozložitelný odpad a další). Během této exkurze bude žákům přiblížena obecně problematika odpadového hospodářství.

Termíny exkurze: vždy všední den dle dohody

Doprava: individuálně MHD na místo setkání (níže)

Doba trvání exkurze: zhruba 60 minut

Věková skupina: není omezeno

Minimální počet osob: 10

Maximální počet osob: ±25 (jedna třída)

Počet doprovázejících pedagogů: 1

Prostředí: exteriér

S sebou: teplé nepromokavé oblečení a pevná obuv s rovnou podrážkou

Místo setkání: vrátnice (tramvajová zastávka Otakarova)

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Související odkazy:

Webové stránky Komwag

Mapa


Ke stažení:

Pracovní list (pdf) Více »

aneb odpad lze využít i pro vytápění domů a výrobu elektřiny !

Průmyslová ulice 615/32, Praha 10

Zařízení na energetické využití odpadu se snaží maximum odpadu zhodnotit, tj. vrátit do výroby jako surovinu, zbytek využít energeticky pro výrobu tepla (páry) nebo elektřiny a skládkováním odstraňovat teprve to, co nelze dále využít.

Termíny exkurze: vybrané všední dny podle možností provozu vždy po domluvě

Doprava: individuálně MHD na místo setkání (níže)

Doba trvání exkurze: zhruba 120 minut

Věková skupina: 5. – 9. třída ZŠ, SŠ bez omezení

Minimální počet osob: 10

Maximální počet osob: do 25 (jedna třída)

Počet doprovázejících pedagogů: 1

Prostředí: interiér

S sebou: bezpečná obuv s rovnou podrážkou

Místo setkání: vrátnice (nedaleko stanice autobusu: Spalovna Malešice)

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Související odkazy

Webové stránky

Mapa


Ke stažení

Pracovní list (pdf)

Více »

aneb jaké užitečné suroviny lze získat z odpadu?

Pod Šancemi 444/1, Praha 9

Sběrný dvůr

Ve sběrném dovře mohou občané zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně – bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady). Během exkurze se žáci seznámí s tím, jak sběrný dvůr funguje. A na vlastní oči uvidí, které konkrétní druhy odpadů daný sběrný dvůr vybírá.

Centrum recyklace elektroniky

Roční kapacita linky na zpracování použitých TV obrazovek a PC monitorů je asi 40 000 kusů. K recyklaci se tak vrátí 440 tun skla roztříděného na 3 druhy – sklo stínítkové, kónusové a sklo z ČB obrazovek. Zpracováním elektroodpadů se získávají vzácné druhotné suroviny jako např. drahé a barevné kovy, ale také železo a plasty.

Třídička papíru

V Praze fungují dvě linky na třídění papírového odpadu. Denní výkon linky v areálu Walter je zhruba 78 tun a ročně se zde dotřídí a slisuje až 26 tisíc tun papírového odpadu. Spolu s třídicí linkou tak lze zpracovat 51 tisíc tun papírového odpadu ročně.

Pro zajímavost: na 1 tunu nového papíru je potřeba 17 vzrostlých stromů, ročně tak pražské třídicí linky zachrání asi 867 tisíc stromů.

Termíny exkurze: vždy všední den dle dohody

Doprava: individuálně MHD na místo setkání (níže)

Doba trvání exkurze: zhruba 90 minut

Věková skupina: není omezeno

Minimální počet osob: 10

Maximální počet osob: ±25 (jedna třída)

Počet doprovázejících pedagogů: 1

Prostředí: exteriér + interiér

S sebou: teplé nepromokavé oblečení a pevná obuv s rovnou podrážkou

Místo setkání: vrátnice (autobusové zastávky K Žižkovu nebo Balkán)

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Související odkazy

Webové stránky

Mapa


Ke stažení

Pracovní list (pdf)

Více »


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018