Mimopražské provozy

aneb co vše ještě lze rozložit a použít …
AVE, Benátky nad Jizerou

Benatky - ze vzduchuŽáci navštíví biodegradační plochu a budou jim vysvětleny a ukázány základní principy kompostování. Větší část slouží jako dekontaminační plocha, která je určená pro degradaci ropných uhlovodíků v kontaminovaných zeminách. Celkový rozsah dekontaminačních ploch čítá cca 20 000m2. Zbylá část je využívána jako kompostovací plocha, kde jsou upravovány metodou biodegradace dovezené vyhnilé kaly z ČOV.

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 30 minut

Věková skupina: 5. – 9. třída ZŠ, SŠ

Minimální počet osob: 45

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 1-3

Prostředí: exteriér

S sebou: teplé oblečení a boty dle počasí

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Odkazy:
Web

aneb za poznáním reverzní osmózy…
AVE, Benátky nad Jizerou

1382134_10201616691032041_712611927_nV areálu se nachází dvě čistírny odpadních vod – mechanicko-biologická k administrativním budovám a čistírna průsakových vod – zde žáci uvidí membrány používané na čištění metodou reverzní osmózy – kapacita činí 8000m3/rok. V areálu je svedena dešťová voda do retenčních nádrží s rybami. V blízkosti se nachází obalovací linka na výrobu škváry.

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 45 minut

Věková skupina: 5. – 9. třída ZŠ, SŠ

Minimální počet osob: 45

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 1-3

Prostředí: převážně exteriér

S sebou: teplé oblečení a boty dle počasí

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Odkazy:
Web

aneb budování, plnění i rekultivace skládky při jednom …
Skládka AVE, Benátky nad Jizerou

Benátky-ortofotoTěleso skládky je umístěno na jižním svahu Benátského vrchu ve vzdálenosti 2,5 km od okraje města Benátky nad Jizerou v areálu bývalého vojenského výcvikového prostoru Mladá. V rámci exkurze žáci navštíví skládku tuhého komunálního a nebezpečného
odpadu – kromě ukládání uvidí i nově zakládanou a již rekultivovanou část a třídírnu papíru a plastů (kapacita 14000 tun ročně), stabilizační linku (pro odpad co nelze ihned uložit do tělesa – vápnění), sběrný dvůr, sklad nebezpečného odpadu a kogenerační
jednotku na skládkový plyn.

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 45 minut

Věková skupina: 5. – 9. třída ŽŠ, SŠ

Minimální počet osob: 45

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 1-3

Prostředí: převážně exteriér

S sebou: teplé oblečení a boty dle počasí

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Odkazy:
Web

aneb radost z čištění vody…
Obec Pyšely

1391553_10201616696672182_919204449_nČistírna odpadních vod města Pyšely je řešena jako mechanicko-biologická čistírna s ojedinělým kalovým hospodářstvím – kaly lze zpracovávat na městské kompostárně. Vzhledem k tomu, že byla z důvodu technologické výhodnosti vybudována na ČOV rákosová
pole, uvolnila se kapacita kompostárny i pro další uživatele (pro 50% množství kalů by měla stačit kapacita rákosových polí na osm až deset let). Kapacita čistírny je 2050 ekvivalentních obyvatel. Čistírna je schopna provozu i při minimálním zatížení (cca 25% projektované kapacity). Vyniká výraznou úsporou provozních nákladů (el. energie) vzhledem k využití vázaného kyslíku v aerobním procesu (při denitrifikaci a biologickém odstraňování fosforu).

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 45 minut

Věková skupina: není omezeno

Minimální počet osob: 45

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 1-3

Prostředí: exteriér

S sebou: teplý oděv a boty dle počasí

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Odkazy:
Web

aneb z čistírny na kompost a zpět na pole – to jinde nemají !
Obec Pyšely

16-Kompostarna Pysely_750x422Kompostárna zpracovává bioodpad z katastru města Pyšely a okolních obcí (Nespeky, Řehenice, Čerčany a další). Občané jsou vybaveni sběrnými nádobami s dvojitým dnem. Bioodpad je mechanicky drcen a dozrává na zakládacích pásových hromadách. Ty jsou překopávány samojízdným překopávačem Backhus 14.28. Použita je rakouská technologie jediná svého druhu v ČR. Plocha je odvodněna do rákosového pole, kde probíhá proces provzdušňování a zrání za pomoci kořenového systému rákosu. Roční kapacita
kompostárny je 4800 tun vstupních surovin, což odpovídá zhruba 2000 tunám kompostu.

 

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 45 minut

Věková skupina: není omezeno

Minimální počet osob: 45

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 1-3

Prostředí: exteriér

S sebou: teplé oblečení a boty dle počasí

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Odkazy:
Web

aneb jak získat bioplyn a elektrickou energii z komunálního odpadu …

bioplynka PřibyšiceBioplynová stanice slouží k produkci bioplynu převážně z biologicky rozložitelného podílu komunálního odpadu, který je zde i vytřiďován. Jedná se o v České republice první zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů v anaerobní variantě (tzv. anaerobní MBÚ). V provozu je užíván biologicky rozložitelný komunální odpad, gastro odpady a suroviny nevhodné ke spotřebě.

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 45 minut

Věková skupina: není omezeno

Minimální počet osob: 45

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 2

Prostředí: exteriér

S sebou: pevná obuv s rovnou podrážkou, nepromokavý oděv

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Odkazy:
Web
Video z provozu


Ke stažení:
Pracovní list (pdf)

aneb kdo a kde za nás odstraňuje odpady, které do kontejneru na tříděný odpad nepatří?

Víte, že třídění odpadu na recyklačních linkách se bez ruční práce neobejde? Papír i plasty se svezou do třídírny druhotných surovin a ručně se dotříďují na jednotlivé kategorie a odstraňují se odpady, které do tříděného sběru nepatří. Žáci v provozu uvidí pracovníky přímo při této činnosti a naučí se dbát na čistotu a správné tříděných odpadů. Hnijící potraviny značně znepříjemňují práci lidem, kteří musí ručně námi předtříděné odpady dále roztřídit do jednotlivých kategorií.

Třídírna PřibyšiceTermíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 30 minut

Věková skupina: 5. – 9. třída ZŠ, SŠ

Minimální počet osob: 45

Maximální počet osob: ±55

Počet doprovázejících pedagogů: 2

Prostředí: exteriér

S sebou: teplé nepromokavé oblečení a boty

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Web: není


Ke stažení:
Pracovní list (pdf)

aneb jak na čištění odpadů ve velkém…

ČOV BerounČistírna odpadních vod v Berouně je řešena jako mechanicko-biologická s nízkozatěžovanou oběhovou aktivací a jemnobublinnou aerací. ČOV je zakončena kalovým hospodářstvím. Čistírna odpadních vod Beroun zpracovává komunální odpadní a průmyslové vody z města Beroun, Králův Dvůr a obce Hýskov.

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 60 minut

Věková skupina: není omezeno

Minimální počet osob: 35

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 1-2

Prostředí: exteriér

S sebou: pevná obuv s rovnou podrážkou, nepromokavý oděv

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Odkazy:
Webové stránky čističky


Ke stažení:
Pracovní list (pdf)

Společnost má dvě pobočky, v Neratovicích, kde zpracovávají PET lahve a v Jílovém u Prahy. V Neratovicích jsou lahve „dotříděny“, umyty a nasekány na tzv. flakes (vločky). Tyto vločky jsou převezeny do Jílového a zde jsou granulovány. Z tohoto regranulátu poté firma vyrábí předlisek, z kterých si posléze výrobci nápojů vyfukují láhve.

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 30 minut

Věková skupina: bez omezení

Minimální počet osob: 35

Maximální počet osob: 45

Počet doprovázejících pedagogů: 1

Prostředí: interiér

S sebou: bez zvláštního požadavku

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033


Mapa

Web

Pracovní list

aneb jak získat energii i teplo z odpadu živočišné i rostlinné výroby …

Libeň, okr. Praha – západ

Bioplynová stanice byla uvedena do provozu v roce 2008 a je  provozována Zemědělským družstvem vlastníků Dolní Břežany. V bioplynové stanici je instalována kogenerační jednotka s elektrickým výkonem 526 kW a s tepelným výkonem 558 kW. Substrátová skladba, která je ve fermentoru zpracovávána obsahuje hovězí kejdu, kukuřičnou siláž a travní senáž.

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na jiné místo dle dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 60 minut

Věková skupina: 5. – 9. třída ZŠ, SŠ

Minimální počet osob: 35

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 2

Prostředí: exteriér + interiér

S sebou: pohodlné boty

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte naexkurze@ekocentrumkoniklec.cz, +420 773 999 033


Mapa

Při prohlídce s odborným výkladem navštíví žáci mechanicko-biologickou čistírnu obsluhující Nymburk a blízké obce. Je navržena pro 35 000 ekvivalentních obyvatel. Přiváděná splašková voda prochází česlem, lapači štěrku a tuků. Následuje biologická fáze – v oběhových aktivačních nádržích se pomocí mikroorganizmů odstraňuje fosfor a dusíkaté látky. Zpracování kalu probíhá na kalové koncovce. Kal se předává formě produkující hnojivo pro zemědělskou výrobu.

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 60 minut

Věková skupina: není omezeno

Minimální počet osob: 45

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 1-2

Prostředí: exteriér

S sebou: pevná obuv s rovnou podrážkou, nepromokavý oděv

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Odkazy:
Webové stránky čističky
Mapa
čistička
schéma vodovodní a kanalizační sítě


Ke stažení:
Pracovní list (pdf)
Více »

aneb přírodní čištění odpadních vod?

Obec Mořina, okres Beroun

Kořenové čističky odpadních vod jsou ekonomicky výhodné i šetrné vůči přírodě: vodu čistí kořeny bahenních a vlhkomilnýh rostlin za spolupůsobení bakterií. Čističky tak pracují bez elektrické energie za minimálních provozních nákladů.

Termíny exkurze:v září a v říjnu, dále pak až v dubnu

Doprava: autobus bude představen před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze:zhruba 30 minut

Věková skupina: bz omezení

Minimální počet osob: 35

Maximální počet osob: ±45 osob

Počet doprovázejících pedagogů: 2

Prostředí: exteriér

S sebou: teplé nepromokavé oblečení a pevné turistické boty

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Související odkazy

Webové stránky
Mapa


Ke stažení

Pracovní list (pdf)

Více »

aneb patří demoliční odpad na skládku ?

Pchery u Kladna, Důl Theodor

Důl Theodor je moderní, vysoce výkonný recyklační závod. Nachází se za objektem bývalých strojíren. Provozovna zpracovává běžný stavební a demoliční odpad charakteru cihelné stavební sutě, betony, živičné kry, kamenivo a směsné materiály. Recyklační středisko nabízí stavební recykláty, ale i materiály z bývalé důlní výsypky Důl Theodor, jako je škvára a pérka (vyhořelé uhlí) a klasické přírodní kamenivo (písky, štěrky, kačírek).

Termíny exkurze: v září, říjnu, listopadu, dále pak až od března (v zimních měsících dle dohody a počasí)

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: 60 minut

Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ

Minimální počet osob: 35

Maximální počet osob: ±45 osob

Počet doprovázejících pedagogů: 2

Prostředí: exteriér

S sebou: teplé nepromokavé oblečení a pevné boty

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Související odkazy

Webové stránky
Mapa


Ke stažení

Pracovní list (pdf) Více »

Tišice u Mělníka

Čistička je umístěna asi 100 metrů od řeky Labe. Hlavními částmi jsou dva reaktory, tři betonové jímky, dvě hlavní vzduchová dmychadla, menší dmychadlo pro provzdušňování kalu, mechanické česle, měrný objekt. Obec využívá zajímavý systém vakuové kanalizace, který seskládá ze tří hlavních částí – domovních, gravitačních přípojek, vakuové stokové sítě se sběrnými šachtami a vakuové stanice. Řídící panel ovládá, na základě informací čidel ve sběrné nádrži, chod vývěv a čerpadel a hlídá případné dosažení mezních, havarijních hodnot vakua a hladiny splašků v nádrži. O dosažení těchto hodnot, zejména okamžité ztrátě vakua a o výpadu elektrického proudu informuje pomocí SMS zpráv vybrané pracovníky TIKANASu. Pachové filtry slouží k zachycení nepříjemných pachů ze vzduchu, vytlačovaného vývěvami. Jsou umístěny venku, mimo budovu stanice. Jsou to kruhové betonové jímky, vzduch z výtlaku vývěv je zaveden na dno jímek do rozdělovačů. Pachy jsou zachycovány v asi jeden metr vysoké vrstvě štěpků kůry z jehličnatých stromů. Tato filtrace je velmi účinná, okolí vakuové stanice není vůbec obtěžováno nepříjemným pachem.

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: 60 minut

Věková skupina: pouze SŠ

Minimální počet osob: 35

Maximální počet osob: ±45 osob

Počet doprovázejících pedagogů: 1

Prostředí: interiér i exteriér

S sebou: teplé nepromokavé oblečení a pevné boty

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Související odkazy

Webové stránky
Mapa


Ke stažení

Pracovní list (pdf) Více »

aneb skládkování na vlastní oči…

Uhy (areál pískovny u Velvar)

Exkurze je rozdělena do dvou částí. Nejdříve se žáci seznámí s historií společnosti A.S.A. a  pravidly skládkování. Následuje prohlídka přímo v terénu.

Termíny exkurze: v září, říjnu, listopadu, dále pak až od března (v zimních měsících dle dohody a počasí)

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: 60 minut

Věková skupina: 4. – 9. třída, SŠ bez omezení

Minimální počet osob: 35

Maximální počet osob: ±45 osob

Počet doprovázejících pedagogů: 2

Prostředí: exteriér

S sebou: teplé nepromokavé oblečení a pevné boty

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Související odkazy

Webové stránky .A.S.A
Mapa


Ke stažení

Pracovní list (pdf)

Více »

aneb proces zpracování bioodpadu ve velkém…

Jena, Úholičky 251

V rámci této exkurze se žáci dozvědí, proč bychom měli třídit bioodpad a jaké je jeho další využití. Seznámí se se zpracováním bioodpadu ve velkém objemu. Vybrat si můžete ze dvou kompostáren v okolí Prahy: firmu Jena nebo firmu Agora (viz dříve v tomto katalogu).

Tip: zúčastněte se též exkurze „Komunitní kompostování“ a můžete tyto procesy s žáky porovnat.

Termíny exkurze: v září, říjnu, listopadu, dále pak až od března (v zimních měsících dle dohody a počasí)

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 60 minut

Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ bez omezení

Minimální počet osob: 35

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 2

Prostředí: exteriér

S sebou: teplé nepromokavé oblečení a boty

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Související odkazy

Webové stránky
Mapa


Ke stažení

Pracovní list (pdf)

Více »

aneb plastové lahve jen na jedno použití ?

Práce 657, Neratovice

Společnost má dvě pobočky, v Neratovicích, kde zpracovávají PET lahve a v Jílovém u Prahy. V Neratovicích jsou lahve dotříděny, umyty a nasekány na tzv. flakes (vločky). Tyto vločky jsou převezeny do Jílového a zde jsou granulovány. Z tohoto regranulátu poté firma vyrábí předlisek, z kterých si posléze výrobci nápojů vyfukují láhve.

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 30 minut

Věková skupina: pouze SŠ

Minimální počet osob: 35

Maximální počet osob: 45

Počet doprovázejících pedagogů: 1

Prostředí: interiér

S sebou: bez zvláštního požadavku

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Související odkazy

Webové stránky
Mapa


Ke stažení

Pracovní list (pdf) Více »

aneb krásné a originální předměty ruční výroby.

Nenačovice 69, Beroun

Huť je soustředěna na malosériovou výrobu. Sklářská huť vyrábí v současné době cca 200 druhů výrobků, například hutní sklo barevné ručně nabírané, hutní barevná zvířata ručně nabíraná i foukaná, skleněné ovoce, skleněné bonbony a jiné ozdobné předměty, hutní vázy (tahané i foukané), hutní mísy, popelníky, koše, svícny a další předměty. Sklářská pec je otápěna propanem. Taví se granule a frity (z důvodů ekologických se netaví ze sklářského kmene). Výrobky přicházejí na svět buď foukáním nebo tvarováním z masivní skloviny (z volné ruky nebo do formy). Chlazení probíhá v chladících pecích při teplotě cca 500° C, kde se nechává určitou dobu na výdrži, potom se samovolně ochlazuje až do druhého dne na pokojovou teplotu.

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 60 minut

Věková skupina: vhodné zejména pro 1. stupeň ZŠ

Minimální počet osob: 35

Maximální počet osob: 45

Počet doprovázejících pedagogů: 1

Prostředí: interiér

S sebou: bez zvláštního požadavku

Cena exkurze: 35 Kč za žáka (platí se provozovně na místě –  cena obdrženého dárečku)

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Související odkazy

http://www.ceske-sklo.cz/glasstar
http://www.clasic.cz/zelezna/zelezna/okol/sklarh.html
Mapa


Ke stažení

Pracovní list (pdf)

Více »

aneb i obsah septiků je hodnotnou surovinou pro výrobu energie.

Obec Kněžice u Nymburka

Bioplynová stanice v obci Kněžice ve Středočeském kraji je ojedinělým ekologickým projektem zaměřeným na problematiku dodávek energie a zpracování organického odpadu. Je založen na systému výroby elektrické energie a tepla v množství pokrývajícím celou energetickou spotřebu dané obce. Skládá se z bioplynové jednotky s výrobní jednotkou, biomasovým kotlem a tepelné rozvodné sítě pokrývající území celé obce.  Náplní exkurze je děti seznámit se zpracováním odpadů místní zemědělské farmy (kejda hospodářských zvířat a siláž, traviny a podobně) a sváženým obsahem septiků z obce Kněžice a okolí. Kněžice se svými 410 obyvateli vyrábějí průměrně 6 MWh elektrické energie na občana za rok a dodávají do elektrizační sítě za rok průměrně 5 MWh elektřiny na každého svého občana.

Termíny exkurze: všední den dle dohody 

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba do 90 minut

Věková skupina: 5.  – 9. třída ZŠ, SŠ

Minimální počet osob: 45

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 1 – 2

Prostředí: exteriér a interiér

S sebou: pevná obuv s rovnou podrážkou, nepromokavý oděv

Cena exkurze: zdarma
Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Související odkazy

Webové stránky
Mapa


Ke stažení

Pracovní list (pdf) Více »


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018