Aktuálně

Exkurze probíhaly od října 2013 do června 2014. Celý projekt jsme realizovali ve spolupráci s občanským sdružením Ekodomov. Ekocentrum Koniklec zrealizovalo 165 exkurzí pro 2557 dětí z pražských ZŠ a SŠ do celkem 6 pražských a 10 mimopražských provozů na zpracování odpadů. V letošním roce jsme zajišťovali více exkurzí pro žáky praktických ZŠ. Jsme rádi, že i tito žáci poznají odpadové hospodářství v praxi. Exkurze se jim přizpůsobí.

Podpora exkurzí je důležitá i ze sociálních důvodů – mnoho rodin je v tíživé situaci a v čase výletů je musí rodiče nechávat doma. Díky exkurzím zdarma je však tento problém eliminován a programu se může zúčastnit celý třídní kolektiv. 

Zúčastněné provozy

Pražské

 • ZEVO – Zařízení energetického využití odpadu, Pražské služby
 • Skládka Ďáblice – .A.S.A
 • Sběrný dvůr Pod Šancemi, Pražské služby
 • Logistické centrum Praha, SITA CZ
 • Provoz Praha, Kovošrot

Mimopražské

 • Sklárna Glasstar Nenačovice
 • Kořenová čistírna Mořina, obec Mořina
 • ČOV Beroun
 • Skládka Uhy – .A.S.A
 • Kompostárna Úholičky, Jena
 • Recyklace stavebního odpadu Pchery, FABP Recyklace plastů – provoz Jílové a Neratovice, PTP GROUP
 • ČOV Pyšely
 • Kompostárna Pyšely
 • Bioplynová stanice Přibyšice, Bio Servis Benešov, s.r.o.

Zpětné vazby pedagogů

„Vyučujícím i dětem se exkurze moc líbila, po cestě nás bavil zajímavým výkladem pan průvodce. Děti se dozvěděly řadu zajímavých informací a několikrát jsme se i zasmáli při fajn aktivitách.“

M. Drtil, ZŠ Rakovského, Praha 12

Kořenová čistírna Mořina, obec Mořina

 „Perfektní organizace, věcné, názorné exkurze. Naprosto perfektní průvodce.“

J. Jeřábková, ZŠ Ratibořická, Praha 9

ZEVO – Zařízení energetického využití odpadu, Pražské služby

 „Zajímavé s možností využití nápadů pro další práci ve škole.“

M. Seemanová, ZŠ praktická a speciální, Praha 9


Obrázky:


Exkurze jsou financovány z prostředků Hlavního města Prahy. Ve školním roce 2013/2014 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Exkurze probíhaly od října 2012 do května 2013. Celý projekt jsme realizovali ve spolupráci s občanským sdružením Ekodomov. Ekocentrum Koniklec zrealizovalo 175 exkurzí pro 2848 dětí z pražských ZŠ a SŠ do celkem 6 pražských a 12 mimopražských provozů na zpracování odpadů. V letošním roce jsme zajišťovali více exkurzí pro žáky praktických ZŠ. Jsme rádi, že i tito žáci poznají odpadové hospodářství v praxi. Exkurze se jim přizpůsobí. Několik škol – například ZŠ Chmelnice z Prahy 3, uspořádalo projektový den, ve kterém žáci vyrazili do sběrného dvora firmy KOMWAG, skládky Ďáblice, kořenové čističky Mořina nebo sklárny Nenačovice. Po návštěvě vyráběli žáci postery a prezentovali získané zkušenosti ve třídě.

Podpora exkurzí je důležitá i ze sociálních důvodů – mnoho rodin je v tíživé situaci a v čase výletů je musí rodiče nechávat doma. Díky exkurzím zdarma je však tento problém eliminován a programu se může zúčastnit celý třídní kolektiv.

Zúčastněné provozy

Pražské

ZEVO – Zařízení energetického využití odpadu, Pražské služby

Skládka Ďáblice – .A.S.A

Sběrný dvůr Praha 2 – Komwag

Sběrný dvůr Pod Šancemi, Pražské služby

Logistické centrum Praha, SITA CZ

Provoz Praha, Kovošrot

Mimopražské

Sklárna Glasstar Nenačovice

Kořenová čistírna Mořina, obec Mořina

Skládka Uhy – .A.S.A

Kompostárna Úholičky, Jena

Bioplynová stanice Kněžice ČOV Nymburk, Vodovody a kanalizace Nymburk

Recyklace stavebního odpadu Pchery, FABP Recyklace plastů – provoz Jílové a Neratovice, PTP GROUP

Čistírna odpadních vod Tišice, TIKANAS

Bioplynová stanice Liběř, zemědělské družstvo Břežany

Nejpilnější školy

402 žáků ZŠ Chmelnice, Praha 3

206 žáků SOU gastronomie a podnikání, Praha 9 – Hloubětín

169 žáků Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9 – Jarov

Praktické ZŠ Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o., Praha 3 – Žižkov

ZŠ praktická a speciální Praha 9, Praha 9 – Horní Počernice

ZŠ praktická a ZŠ speciální Praha 5, Praha 5 – Košíře

ZŠ praktická a ZŠ speciální, Praha 4 – Krč ZŠ Vachkova 941, speciální, Praha 10 – Uhříněves

Nejoblíbenější pražské provozy

558 žáků – ZEVO – Zařízení energetického využití odpadu, Pražské služby

192 žáků – Skládka Ďáblice – A.S.A.

121 žáků – Sběrný dvůr Praha 2 – Komwag Nejoblíbenější mimopražské provozy 446 žáků – Sklárna Glasstar Nenačovice 367 žáků – Kořenová čistírna Mořina 143 žáků – Skládka Uhy (.A.S. A.)a Kompostárna Jena Úholičky

Zpětné vazby pedagogů

Opět velmi užitečné se zasvěceným komentářem lidí, kteří vědí, o čem mluví.

S. Žeková, ZŠ Pod Marjánkou, Praha 6

ZEVO – Zařízení energetického využití odpadu, Pražské služby

Chtěla bych Vám poděkovat za úžasnou exkurzi :), byla vámi opět perfektně připravená.

M. Titěrová, ZŠ Chmelnice, Praha 3

Skládka Ďáblice – A.S.A.

Příjemně nás překvapilo rodinné prostředí. Měli jsme možnost vidět postup výroby několika výrobků (skleněných květin) a to ve všech krocích, což děti velmi zaujalo. Dáreček v podobě skleněného bonbonu byl milým zpestřením nakonec. Velmi hezký přístup k dětem!

D. Zimová, ZŠ Barikádníků, Praha 10 – Strašnice

Sklárna Glasstar Nenačovice

Všem, kteří se podíleli na tomto projektu, děkujeme!


Exkurze jsou financovány z prostředků Hlavního města Prahy. Ve školním roce 2012/2013 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Projekt „Exkurze do provozů na zpracování odpadu“ běží na plné obrátky.  Za období září-prosinec 2012 s námi školy absolvovaly 65 exkurzí, kterých se zúčastnilo 1081 žáků základních i středních škol z celé Prahy.

A kam se nejvíce jezdilo? Z pražských exkurzí je nejoblíbenější ZEVO – Zařízení na energetické využití odpadu (Spalovna Malešice), kterou navštívilo 213 dětí a skládka Ďáblice, které se zúčastnilo 90 dětí. Mezi mimopražskými exkurzemi tradičně kraluje sklárna Nenačovice (240 dětí). Dále školy rády jezdí do čistírny odpadních vod Nymburk a bioplynové stanice Kněžice (92 dětí).

Již přijímáme objednávky na exkurze organizované v tomto roce. Řada škol se chystá na návštěvu recyklačního centra firmy SITA.

Fotografie z loňské exkurze přinášíme níže.

Děkujeme všem provozům za spolupráci a školám za zájem.

Těšíme se na další spolupráci v letošním kalendářním roce.

Za Ekocentrum Koniklec

Daniel Traub


Fotografie:

Autorem fotografií je Mgr. Kateřina Kodadová, SITA


Exkurze jsou financovány z prostředků Hlavního města Prahy. Ve školním roce 2012/2013 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Od září 2012 byly zahájeny exkurze do provozů zpracovávajících odpad pro školy na území Prahy.

Opět se tak mohou žáci i pedagogové těšit na oblíbené exkurze například do spalovny ZEVO Malešice, sklárny v Nenačovicích, kořenové čističky v Mořině nebo bioplynové stanice v Kněžicích či Dolních Břežanech. Kapacita exkurzí se zaplňuje již i na jarní termíny roku 2013, proto doporučujeme učitelům, aby neváhali s objednávkou. Katalog exkurzí byl doplněn o nové provozy a balíčky exkurzí .


Exkurze jsou financovány z prostředků Hlavního města Prahy. Ve školním roce 2012/2013 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

15.6.2011

S posledním květnovým dnem končí další ročník úspěšného projektu „Exkurze do provozů na zpracování odpadu“ pro žáky pražských ZŠ a SŠ, který jsme realizovali ve spolupráci s občanským sdružením EKODOMOV. V letošním školním roce se zúčastnilo rekordních 51 škol z celé Prahy a 6452 žáků. Hlásily se nejen školy, které si exkurze oblíbily a chtěli je zprostředkovat dalším žákům, ale i školy nové.

Několik škol – například ZŠ Náměstí Svobody 2 ( Praha 6 ) uspořádalo projektový den, ve kterém žáci vyrazili do sběrného dvora firmy KOMWAG, recyklačního centra firmy SITA, areálu Kovošrot Praha, sklárny Glasstar Nenačovice, kořenové čistírny v obci Mořina a bioplynové stanice ve stejné obci. Poté si žáci zjištěné vědomosti srovnávali.

Všem zúčastněným na tomto projektu děkujeme!

Pro zajímavost uvádíme krátký přehled

Nejpilnější školy:

 • Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha9-Jarov – 711 žáků
 • ZŠ Ratibořická, Praha 9 – Horní Počernice – 487 žáků
 • ZŠ Mendíků, Praha 4 – Michle – 369 žáků
 • ZŠ praktická a ZŠ speciální Ružinovská, Praha 4-Krč – 356 žáků
 • SOUO Belgická 29, Praha 2, 120 00 – 330 žáků

Nejžádanější provozy, které pro školy zajišťovalo Ekocentrum Koniklec

 • Sběrný dvůr Pod Šancemi  – 482 žáků
 • Sklárna Nenačovice – 456 žáků
 • Sklárna Nižbor – 388 žáků
 • ZEVO Malešice – 382 žáků
 • Bioplynová stanice Kněžice – 176 žáků

A jaké jsou na exkurze ohlasy?

„Velice poučné pro děti. Poznávají reálný život a pozměňují názor na svět, který je jim zkresleně podsouván médii.“

ČOV Nymburk, 25.10.2011, Ing. Ivan Štěpka, ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 12

„Perfektní doplněk pro pochopení výukové látky přírodopisu, fyziky, chemie a prac. činností.“

ČOV Nymburk, 3.11.2011,  Mgr. Veronika Zvolánková, ZŠ  Mendíků, Praha 4 – Michle

Exkurze splnila účel. Žáci se o problematiku zajímali. Jejich dotazy byly vždy kvalifikovaně zodpovězeny. Vzhledem k jejich oboru byla exkurze určitě přínosem.“

Kompostárna Úholičky+ Skládka Uhy + Recyklace stavebního odpadu Pchery, 15.3.2012, Ing. Zuzana Švábenská, Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha9-Jarov

„Jsme rádi, že jsme mohli studentům blíže přiblížit proces likvidace odpadů.“

Helena Fleischmanová, asistentka ředitele ZEVO Malešice, Pražské službyExkurze jsou financovány Hlavním městem Praha. Za tuto podporu děkují školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2011/2012 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Střední odborné škola stavební a zahradnické,Praha9-Jarov,Učňovská 1
navštívila během jednoho výjezdu 3 exkurze. Za poznáním vyrazilo 52
žáků tříd 1AZ,2AZ,1NZ,2NDSZ

Žáci navštívili:

Kompostárnu JENA Úholičky
Skládku odpadů společnosti .A.S.A. – provozovna Uhy
Recyklační linku stavebních odpadů – FABP

Zprávu o výletě napsali na školní web.

Paní učitelky Ing. M. Havlíčková Mgr. M. Saidlová zhodnotili exkurzi:
Exkurze splnila účel. Žáci se o problematiku zajímali. Jejich dotazy byly vždy kvalifikovaně zodpovězeny. Vzhledem k jejich oboru byla exkurze určitě přínosem.


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha. Za tuto podporu děkují školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2011/2012 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

 Ačkoli v lednu panuje zima, studenti Střední odborné školy stavební a zahradnické z Prahy 9 –Jarov nelenili a v hojném počtu vyrazili do sběrného dvora. Pod vedením pana učitele Hluštíka si studenti učňovských oborů truhlář, zedník, klempíř a dalších prohlédli sběrný dvůr, třídičku papíru a centrum recyklace elektroniky. Každou exkurzi navštívilo 149 žáků z 6 různých tříd. Nejvíce zaujala linka na demontáž televizorů a jejich následná příprava k recyklaci.

Studenti dalších škol zamířili do Zařízení na energetické zpracování odpadů Pražských služeb (bývalé spalovny Malešice). Jednoduchý nápad – kde se spaluje, tam bude teplo. ZŠ praktická a ZŠ speciální Ružinovská, Praha 4 vyslala 17 žáků 5. a 6. ročníků,  ŽŠ Mendíků, Praha 4 vyslala oba 8. ročníky – celkem 36 žáků a ZŠ Na Beránku, Praha 12 vyslala 20 žáků z 8. a 9. ročníků.

Za období září 2011 – únor 2012 se uskutečnilo celkem 105 exkurzí pro 1.900 žáků.


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha. Za tuto podporu děkují školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2011/2012 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Studenti kvarty a oktávy gymnázia  Trojská  pod vedením paní učitelky Horké využili pro projekt „Odpadky – co s nimi? Recyklace…“ exkurzí nabízených Ekocentrem Koniklec a Ekodomovem.

V rámci dvou listopadových dnů navštívili Logistické recyklační centrum společnosti SITA s.r.o. v Praze 10. Po odborné přednášce spojené s názornou ukázkou všech druhů plastů a znečištěné tekutiny ropnou látkou si studenti prohlédli celý provoz. Zaujal je sklad nebezpečných chemikálií, rozebírání olejových filtrů i lisování papíru do balíků pro další zpracování.

Dále si prohlédli areál Kovošrotu s velkými lisy a jeřáby. Překvapilo je velké množství různých kovů. Ještě tentýž den pokračovali do sběrného dvora hlavního města Prahy provozovaného společností Komwag v Perucké ulici. Zde se jich ujali odpadoví hospodáři a provedli je celým dvorem od přijímání odpadu, místa uložení až po ukázku vozového parku pro odvoz odpadu a čištění ulic.

Další den navštívili studenti Ekotechnické muzeum v Bubenči, kde si prohlédli starou čistírnu odpadních vod a následně se zúčastnili ankety o odpadech. Získané poznatky zpracovali do multimediální podoby a prezentovali před ostatními spolužáky. Za zvídavé otázky studenti obdrželi trička od společnosti SITA s.r.o. a ve sběrném dvoru propisovací tužky. Za dárky děkují.

Jsme rádi, že exkurze nekončí pouze návštěvou provozů a školy s nimi umí dále pracovat. V letošním školním roce (září-prosinec 2011) navštívilo celkem 2960 žáků 161 různých exkurzí.


Obrázky:
1. den

2. den

Anketa


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha. Za tuto podporu děkují školy i Ekocentrum Koniklec a Ekodomov. Více »

Žáci Soukromé ZŠ Integrál, Jana Masaryka 25, Praha 2 pod vedením pí učitelek Svobodové a Šustové vytvořili speciální číslo školního časopisu věnovaného exkurzím.

10.5. navštívili ZEVO Malešice, kořenovou čističku Mořinaa sklárnu Nenačovice. Své zážitky a dojmy sepsali do článků doplněných vlastnoručními kresbami.Z časopisu máme velkou radost, moc se žákům povedl.


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Více »

Prohlédněte si jak vypadá exkurze na panoramatické fotografii


Sklárna Glasstar Nenačovice


Kořenová čistírna odpadních vod Mořina


Kořenová čistírna odpadních vod Mořina


Sběrný dvůr Komwag


Skládka .A.S.A u obce Uhy


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov. Více »

V úterý 7.6. jsme exkurzí do ZEVA Malešice s šestým ročníkem ZŠ Jaroslava Seiferta završili další rok plný exkurzí. Celkem se s námi vydalo 3457 žáků na 177 exkurzí.
Nejpopulárnějšími exkurzemi se stalo ZEVO – Zařízení energetického využití odpadu a sběrný dvůr Pod Šancemi s třídírnou papíru a centrem recyklace elektroniky – obě provozované Pražskými službami. Z mimopražských kralovala sklárna Glasstar Nenačovice a kořenová čistička v obci Mořina. Mnohé školy jezdí na více míst a využívají nabídku exkurzí pro své projektové dny. Žáci tak mají nejen pasivní úlohu, ale i aktivní výstupy, které prezentují před ostatními. Exkurze přijdou vhod i pokud třída z nějakého důvodu nemůže zůstat ve škole. Děkujeme za kladné ohlasy a těšíme se na další exkurze v příštím školním roce.

Přehled jednotlivých míst:

 • Sběrný dvůr, třídička papíru a centrum recyklace elektroniky – 1221 žáků
 • Sklárna Glasstar Nenačovice – 558 žáků
 • Kořenová čistička odpadních vod v obci Mořina – 517 žáků
 • ZEVO Malešice – Pražské služby – 287 žáků
 • PVK – Muzeum pražského vodárenství – 189 žáků
 • Kompostárna JENA Úholičky – 173 žáků
 • Sklárka UHY .A.S.A – 173 žáků
 • Bioplynová stanice Kněžice – 94 žáků
 • Recyklace Pchery – 94 žáků
 • Čistička odpadních vod Tišice u Mělníka – TIKANAS  – 70 žáků
 • Recyklace plastů Neratovice- 46 žáků
 • Sběrný dvůr KOMWAG – 20 žáků

Tyto školy se nejvíce účastnily exkurzí:

 • Lyčkovo náměstí 6, 460, Praha 8 – Karlín
 • OA Heroldovy sady 1, Praha 10
 • SŠ Podskalská,Praha 2
 • Střední odborné školy stavební a zahradnické,Praha9-Jarov,Učňovská 1
 • VOŠZ a SZŠ, ul.5.května 51, Praha 4
 • ZŠ Pod Marjánkou, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6
 • ZŠ Praktická a ZŠ speciální Praha 4 ,Ružinovská 2017/20, Praha 4

Celkem se zúčastnilo 34 základních a středních škol z celé Prahy. Exkurze budou v příštím roce pokračovat. Přihlašovat se můžete již nyní na  exkurze@ekocentrumkoniklec.cz

Žáci po prohlídce ZEVO Malešice


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov. Více »

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Praha 3 publikuje článek na svém webu

Žáci hodnotí exkurze a jsou nuceni se zamyslet, zda se jim líbila a co si zapamatovali. Poté svůj názor graficky vyjádří.

V březnu jsme pro dvě školy pro jejich velký zájem připravili výlet složený ze 3 exkurzí – návštěva Kompostárny Jena Úholičky, skládky komunálního odpadu A.S.A. u obce Uhy a recyklační linka na zpracování stavebního odpadu FABP v dole Theodor. Pro žáky to byl pořádný přísun nových informací. Zážitky pro ně byly veliké – poznali, že odpad při tlení vydává zápach, skládka odpadu neznamená nepořádek a co se děje s domem, pokud  ho necháme zbourat.

Po každém odborném výkladu pracovníkem poskytoval náš lektor doplňkové informace a zpovídal žáky,  co si během návštěvy zapamatovali. Na závěr proběhla zpětná vazba – žáci dostali za úkol na kus papíru namalovat čáru tak dlouhou jak se jim daná exkurze líbila (od „nezaujala“, což znamenalo nulovou délku po „výborná“, což reprezentovala čára přes celý papír). Dále dostali za úkol namalovat jeden obrázek z libovolné exkurze, co si zapamatovali.

Během března proběhlo 20 exkurzí pro 348 žáků, od září 134 exkurzí pro 2602 žáků.

Výběr z reakcí pedagogů:

ZEVO Malešice: Výklad byl přiměřený věku dětí, exkurzi hodnotím jako zdařilou. Žákům se exkurze líbila, díky. (I. Veselá, ZŠ U Školské Zahrady)

Recyklační linka stavebních odpadů – FABP:  Velice zajímavé stroje – např. „drtič“ a jeho práce. (Burešová, ZŠ Kupeckého)


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov. Více »

V prosincovém vydání novin pro občany Prahy 16 – Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, Lipence a Lochkov byl zveřejněn článek o exkurzích. Z místních škol provozy navštívily ZŠ Starochuchelská a ZŠ Loučanská, které vyslaly za poznáním celkem 364 žáků.


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

V listopadu na exkurze pořádané Ekocentrem Koniklec zavítalo 749 žáků se svými pedagogy.  Za celý školní rok 2010/11 je to již 1536 žáků.

Tento měsíc se s námi na exkurze vydaly tyto školy:

 • Gymnázium Přípotoční 1337, Praha 10
 • ZŠ Praktická a ZŠ speciální Praha 4 , Ružinovská 2017/20, Praha 4
 • ZŠ Glowackého, Glowackého 555/6, Praha 8-Troja
 • OA Dušní 7, Praha 1
 • SŠ Podskalská 10, Praha 2
 • ZŠ Kupeckého 576/17, Praha 4
 • SSOŠ START, Chvaletická 918, Praha 14

Náplň exkurze však nespočívá jen v samostatné návštěvě, zájem žáků se dá podpořit i dalšími způsoby. Někteří vyučující si vypracují i své pracovní listy s otázkami. Například pro Sklárny Nenačovice:

 • Jaké chemikálie se přidávají do skla?
 • Jak se sklo tvaruje?
 • Jaké nástroje se používají?
 • Jak často jsou skláři ve sklárně?

Děti daleko pozorněji poslouchají výklad a na otázky, které zůstaly nezodpovězeny se ptají. Další žáci si po návratu do školy napíší test či vyrobí nástěnku.

Nástěnka vyrobená žáky ZŠ Praktická a ZŠ speciální Praha 4 , Ružinovská 2017/20, Praha 4 – exkurze

Levá nástěnka – Nižborská sklárna RÜCKL CRYSTAL a.s.

Pravá nástěnka – kompostárna JENA Úholičky a skládka komunálního odpadu firmy .A.S.A v obci Uhy.


Výběr z reakcí pedagogů:

Muzeum pražského vodárenství:  Velice oceňujeme kvalitní výklad a odbornost našeho průvodce – pana Beneše. ( H. Hlaváčová, ZŠ Pod Marjánkou )

Kořenová čistička Mořina + Sklárna Nenačovice: Přesné, obsáhlé, zajímavé, záživné. Vše bez problému. Velmi se líbilo, obsáhlý velmi kvalitní výklad, výborná praktická ukázka. ( Š. Burešová, ZŠ Kupeckého, Praha 4 )


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov. Více »

V letošním školním roce nabízíme exkurze ve spolupráci s občanským sdružením Ekodomov na 8 pražských a 15 mimopražských provozů zpracování odpadu. Jednotlivá stanoviště nabízená Ekocentrem Koniklec navštívilo od počátku září do konce října 787 žáků z 10 pražských základních a středních škol.

Z pražských provozů je nejpopulárnější ZEVO – Zařízení na energetické zpracování odpadu (Spalovna Malešice), které navštívilo celkem 118 žáků. Z mimopražských sklárna Nenačovice se 188 žáky a kořenová čistička odpadních vod v obci Mořina, kterou navštívilo 147 žáků.

Velký zájem žáků i pedagogů vzbudila návštěva skládky odpadů Uhy. Kromě velkých strojů zaujala i odborná přednáška a mimo jiné i fotodokumentace výstavby skládky. Jelikož na některé mimopražské provozy je omezený počet exkurzí, doporučujeme školám včasnou objednávku – zejména zmíněná skládka odpadů .A.S.A. – provozovna Uhy a  kompostárna JENA Úholičky.

Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkují školy i Ekocentrum Koniklec a o.s. Ekodomov.

Reakce pedagogů:

Kořenová čistička Mořina + Sklárna Nenačovice: Děkujeme Vám mnohokrát za zorganizování naší exkurze 5. 11. do Nenačovic a Mořiny, která byla velmi zajímavá a všem se nám moc líbila. (Ing. T. Hodačová, OA Dušní)

Kompostárna Jena Úholičky: Vaše exkurze nás inspirovala k další návštěvě, kterou uskutečníme na jaře jako celodenní výlet. Těšíme se na další spolupráci.(Š. Peterová, ZŠP a ZŠS Ružinovská)

Skládka odpadů společnosti .A.S.A. – provozovna Uhy: Je výborné pro naše děti vidět kolik odpadu vyprodukujeme. Exkurze je motivací k třídění odpadů a poučení rodičů (Š. Peterová, ZŠP a ZŠS Ružinovská)

ZEVO Malešice: Exkurze byla pro naše žáky rozhodně zajímavá, ačkoli se pana průvodce moc neptali… Dozvěděli se, kde končí odpad, který vyprodukují v domácnosti – většina z nich vůbec netušila, co se s odpadem může dít. Snad dnešní exkurze povede i k jejich budoucímu ekologičtějšímu chování – ve smyslu minimalizace produkce odpadu a jeho recyklace. (J. Hájková, ZŠ Lyčkovo náměstí)


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov. Více »

Od září byly zahájeny exkurze do provozů zpracovávajících odpad pro školy na území Prahy. Velký zájem byl zaznamenán o exkurze do Spalovny Malešice a dále do sklárny v Nenačovicích a kořenové čističky v Mořině. Nově se pak také školy hlásí na exkurzi do čističky odpadních vod s vakuovou kanalizací v Tišicích u Mělníka.

Kapacita exkurzí se zaplňuje již i na jarní termíny roku 2011, proto doporučujeme učitelům, aby neváhali s objednávkou. Katalog exkurzí byl doplněn o nový provoz a nový balíček exkurzí.


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov. Více »

Školy si nyní mohou vybrat i exkurzi do kořenové čističky odpadních vod v obci Mořina na Karlštjensku. Současně také zavádíme další balíček exkurzí pro ZŠ i SŠ, kdy mohou školy kombinovat exkurzi ve sklářské huti Nenačovice s návštěvou právě zmíněné čističky.

Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov. Více »

Vážení pedagogové,

letošní školní rok bude již třetím v pořadí, kdy budete moci pro své žáky díky finanční podpoře Magistrátu hlavního města Prahy a autorizované obalové společnosti Ekokom využít nabídky exkurzí do provozů zpracovávajících odpady. Pokračuje tak příznivý trend moderní výuky, která má být názorná a zaměřená na osobní prožitek žáků.

V tomto katalogu naleznete řadu možností, jak v praxi vhodně demonstrovat probírané učivo týkající se moderního zacházení s odpady se zaměřením na recyklaci nebo jiné využití. Naleznete zde i nabídku exkurze do čistíren

odpadních vod, kde se mohou žáci seznámit s procesem čištění vody a způsoby, jak lze naložit s takto získanými odpady. Úmyslně kontrastně se pak jeví exkurze na skládky odpadů, jejichž zařazením chceme žákům formou srovnání prezentovat, jaké limity tento způsob má a jaké nevýhody s sebou oproti jiným řešením přináší. Tento komplexní pohled by pak měl žáky inspirovat k zamyšlení nad tím, který způsob nakládání s odpady je nejefektivnější.

Exkurze na území hlavního města Prahy zajistíme včetně objednání v provozu, organizace vlastní akce, lektora a dodání výukových materiálů. Doprava je pro školy individuální s využitím MHD.

Pro exkurze v mimopražské lokalizaci bude navíc zdarma zajištěna autobusová doprava. Exkurze jsou tedy bezplatné s výjimkou drobného vstupného vybíraného v několika málo provozech. Většinou je vstupné spojeno s malým dárkem, který děti obdrží. Informace naleznete vždy u každého konkrétního katalogového listu exkurze.

Novinkou v letošním pojetí je rozšíření programu i na střední školy. Nabídky tak mohou využít pražské základní školy, víceletá gymnázia I všechny typy středních škol.

Další novinkou je, že exkurze budou realizovat ve spolupráci dvě organizace zaměřené na ekologickou výchovu, tj. Ekodomov a Ekocentrum Koniklec, což přináší zkvalitnění služeb i rozšíření nabídky provozů. Prosíme, objednávejte danou exkurzi výhradně na příslušném kontaktním mailu nebo telefonu. Pokud si vyberete více exkurzí různých organizací, je nutno objednávku učinit zvlášť u každé organizace Věříme, že tento způsob výrazně nesníží komfort při provádění objednávky. Ke každému provozu byly také nově zpracovány pracovní listy, které budou sloužit vám, pedagogům, pro další orientaci v problematice a jako pomocný výukový materiál.

Vzhledem k předchozím zkušenostem z realizace exkurzí a v rámci úspory času a ochrany životního prostředí (souvisejícího s dopravou autobusem) navrhujeme navštívit dvě exkurze v jednom výjezdu ze školy. Tyto balíčky exkurzí jsou vhodné pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Z jednotlivých exkurzí uvedených v sekci „Balíčky exkurzí“ si můžete pro své žáky vytvořit vhodně tématicky kombinovanou akci.

Přejeme Vám hodně zdaru ve výuce a těšíme se na setkání s Vámi.

Ing. Alena Pribáňová, Ekodomov

MUDr. Hynek Jebavý, Ekocentrum Koniklec


Ke stažení

Katalog exkurzí do provozů zpracovávajících odpad 2010/2011 (pdf)


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Ve školním roce 2009/10 realizovalo Ekocentrum Koniklec projekt exkurzí do provozů na zpracování odpadů pro školy na území Hlavního města Prahy. Tato akce byla financována Magistrátem hlavního města Prahy z prostředků autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s.

Účelem projektu je seznámit žáky se smyslem recyklace a praktickou ukázkou jednotlivých provozů. Pro mimopražské exkurze jsme zajišťovali dopravu na místo exkurze a zpět

Exkurze se konaly do těchto provozů:

Pražské

Muzeum pražského vodárenství – Praha Podolí, PVK a.s. (864 žáků)

ZEVO – Zařízení ekologického využití odpadů (418 žáků)

Ekotechnické muzeum (496 žáků)

Sběrný dvůr Vysočany, Pražské služby a.s. (512 žáků)

Centrum recyklace elektroniky, Pražské služby a.s. (512 žáků)

Třídička papíru, Pražské služby a.s. (512 žáků)

Komunitní kompostování Řepy (199 žáků)

Kompostér Knoflík Vysočany, KC Knoflík (49 žáků)

Mimopražské

Recyklace plastů – závod Neratovice, PTP a.s. (38 žáků)

Recyklace plastů – závod Jílové u Prahy, PTP a.s. (880 žáků)

Recyklace skla – Sklárna Nižbor, RÜCKL CRYSTAL a.s. (1224 žáků)

Výroba skla – Sklárna Nenačovice, Glasstar – J. Starove (216 žáků)

Bioplynová stanice Kněžice s kogenerační jednotkou (213 žáků)

Celkem se zúčastnilo 7133 žáků z 69 škol. Exkurze byly (až na výjimky) pro školy zdarma.

Nejvíce využily exkurze tyto školy

Ostrovní 9, 2070, Praha 1, 11000 (300 žáků)

Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice, 19300 (362 žáků)

Mendíků 1, 1000, Praha 4 – Michle, 14000 (325 žáků)

Laudova 10, 1024, Praha 6 – Řepy, 16300 (245 žáků)

V Remízku 7, 919, Praha 5 – Hlubočepy, 15200 (258 žáků)

Podle ohlasů exkurze mají smysl a pomohly praktickým způsobem doplnit vědomosti, které se žáci učí ve škole v rámci občanské nauky, ekologické výchovy a dalších předmětů.


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov. Více »


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018