Exkurze – odpady

Exkurze probíhaly od října 2013 do června 2014. Celý projekt jsme realizovali ve spolupráci s občanským sdružením Ekodomov. Ekocentrum Koniklec zrealizovalo 165 exkurzí pro 2557 dětí z pražských ZŠ a SŠ do celkem 6 pražských a 10 mimopražských provozů na zpracování odpadů. V letošním roce jsme zajišťovali více exkurzí pro žáky praktických ZŠ. Jsme rádi, že i tito žáci poznají odpadové hospodářství v praxi. Exkurze se jim přizpůsobí.

Podpora exkurzí je důležitá i ze sociálních důvodů – mnoho rodin je v tíživé situaci a v čase výletů je musí rodiče nechávat doma. Díky exkurzím zdarma je však tento problém eliminován a programu se může zúčastnit celý třídní kolektiv. 

Zúčastněné provozy

Pražské

 • ZEVO – Zařízení energetického využití odpadu, Pražské služby
 • Skládka Ďáblice – .A.S.A
 • Sběrný dvůr Pod Šancemi, Pražské služby
 • Logistické centrum Praha, SITA CZ
 • Provoz Praha, Kovošrot

Mimopražské

 • Sklárna Glasstar Nenačovice
 • Kořenová čistírna Mořina, obec Mořina
 • ČOV Beroun
 • Skládka Uhy – .A.S.A
 • Kompostárna Úholičky, Jena
 • Recyklace stavebního odpadu Pchery, FABP Recyklace plastů – provoz Jílové a Neratovice, PTP GROUP
 • ČOV Pyšely
 • Kompostárna Pyšely
 • Bioplynová stanice Přibyšice, Bio Servis Benešov, s.r.o.

Zpětné vazby pedagogů

„Vyučujícím i dětem se exkurze moc líbila, po cestě nás bavil zajímavým výkladem pan průvodce. Děti se dozvěděly řadu zajímavých informací a několikrát jsme se i zasmáli při fajn aktivitách.“

M. Drtil, ZŠ Rakovského, Praha 12

Kořenová čistírna Mořina, obec Mořina

 „Perfektní organizace, věcné, názorné exkurze. Naprosto perfektní průvodce.“

J. Jeřábková, ZŠ Ratibořická, Praha 9

ZEVO – Zařízení energetického využití odpadu, Pražské služby

 „Zajímavé s možností využití nápadů pro další práci ve škole.“

M. Seemanová, ZŠ praktická a speciální, Praha 9


Obrázky:


Exkurze jsou financovány z prostředků Hlavního města Prahy. Ve školním roce 2013/2014 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

aneb co vše ještě lze rozložit a použít …
AVE, Benátky nad Jizerou

Benatky - ze vzduchuŽáci navštíví biodegradační plochu a budou jim vysvětleny a ukázány základní principy kompostování. Větší část slouží jako dekontaminační plocha, která je určená pro degradaci ropných uhlovodíků v kontaminovaných zeminách. Celkový rozsah dekontaminačních ploch čítá cca 20 000m2. Zbylá část je využívána jako kompostovací plocha, kde jsou upravovány metodou biodegradace dovezené vyhnilé kaly z ČOV.

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 30 minut

Věková skupina: 5. – 9. třída ZŠ, SŠ

Minimální počet osob: 45

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 1-3

Prostředí: exteriér

S sebou: teplé oblečení a boty dle počasí

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Odkazy:
Web

aneb za poznáním reverzní osmózy…
AVE, Benátky nad Jizerou

1382134_10201616691032041_712611927_nV areálu se nachází dvě čistírny odpadních vod – mechanicko-biologická k administrativním budovám a čistírna průsakových vod – zde žáci uvidí membrány používané na čištění metodou reverzní osmózy – kapacita činí 8000m3/rok. V areálu je svedena dešťová voda do retenčních nádrží s rybami. V blízkosti se nachází obalovací linka na výrobu škváry.

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 45 minut

Věková skupina: 5. – 9. třída ZŠ, SŠ

Minimální počet osob: 45

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 1-3

Prostředí: převážně exteriér

S sebou: teplé oblečení a boty dle počasí

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Odkazy:
Web

aneb budování, plnění i rekultivace skládky při jednom …
Skládka AVE, Benátky nad Jizerou

Benátky-ortofotoTěleso skládky je umístěno na jižním svahu Benátského vrchu ve vzdálenosti 2,5 km od okraje města Benátky nad Jizerou v areálu bývalého vojenského výcvikového prostoru Mladá. V rámci exkurze žáci navštíví skládku tuhého komunálního a nebezpečného
odpadu – kromě ukládání uvidí i nově zakládanou a již rekultivovanou část a třídírnu papíru a plastů (kapacita 14000 tun ročně), stabilizační linku (pro odpad co nelze ihned uložit do tělesa – vápnění), sběrný dvůr, sklad nebezpečného odpadu a kogenerační
jednotku na skládkový plyn.

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 45 minut

Věková skupina: 5. – 9. třída ŽŠ, SŠ

Minimální počet osob: 45

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 1-3

Prostředí: převážně exteriér

S sebou: teplé oblečení a boty dle počasí

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Odkazy:
Web

aneb radost z čištění vody…
Obec Pyšely

1391553_10201616696672182_919204449_nČistírna odpadních vod města Pyšely je řešena jako mechanicko-biologická čistírna s ojedinělým kalovým hospodářstvím – kaly lze zpracovávat na městské kompostárně. Vzhledem k tomu, že byla z důvodu technologické výhodnosti vybudována na ČOV rákosová
pole, uvolnila se kapacita kompostárny i pro další uživatele (pro 50% množství kalů by měla stačit kapacita rákosových polí na osm až deset let). Kapacita čistírny je 2050 ekvivalentních obyvatel. Čistírna je schopna provozu i při minimálním zatížení (cca 25% projektované kapacity). Vyniká výraznou úsporou provozních nákladů (el. energie) vzhledem k využití vázaného kyslíku v aerobním procesu (při denitrifikaci a biologickém odstraňování fosforu).

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 45 minut

Věková skupina: není omezeno

Minimální počet osob: 45

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 1-3

Prostředí: exteriér

S sebou: teplý oděv a boty dle počasí

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Odkazy:
Web

aneb z čistírny na kompost a zpět na pole – to jinde nemají !
Obec Pyšely

16-Kompostarna Pysely_750x422Kompostárna zpracovává bioodpad z katastru města Pyšely a okolních obcí (Nespeky, Řehenice, Čerčany a další). Občané jsou vybaveni sběrnými nádobami s dvojitým dnem. Bioodpad je mechanicky drcen a dozrává na zakládacích pásových hromadách. Ty jsou překopávány samojízdným překopávačem Backhus 14.28. Použita je rakouská technologie jediná svého druhu v ČR. Plocha je odvodněna do rákosového pole, kde probíhá proces provzdušňování a zrání za pomoci kořenového systému rákosu. Roční kapacita
kompostárny je 4800 tun vstupních surovin, což odpovídá zhruba 2000 tunám kompostu.

 

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 45 minut

Věková skupina: není omezeno

Minimální počet osob: 45

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 1-3

Prostředí: exteriér

S sebou: teplé oblečení a boty dle počasí

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Odkazy:
Web

aneb jak získat bioplyn a elektrickou energii z komunálního odpadu …

bioplynka PřibyšiceBioplynová stanice slouží k produkci bioplynu převážně z biologicky rozložitelného podílu komunálního odpadu, který je zde i vytřiďován. Jedná se o v České republice první zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů v anaerobní variantě (tzv. anaerobní MBÚ). V provozu je užíván biologicky rozložitelný komunální odpad, gastro odpady a suroviny nevhodné ke spotřebě.

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 45 minut

Věková skupina: není omezeno

Minimální počet osob: 45

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 2

Prostředí: exteriér

S sebou: pevná obuv s rovnou podrážkou, nepromokavý oděv

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Odkazy:
Web
Video z provozu


Ke stažení:
Pracovní list (pdf)

aneb kdo a kde za nás odstraňuje odpady, které do kontejneru na tříděný odpad nepatří?

Víte, že třídění odpadu na recyklačních linkách se bez ruční práce neobejde? Papír i plasty se svezou do třídírny druhotných surovin a ručně se dotříďují na jednotlivé kategorie a odstraňují se odpady, které do tříděného sběru nepatří. Žáci v provozu uvidí pracovníky přímo při této činnosti a naučí se dbát na čistotu a správné tříděných odpadů. Hnijící potraviny značně znepříjemňují práci lidem, kteří musí ručně námi předtříděné odpady dále roztřídit do jednotlivých kategorií.

Třídírna PřibyšiceTermíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 30 minut

Věková skupina: 5. – 9. třída ZŠ, SŠ

Minimální počet osob: 45

Maximální počet osob: ±55

Počet doprovázejících pedagogů: 2

Prostředí: exteriér

S sebou: teplé nepromokavé oblečení a boty

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Web: není


Ke stažení:
Pracovní list (pdf)

aneb jak na čištění odpadů ve velkém…

ČOV BerounČistírna odpadních vod v Berouně je řešena jako mechanicko-biologická s nízkozatěžovanou oběhovou aktivací a jemnobublinnou aerací. ČOV je zakončena kalovým hospodářstvím. Čistírna odpadních vod Beroun zpracovává komunální odpadní a průmyslové vody z města Beroun, Králův Dvůr a obce Hýskov.

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 60 minut

Věková skupina: není omezeno

Minimální počet osob: 35

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 1-2

Prostředí: exteriér

S sebou: pevná obuv s rovnou podrážkou, nepromokavý oděv

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Odkazy:
Webové stránky čističky


Ke stažení:
Pracovní list (pdf)

Exkurze probíhaly od října 2012 do května 2013. Celý projekt jsme realizovali ve spolupráci s občanským sdružením Ekodomov. Ekocentrum Koniklec zrealizovalo 175 exkurzí pro 2848 dětí z pražských ZŠ a SŠ do celkem 6 pražských a 12 mimopražských provozů na zpracování odpadů. V letošním roce jsme zajišťovali více exkurzí pro žáky praktických ZŠ. Jsme rádi, že i tito žáci poznají odpadové hospodářství v praxi. Exkurze se jim přizpůsobí. Několik škol – například ZŠ Chmelnice z Prahy 3, uspořádalo projektový den, ve kterém žáci vyrazili do sběrného dvora firmy KOMWAG, skládky Ďáblice, kořenové čističky Mořina nebo sklárny Nenačovice. Po návštěvě vyráběli žáci postery a prezentovali získané zkušenosti ve třídě.

Podpora exkurzí je důležitá i ze sociálních důvodů – mnoho rodin je v tíživé situaci a v čase výletů je musí rodiče nechávat doma. Díky exkurzím zdarma je však tento problém eliminován a programu se může zúčastnit celý třídní kolektiv.

Zúčastněné provozy

Pražské

ZEVO – Zařízení energetického využití odpadu, Pražské služby

Skládka Ďáblice – .A.S.A

Sběrný dvůr Praha 2 – Komwag

Sběrný dvůr Pod Šancemi, Pražské služby

Logistické centrum Praha, SITA CZ

Provoz Praha, Kovošrot

Mimopražské

Sklárna Glasstar Nenačovice

Kořenová čistírna Mořina, obec Mořina

Skládka Uhy – .A.S.A

Kompostárna Úholičky, Jena

Bioplynová stanice Kněžice ČOV Nymburk, Vodovody a kanalizace Nymburk

Recyklace stavebního odpadu Pchery, FABP Recyklace plastů – provoz Jílové a Neratovice, PTP GROUP

Čistírna odpadních vod Tišice, TIKANAS

Bioplynová stanice Liběř, zemědělské družstvo Břežany

Nejpilnější školy

402 žáků ZŠ Chmelnice, Praha 3

206 žáků SOU gastronomie a podnikání, Praha 9 – Hloubětín

169 žáků Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9 – Jarov

Praktické ZŠ Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o., Praha 3 – Žižkov

ZŠ praktická a speciální Praha 9, Praha 9 – Horní Počernice

ZŠ praktická a ZŠ speciální Praha 5, Praha 5 – Košíře

ZŠ praktická a ZŠ speciální, Praha 4 – Krč ZŠ Vachkova 941, speciální, Praha 10 – Uhříněves

Nejoblíbenější pražské provozy

558 žáků – ZEVO – Zařízení energetického využití odpadu, Pražské služby

192 žáků – Skládka Ďáblice – A.S.A.

121 žáků – Sběrný dvůr Praha 2 – Komwag Nejoblíbenější mimopražské provozy 446 žáků – Sklárna Glasstar Nenačovice 367 žáků – Kořenová čistírna Mořina 143 žáků – Skládka Uhy (.A.S. A.)a Kompostárna Jena Úholičky

Zpětné vazby pedagogů

Opět velmi užitečné se zasvěceným komentářem lidí, kteří vědí, o čem mluví.

S. Žeková, ZŠ Pod Marjánkou, Praha 6

ZEVO – Zařízení energetického využití odpadu, Pražské služby

Chtěla bych Vám poděkovat za úžasnou exkurzi :), byla vámi opět perfektně připravená.

M. Titěrová, ZŠ Chmelnice, Praha 3

Skládka Ďáblice – A.S.A.

Příjemně nás překvapilo rodinné prostředí. Měli jsme možnost vidět postup výroby několika výrobků (skleněných květin) a to ve všech krocích, což děti velmi zaujalo. Dáreček v podobě skleněného bonbonu byl milým zpestřením nakonec. Velmi hezký přístup k dětem!

D. Zimová, ZŠ Barikádníků, Praha 10 – Strašnice

Sklárna Glasstar Nenačovice

Všem, kteří se podíleli na tomto projektu, děkujeme!


Exkurze jsou financovány z prostředků Hlavního města Prahy. Ve školním roce 2012/2013 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Vše v pořádku, ochotný správce provozu.
J. Švajcrová, OA Hovorčovická, Praha 3

Úžasná přednáška před exkurzí.
A. Jakubíková, ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12, Praha 4

Velmi vstřícný vedoucí provozu.
A. Jakubíková, ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12, Praha 4Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha. Za tuto podporu děkují školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2012/2013 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Děti měly ojedinělou možnost seznámit se s jedním ze způsobů čištění odpadních vod, a to navíc ekologickým. Překvapilo mne, že je to na velmi malém prostranství a velmi nenápadné (‚To je ono? Aha…‘). Velmi hezký přístup k dětem!
D. Zimová, ZŠ Barikádníků, Praha 10-Strašnice

Exkurze se nám líbila, fandíme nenásilnému učení. Musíme poděkovat příjemné a šikovné průvodkyni. Děkujeme a budeme doporučovat dál.
M. Titěrová, ZŠ Chmelnice, Praha 3

Dobrý výběr lokalit, velmi příjemný projev všech průvodců-vhodný a přiměřený věku dětí.
J. Jeřábková, ZŠ Ratibořičká, Praha 9 – Horní PočerniceExkurze jsou financovány Hlavním městem Praha. Za tuto podporu děkují školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2012/2013 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Příjemně nás překvapilo rodinné prostředí. Měli jsme možnost vidět postup výroby několika výrobků (skleněných květin) a to ve všech krocích, což děti velmi zaujalo. Dáreček v podobě skleněného bonbonu byl milým zpestřením nakonec. Velmi hezký přístup k dětem!
D. Zimová, ZŠ Barikádníků, Praha 10 – Strašnice

Milé průvodní slovo pana skláře, jeho odborný výklad, praktická ukázka=vše hodnotíme kladně-rády uvítáme další spolupráci.
Z. Mullerová,SOU gastronomie a podnikání, Praha 9 – Hloubětín

Exkurze děti velmi zaujala, oceňujeme příjemnou průvodkyni při exkurzi a vstřícného pana řidiče.
J. Chuchrová, ZŠ Chmelnice, Praha 3Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha. Za tuto podporu děkují školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2012/2013 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Chtěla bych Vám poděkovat za úžasnou exkurzi :), byla perfektně připravená Vámi a úžasně organizovaná včetně perfektně provedené práce Vaší lektorky K. Černochové, které jsem též osobně dnes poděkovala.
A. Jakubíková, Ekoškola ZŠ TGM, Praha 12

Velice zajímavá a pěkná exkurze, dětem se líbila.
H. Renčáková, ZŠ Londýnská, Praha 2

Pěkné, informace které jsme chtěli, jsme dostali. Děkujeme.
pí. Korecká, ZŠ speciální, Praha 10Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha. Za tuto podporu děkují školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2012/2013 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Chtěla bych Vám poděkovat za úžasnou exkurzi :), byla perfektně připravená Vámi a úžasné.
M. Titěrová, ZŠ Chmelnice, Praha 3

Skvělé.
D. Kešnerová, ZŠ Espiron, Praha 9 – Prosek

Vše v pořádku.
P. Apeltauer, ZŠ Rakovského, Praha 4 – ModřanyExkurze jsou financovány Hlavním městem Praha. Za tuto podporu děkují školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2012/2013 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Opět velmi užitečné se zasvěceným komentářem lidí, kteří vědí, o čem mluví.
S. Žeková, ZŠ Pod Marjánkou, Praha 6

Exkurze byla zajímavá, žáci se dozvěděli mnoho nových poznatků. Všechny dotazy byly kvalitně a dobře zodpovězeny.
Z. Švábenská, Střední odborné školy stavební a zahradnické,Praha9 – Jarov

Vtipný výklad, pěkná prohlídka.
p. Vecera, OA Hovorčovická, Praha 3Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha. Za tuto podporu děkují školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2012/2013 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Projekt „Exkurze do provozů na zpracování odpadu“ běží na plné obrátky.  Za období září-prosinec 2012 s námi školy absolvovaly 65 exkurzí, kterých se zúčastnilo 1081 žáků základních i středních škol z celé Prahy.

A kam se nejvíce jezdilo? Z pražských exkurzí je nejoblíbenější ZEVO – Zařízení na energetické využití odpadu (Spalovna Malešice), kterou navštívilo 213 dětí a skládka Ďáblice, které se zúčastnilo 90 dětí. Mezi mimopražskými exkurzemi tradičně kraluje sklárna Nenačovice (240 dětí). Dále školy rády jezdí do čistírny odpadních vod Nymburk a bioplynové stanice Kněžice (92 dětí).

Již přijímáme objednávky na exkurze organizované v tomto roce. Řada škol se chystá na návštěvu recyklačního centra firmy SITA.

Fotografie z loňské exkurze přinášíme níže.

Děkujeme všem provozům za spolupráci a školám za zájem.

Těšíme se na další spolupráci v letošním kalendářním roce.

Za Ekocentrum Koniklec

Daniel Traub


Fotografie:

Autorem fotografií je Mgr. Kateřina Kodadová, SITA


Exkurze jsou financovány z prostředků Hlavního města Prahy. Ve školním roce 2012/2013 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Od září 2012 byly zahájeny exkurze do provozů zpracovávajících odpad pro školy na území Prahy.

Opět se tak mohou žáci i pedagogové těšit na oblíbené exkurze například do spalovny ZEVO Malešice, sklárny v Nenačovicích, kořenové čističky v Mořině nebo bioplynové stanice v Kněžicích či Dolních Břežanech. Kapacita exkurzí se zaplňuje již i na jarní termíny roku 2013, proto doporučujeme učitelům, aby neváhali s objednávkou. Katalog exkurzí byl doplněn o nové provozy a balíčky exkurzí .


Exkurze jsou financovány z prostředků Hlavního města Prahy. Ve školním roce 2012/2013 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Společnost má dvě pobočky, v Neratovicích, kde zpracovávají PET lahve a v Jílovém u Prahy. V Neratovicích jsou lahve „dotříděny“, umyty a nasekány na tzv. flakes (vločky). Tyto vločky jsou převezeny do Jílového a zde jsou granulovány. Z tohoto regranulátu poté firma vyrábí předlisek, z kterých si posléze výrobci nápojů vyfukují láhve.

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 30 minut

Věková skupina: bez omezení

Minimální počet osob: 35

Maximální počet osob: 45

Počet doprovázejících pedagogů: 1

Prostředí: interiér

S sebou: bez zvláštního požadavku

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033


Mapa

Web

Pracovní list

aneb jak získat energii i teplo z odpadu živočišné i rostlinné výroby …

Libeň, okr. Praha – západ

Bioplynová stanice byla uvedena do provozu v roce 2008 a je  provozována Zemědělským družstvem vlastníků Dolní Břežany. V bioplynové stanici je instalována kogenerační jednotka s elektrickým výkonem 526 kW a s tepelným výkonem 558 kW. Substrátová skladba, která je ve fermentoru zpracovávána obsahuje hovězí kejdu, kukuřičnou siláž a travní senáž.

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na jiné místo dle dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 60 minut

Věková skupina: 5. – 9. třída ZŠ, SŠ

Minimální počet osob: 35

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 2

Prostředí: exteriér + interiér

S sebou: pohodlné boty

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte naexkurze@ekocentrumkoniklec.cz, +420 773 999 033


Mapa

15.6.2011

S posledním květnovým dnem končí další ročník úspěšného projektu „Exkurze do provozů na zpracování odpadu“ pro žáky pražských ZŠ a SŠ, který jsme realizovali ve spolupráci s občanským sdružením EKODOMOV. V letošním školním roce se zúčastnilo rekordních 51 škol z celé Prahy a 6452 žáků. Hlásily se nejen školy, které si exkurze oblíbily a chtěli je zprostředkovat dalším žákům, ale i školy nové.

Několik škol – například ZŠ Náměstí Svobody 2 ( Praha 6 ) uspořádalo projektový den, ve kterém žáci vyrazili do sběrného dvora firmy KOMWAG, recyklačního centra firmy SITA, areálu Kovošrot Praha, sklárny Glasstar Nenačovice, kořenové čistírny v obci Mořina a bioplynové stanice ve stejné obci. Poté si žáci zjištěné vědomosti srovnávali.

Všem zúčastněným na tomto projektu děkujeme!

Pro zajímavost uvádíme krátký přehled

Nejpilnější školy:

 • Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha9-Jarov – 711 žáků
 • ZŠ Ratibořická, Praha 9 – Horní Počernice – 487 žáků
 • ZŠ Mendíků, Praha 4 – Michle – 369 žáků
 • ZŠ praktická a ZŠ speciální Ružinovská, Praha 4-Krč – 356 žáků
 • SOUO Belgická 29, Praha 2, 120 00 – 330 žáků

Nejžádanější provozy, které pro školy zajišťovalo Ekocentrum Koniklec

 • Sběrný dvůr Pod Šancemi  – 482 žáků
 • Sklárna Nenačovice – 456 žáků
 • Sklárna Nižbor – 388 žáků
 • ZEVO Malešice – 382 žáků
 • Bioplynová stanice Kněžice – 176 žáků

A jaké jsou na exkurze ohlasy?

„Velice poučné pro děti. Poznávají reálný život a pozměňují názor na svět, který je jim zkresleně podsouván médii.“

ČOV Nymburk, 25.10.2011, Ing. Ivan Štěpka, ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 12

„Perfektní doplněk pro pochopení výukové látky přírodopisu, fyziky, chemie a prac. činností.“

ČOV Nymburk, 3.11.2011,  Mgr. Veronika Zvolánková, ZŠ  Mendíků, Praha 4 – Michle

Exkurze splnila účel. Žáci se o problematiku zajímali. Jejich dotazy byly vždy kvalifikovaně zodpovězeny. Vzhledem k jejich oboru byla exkurze určitě přínosem.“

Kompostárna Úholičky+ Skládka Uhy + Recyklace stavebního odpadu Pchery, 15.3.2012, Ing. Zuzana Švábenská, Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha9-Jarov

„Jsme rádi, že jsme mohli studentům blíže přiblížit proces likvidace odpadů.“

Helena Fleischmanová, asistentka ředitele ZEVO Malešice, Pražské službyExkurze jsou financovány Hlavním městem Praha. Za tuto podporu děkují školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2011/2012 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Střední odborné škola stavební a zahradnické,Praha9-Jarov,Učňovská 1
navštívila během jednoho výjezdu 3 exkurze. Za poznáním vyrazilo 52
žáků tříd 1AZ,2AZ,1NZ,2NDSZ

Žáci navštívili:

Kompostárnu JENA Úholičky
Skládku odpadů společnosti .A.S.A. – provozovna Uhy
Recyklační linku stavebních odpadů – FABP

Zprávu o výletě napsali na školní web.

Paní učitelky Ing. M. Havlíčková Mgr. M. Saidlová zhodnotili exkurzi:
Exkurze splnila účel. Žáci se o problematiku zajímali. Jejich dotazy byly vždy kvalifikovaně zodpovězeny. Vzhledem k jejich oboru byla exkurze určitě přínosem.


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha. Za tuto podporu děkují školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2011/2012 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

 Ačkoli v lednu panuje zima, studenti Střední odborné školy stavební a zahradnické z Prahy 9 –Jarov nelenili a v hojném počtu vyrazili do sběrného dvora. Pod vedením pana učitele Hluštíka si studenti učňovských oborů truhlář, zedník, klempíř a dalších prohlédli sběrný dvůr, třídičku papíru a centrum recyklace elektroniky. Každou exkurzi navštívilo 149 žáků z 6 různých tříd. Nejvíce zaujala linka na demontáž televizorů a jejich následná příprava k recyklaci.

Studenti dalších škol zamířili do Zařízení na energetické zpracování odpadů Pražských služeb (bývalé spalovny Malešice). Jednoduchý nápad – kde se spaluje, tam bude teplo. ZŠ praktická a ZŠ speciální Ružinovská, Praha 4 vyslala 17 žáků 5. a 6. ročníků,  ŽŠ Mendíků, Praha 4 vyslala oba 8. ročníky – celkem 36 žáků a ZŠ Na Beránku, Praha 12 vyslala 20 žáků z 8. a 9. ročníků.

Za období září 2011 – únor 2012 se uskutečnilo celkem 105 exkurzí pro 1.900 žáků.


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha. Za tuto podporu děkují školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2011/2012 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Studenti kvarty a oktávy gymnázia  Trojská  pod vedením paní učitelky Horké využili pro projekt „Odpadky – co s nimi? Recyklace…“ exkurzí nabízených Ekocentrem Koniklec a Ekodomovem.

V rámci dvou listopadových dnů navštívili Logistické recyklační centrum společnosti SITA s.r.o. v Praze 10. Po odborné přednášce spojené s názornou ukázkou všech druhů plastů a znečištěné tekutiny ropnou látkou si studenti prohlédli celý provoz. Zaujal je sklad nebezpečných chemikálií, rozebírání olejových filtrů i lisování papíru do balíků pro další zpracování.

Dále si prohlédli areál Kovošrotu s velkými lisy a jeřáby. Překvapilo je velké množství různých kovů. Ještě tentýž den pokračovali do sběrného dvora hlavního města Prahy provozovaného společností Komwag v Perucké ulici. Zde se jich ujali odpadoví hospodáři a provedli je celým dvorem od přijímání odpadu, místa uložení až po ukázku vozového parku pro odvoz odpadu a čištění ulic.

Další den navštívili studenti Ekotechnické muzeum v Bubenči, kde si prohlédli starou čistírnu odpadních vod a následně se zúčastnili ankety o odpadech. Získané poznatky zpracovali do multimediální podoby a prezentovali před ostatními spolužáky. Za zvídavé otázky studenti obdrželi trička od společnosti SITA s.r.o. a ve sběrném dvoru propisovací tužky. Za dárky děkují.

Jsme rádi, že exkurze nekončí pouze návštěvou provozů a školy s nimi umí dále pracovat. V letošním školním roce (září-prosinec 2011) navštívilo celkem 2960 žáků 161 různých exkurzí.


Obrázky:
1. den

2. den

Anketa


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha. Za tuto podporu děkují školy i Ekocentrum Koniklec a Ekodomov. Více »

SITA CZ. Pražské logistické centrum odpadové firmy SITA CZ je areál pro svoz, třídění a dočasné shromažďování odpadů od zákazníků (průmyslové podniky a obce).

Zpracovává se zde zejména papír a plasty-třídí se zde a připravují k odvozu na recyklaci. Dále se zde zpracovává elektroodpad, shromažďují k recyklaci zářivky.

Žáci uvidí, že se snažíme odpady maximálně recyklovat na příkladu rozebírání filtrů a dalších zaolejovaných součástí. Oddělené oleje lze dále využít. Žáci zde dostanou informaci o hospodaření s použitými jedlými i motorovými oleji a informaci o jejich odstraňování.


Projekt PAPÍR ZA PAPÍR

je projektem společnosti SITA CZ a vychází z jednoduché ekologické myšlenky. Namísto jednorázových sběrů shromažďujeme ve školách papír průběžně – školu vybavíme modrým kontejnerem a ten průběžně vyvážíme. Za nasbíraný papír dostane škola pomůcky z recyklovaného papíru v odpovídající hodnotě – tedy PAPÍR ZA PAPÍR. Ve spolupráci s papírnami jsme vytvořili soubor odměn, které si školy mohou za nasbíraný papír objednat. PŘIDEJTE SE


KOVOŠROT GROUP CZ a.s. patří již několik desítek let k předním podnikům na poli recyklace druhotných surovin v České republice. V pražském areálu o rozměrech 200 x 120 metrů jsou tři velké oddělení pro separaci železa. Žáci uvidí pojezdné jeřáby vykládající velké kusy železa z vagonů a střihací a lisovací zařízení při práci. Odsud se kovy připravené k recyklaci odváží do hutí a oceláren ke znovuvyužití.

Termíny exkurze: druhé a třetí pondělí v měsíci či dohodou

Doprava: bus zastávka Myšlínská či Kablo

Doba trvání exkurze: zhruba 60 minut

Věková skupina: není omezeno

Minimální počet osob: 10

Maximální počet osob: ±25 (jedna třída)

Počet doprovázejících pedagogů: 1

Prostředí: interiér+exteriér

S sebou: pevné boty, oblečení na ven dle počasí

Místo setkání: vrátnice AVE CZ (bus zastávka Myšlínská či Kablo)

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Související odkazy

Mapa

Webové stránky Sita

Webové stránky Kovošrot


Ke stažení:

Pracovní list Kovošrot (pdf)

Pracovní list SITA (pdf)

Logistické centrum SITA

Kovošrot Praha

Více »

Exkurze je rozdělena do dvou částí. Nejdříve se žáci seznámí s historií společnosti A.S.A. a  pravidly skládkování. Následuje prohlídka přímo v terénu.

Termíny exkurze: v září, říjnu, listopadu, dále pak až od března (v zimních měsících dle dohody a počasí) Doprava: individuálně MHD na místo setkání (níže) Doba trvání exkurze: 90 minut Věková skupina: 4. – 9. třída, SŠ bez omezení Minimální počet osob: 10 Maximální počet osob: ±45 osob Počet doprovázejících pedagogů: 2 Prostředí: exteriér + interiér S sebou: teplé nepromokavé oblečení a pevné turistické boty Místo setkání: vrátnice (nedaleko stanice autobusu: Skládka Ďáblice) Cena exkurze: zdarma Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 739 301 708


Související odkazy:
Mapa
Web


Ke stažení:
Pracovní list (pdf)Více »

Balíček exkurzí 1

Vhodné pouze pro SŠ

 1. Firma Plastic Technologies and Products, Neratovice (zpracování plastů)
 2. Čistička odpadních vod Tišice

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033

Balíček exkurzí 2

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ i SŠ

1.           Kompostárna Jena, Úholičky
2.           Skládka odpadů Uhy
3.           Důl Theodor Pchery (recyklace stavebních odpadů)

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz, +420 773 999 033

Balíček exkurzí 3

Vhodné pro všechny

1.        Sklárna Nenačovice
2.        Kořenová čistička odpadních vod Mořina

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033

Balíček exkurzí 4

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

1.            Bioplynová stanice Kněžice
2.           Čistička odpadních vod Nymburk

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033

Balíček exkurzí 5

vhodné pro 2. stupeň ZŠ i SŠ

1.         Bioplynová stanice Dolní Břežany – Libeň
2.         Firma Plastic Technologies and Products, Jílové u Prahy (zpracování plastů) 

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz,  +420 773 999 033 Více »

Při prohlídce s odborným výkladem navštíví žáci mechanicko-biologickou čistírnu obsluhující Nymburk a blízké obce. Je navržena pro 35 000 ekvivalentních obyvatel. Přiváděná splašková voda prochází česlem, lapači štěrku a tuků. Následuje biologická fáze – v oběhových aktivačních nádržích se pomocí mikroorganizmů odstraňuje fosfor a dusíkaté látky. Zpracování kalu probíhá na kalové koncovce. Kal se předává formě produkující hnojivo pro zemědělskou výrobu.

Termíny exkurze: všední den dle dohody

Doprava: autobus bude přistaven před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze: zhruba 60 minut

Věková skupina: není omezeno

Minimální počet osob: 45

Maximální počet osob: 55

Počet doprovázejících pedagogů: 1-2

Prostředí: exteriér

S sebou: pevná obuv s rovnou podrážkou, nepromokavý oděv

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Odkazy:
Webové stránky čističky
Mapa
čistička
schéma vodovodní a kanalizační sítě


Ke stažení:
Pracovní list (pdf)
Více »

Žáci Soukromé ZŠ Integrál, Jana Masaryka 25, Praha 2 pod vedením pí učitelek Svobodové a Šustové vytvořili speciální číslo školního časopisu věnovaného exkurzím.

10.5. navštívili ZEVO Malešice, kořenovou čističku Mořinaa sklárnu Nenačovice. Své zážitky a dojmy sepsali do článků doplněných vlastnoručními kresbami.Z časopisu máme velkou radost, moc se žákům povedl.


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

Více »

Prohlédněte si jak vypadá exkurze na panoramatické fotografii


Sklárna Glasstar Nenačovice


Kořenová čistírna odpadních vod Mořina


Kořenová čistírna odpadních vod Mořina


Sběrný dvůr Komwag


Skládka .A.S.A u obce Uhy


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov. Více »

V úterý 7.6. jsme exkurzí do ZEVA Malešice s šestým ročníkem ZŠ Jaroslava Seiferta završili další rok plný exkurzí. Celkem se s námi vydalo 3457 žáků na 177 exkurzí.
Nejpopulárnějšími exkurzemi se stalo ZEVO – Zařízení energetického využití odpadu a sběrný dvůr Pod Šancemi s třídírnou papíru a centrem recyklace elektroniky – obě provozované Pražskými službami. Z mimopražských kralovala sklárna Glasstar Nenačovice a kořenová čistička v obci Mořina. Mnohé školy jezdí na více míst a využívají nabídku exkurzí pro své projektové dny. Žáci tak mají nejen pasivní úlohu, ale i aktivní výstupy, které prezentují před ostatními. Exkurze přijdou vhod i pokud třída z nějakého důvodu nemůže zůstat ve škole. Děkujeme za kladné ohlasy a těšíme se na další exkurze v příštím školním roce.

Přehled jednotlivých míst:

 • Sběrný dvůr, třídička papíru a centrum recyklace elektroniky – 1221 žáků
 • Sklárna Glasstar Nenačovice – 558 žáků
 • Kořenová čistička odpadních vod v obci Mořina – 517 žáků
 • ZEVO Malešice – Pražské služby – 287 žáků
 • PVK – Muzeum pražského vodárenství – 189 žáků
 • Kompostárna JENA Úholičky – 173 žáků
 • Sklárka UHY .A.S.A – 173 žáků
 • Bioplynová stanice Kněžice – 94 žáků
 • Recyklace Pchery – 94 žáků
 • Čistička odpadních vod Tišice u Mělníka – TIKANAS  – 70 žáků
 • Recyklace plastů Neratovice- 46 žáků
 • Sběrný dvůr KOMWAG – 20 žáků

Tyto školy se nejvíce účastnily exkurzí:

 • Lyčkovo náměstí 6, 460, Praha 8 – Karlín
 • OA Heroldovy sady 1, Praha 10
 • SŠ Podskalská,Praha 2
 • Střední odborné školy stavební a zahradnické,Praha9-Jarov,Učňovská 1
 • VOŠZ a SZŠ, ul.5.května 51, Praha 4
 • ZŠ Pod Marjánkou, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6
 • ZŠ Praktická a ZŠ speciální Praha 4 ,Ružinovská 2017/20, Praha 4

Celkem se zúčastnilo 34 základních a středních škol z celé Prahy. Exkurze budou v příštím roce pokračovat. Přihlašovat se můžete již nyní na  exkurze@ekocentrumkoniklec.cz

Žáci po prohlídce ZEVO Malešice


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov. Více »

ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Praha 3 publikuje článek na svém webu

Žáci hodnotí exkurze a jsou nuceni se zamyslet, zda se jim líbila a co si zapamatovali. Poté svůj názor graficky vyjádří.

V březnu jsme pro dvě školy pro jejich velký zájem připravili výlet složený ze 3 exkurzí – návštěva Kompostárny Jena Úholičky, skládky komunálního odpadu A.S.A. u obce Uhy a recyklační linka na zpracování stavebního odpadu FABP v dole Theodor. Pro žáky to byl pořádný přísun nových informací. Zážitky pro ně byly veliké – poznali, že odpad při tlení vydává zápach, skládka odpadu neznamená nepořádek a co se děje s domem, pokud  ho necháme zbourat.

Po každém odborném výkladu pracovníkem poskytoval náš lektor doplňkové informace a zpovídal žáky,  co si během návštěvy zapamatovali. Na závěr proběhla zpětná vazba – žáci dostali za úkol na kus papíru namalovat čáru tak dlouhou jak se jim daná exkurze líbila (od „nezaujala“, což znamenalo nulovou délku po „výborná“, což reprezentovala čára přes celý papír). Dále dostali za úkol namalovat jeden obrázek z libovolné exkurze, co si zapamatovali.

Během března proběhlo 20 exkurzí pro 348 žáků, od září 134 exkurzí pro 2602 žáků.

Výběr z reakcí pedagogů:

ZEVO Malešice: Výklad byl přiměřený věku dětí, exkurzi hodnotím jako zdařilou. Žákům se exkurze líbila, díky. (I. Veselá, ZŠ U Školské Zahrady)

Recyklační linka stavebních odpadů – FABP:  Velice zajímavé stroje – např. „drtič“ a jeho práce. (Burešová, ZŠ Kupeckého)


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov. Více »

V prosincovém vydání novin pro občany Prahy 16 – Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, Lipence a Lochkov byl zveřejněn článek o exkurzích. Z místních škol provozy navštívily ZŠ Starochuchelská a ZŠ Loučanská, které vyslaly za poznáním celkem 364 žáků.


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov.

V listopadu na exkurze pořádané Ekocentrem Koniklec zavítalo 749 žáků se svými pedagogy.  Za celý školní rok 2010/11 je to již 1536 žáků.

Tento měsíc se s námi na exkurze vydaly tyto školy:

 • Gymnázium Přípotoční 1337, Praha 10
 • ZŠ Praktická a ZŠ speciální Praha 4 , Ružinovská 2017/20, Praha 4
 • ZŠ Glowackého, Glowackého 555/6, Praha 8-Troja
 • OA Dušní 7, Praha 1
 • SŠ Podskalská 10, Praha 2
 • ZŠ Kupeckého 576/17, Praha 4
 • SSOŠ START, Chvaletická 918, Praha 14

Náplň exkurze však nespočívá jen v samostatné návštěvě, zájem žáků se dá podpořit i dalšími způsoby. Někteří vyučující si vypracují i své pracovní listy s otázkami. Například pro Sklárny Nenačovice:

 • Jaké chemikálie se přidávají do skla?
 • Jak se sklo tvaruje?
 • Jaké nástroje se používají?
 • Jak často jsou skláři ve sklárně?

Děti daleko pozorněji poslouchají výklad a na otázky, které zůstaly nezodpovězeny se ptají. Další žáci si po návratu do školy napíší test či vyrobí nástěnku.

Nástěnka vyrobená žáky ZŠ Praktická a ZŠ speciální Praha 4 , Ružinovská 2017/20, Praha 4 – exkurze

Levá nástěnka – Nižborská sklárna RÜCKL CRYSTAL a.s.

Pravá nástěnka – kompostárna JENA Úholičky a skládka komunálního odpadu firmy .A.S.A v obci Uhy.


Výběr z reakcí pedagogů:

Muzeum pražského vodárenství:  Velice oceňujeme kvalitní výklad a odbornost našeho průvodce – pana Beneše. ( H. Hlaváčová, ZŠ Pod Marjánkou )

Kořenová čistička Mořina + Sklárna Nenačovice: Přesné, obsáhlé, zajímavé, záživné. Vše bez problému. Velmi se líbilo, obsáhlý velmi kvalitní výklad, výborná praktická ukázka. ( Š. Burešová, ZŠ Kupeckého, Praha 4 )


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov. Více »

V letošním školním roce nabízíme exkurze ve spolupráci s občanským sdružením Ekodomov na 8 pražských a 15 mimopražských provozů zpracování odpadu. Jednotlivá stanoviště nabízená Ekocentrem Koniklec navštívilo od počátku září do konce října 787 žáků z 10 pražských základních a středních škol.

Z pražských provozů je nejpopulárnější ZEVO – Zařízení na energetické zpracování odpadu (Spalovna Malešice), které navštívilo celkem 118 žáků. Z mimopražských sklárna Nenačovice se 188 žáky a kořenová čistička odpadních vod v obci Mořina, kterou navštívilo 147 žáků.

Velký zájem žáků i pedagogů vzbudila návštěva skládky odpadů Uhy. Kromě velkých strojů zaujala i odborná přednáška a mimo jiné i fotodokumentace výstavby skládky. Jelikož na některé mimopražské provozy je omezený počet exkurzí, doporučujeme školám včasnou objednávku – zejména zmíněná skládka odpadů .A.S.A. – provozovna Uhy a  kompostárna JENA Úholičky.

Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkují školy i Ekocentrum Koniklec a o.s. Ekodomov.

Reakce pedagogů:

Kořenová čistička Mořina + Sklárna Nenačovice: Děkujeme Vám mnohokrát za zorganizování naší exkurze 5. 11. do Nenačovic a Mořiny, která byla velmi zajímavá a všem se nám moc líbila. (Ing. T. Hodačová, OA Dušní)

Kompostárna Jena Úholičky: Vaše exkurze nás inspirovala k další návštěvě, kterou uskutečníme na jaře jako celodenní výlet. Těšíme se na další spolupráci.(Š. Peterová, ZŠP a ZŠS Ružinovská)

Skládka odpadů společnosti .A.S.A. – provozovna Uhy: Je výborné pro naše děti vidět kolik odpadu vyprodukujeme. Exkurze je motivací k třídění odpadů a poučení rodičů (Š. Peterová, ZŠP a ZŠS Ružinovská)

ZEVO Malešice: Exkurze byla pro naše žáky rozhodně zajímavá, ačkoli se pana průvodce moc neptali… Dozvěděli se, kde končí odpad, který vyprodukují v domácnosti – většina z nich vůbec netušila, co se s odpadem může dít. Snad dnešní exkurze povede i k jejich budoucímu ekologičtějšímu chování – ve smyslu minimalizace produkce odpadu a jeho recyklace. (J. Hájková, ZŠ Lyčkovo náměstí)


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov. Více »

Od září byly zahájeny exkurze do provozů zpracovávajících odpad pro školy na území Prahy. Velký zájem byl zaznamenán o exkurze do Spalovny Malešice a dále do sklárny v Nenačovicích a kořenové čističky v Mořině. Nově se pak také školy hlásí na exkurzi do čističky odpadních vod s vakuovou kanalizací v Tišicích u Mělníka.

Kapacita exkurzí se zaplňuje již i na jarní termíny roku 2011, proto doporučujeme učitelům, aby neváhali s objednávkou. Katalog exkurzí byl doplněn o nový provoz a nový balíček exkurzí.


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov. Více »

aneb přírodní čištění odpadních vod?

Obec Mořina, okres Beroun

Kořenové čističky odpadních vod jsou ekonomicky výhodné i šetrné vůči přírodě: vodu čistí kořeny bahenních a vlhkomilnýh rostlin za spolupůsobení bakterií. Čističky tak pracují bez elektrické energie za minimálních provozních nákladů.

Termíny exkurze:v září a v říjnu, dále pak až v dubnu

Doprava: autobus bude představen před školu nebo na místo dohody

Doba trvání exkurze:zhruba 30 minut

Věková skupina: bz omezení

Minimální počet osob: 35

Maximální počet osob: ±45 osob

Počet doprovázejících pedagogů: 2

Prostředí: exteriér

S sebou: teplé nepromokavé oblečení a pevné turistické boty

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Související odkazy

Webové stránky
Mapa


Ke stažení

Pracovní list (pdf)

Více »

Školy si nyní mohou vybrat i exkurzi do kořenové čističky odpadních vod v obci Mořina na Karlštjensku. Současně také zavádíme další balíček exkurzí pro ZŠ i SŠ, kdy mohou školy kombinovat exkurzi ve sklářské huti Nenačovice s návštěvou právě zmíněné čističky.

Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu, za tuto podporu děkuje školy i Ekocentrum Koniklec. Ve školním roce 2010/2011 realizujeme exkurze společně s občanským sdružením Ekodomov. Více »

Balíček exkurzí 1

Vhodné pouze pro 2. stupeň ZŠ i SŠ

 1. Kompostárna Agora, Želivec u Kamenice
 2. Čistička odpadních vod Říčany
 3. Kořenová čistička odpadních vod v obci Mokrovraty
 4. Firma Plastic Technologies and Products, Neratovice (zpracování plastů)

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033

Balíček exkurzí 2

Vhodné pro všechny

 1. Sklárna Rückl Nižbor
 2. Kořenová čistička odpadních vod Mořina
 3. ČOV Dobřichovice        

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz, +420 773 999 033

Balíček exkurzí 3

Vhodné pro SŠ

 1. Firma Plastic Technologies and Products, Neratovice (zpracování plastů)
 2. Čistička odpadních vod Tišice
 3. Skládka Uhy
 4. Kompostárna Jena, Úholičky

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033

Balíček exkurzí 4

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

 1. Kompostárna Jena, Úholičky
 2. Skládka odpadů Uhy
 3. Důl Theodor Pchery (recyklace stavebních odpadů)

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033

Balíček exkurzí 5

Vhodné pro všechny

 1. Sklárna Nenačovice
 2. Kořenová čistička odpadních vod Mořina
 3. Čistička odpadních vod v Berouně

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033

Balíček exkurzí 6

Vhodné pro 2.stupeň ZŠ i SŠ

 1. Bioplynová stanice Kněžice
 2. Čistička odpadních vod Nymburk
 3. Skládka komunálního a nebezpečného odpadu Benátky nad Jizerou

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033

Balíček exkurzí 7

Vhodné pro SŠ

 1. Recyklace skla AMT, s.r.o., Příbram
 2. Zpracování odpadů z papíru a plastů, Recifa, a.s
 3. Bioplynová stanice Klučenice
 4. Kořenová čistička v obci Mokrovraty

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033

Balíček exkurzí 8

Vhodné pro 2.stupeň ZŠ i SŠ

 1. Bioplynová stanice Přibyšice
 2. Ruční třídička papíru a plastů Přibyšice
 3. Kompostárna Pyšely
 4. ČOV Pyšely

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033

Balíček exkurzí 9

Vhodné pouze pro SŠ

 1. Firma Plastic Technologies and Products, Neratovice (zpracování plastů)
 2. Papírna Mondi Štětí

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033

Balíček exkurzí 10

Vhodné pro žáky ZŠ od 12 let a SŠ

 1. Skládka odpadů Uhy
 2. Papírna Mondi Štětí

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033

Balíček exkurzí 11

Vhodné pro 2.stupeň ZŠ i SŠ

 1. Bioplynová stanice Dolní Břežany
 2. Recyklace plastů Jílové u Prahy
 3. Kompostárna Pyšely
 4. ČOV Pyšely

Balíček exkurzí 12

Vhodné pro 2.stupeň ZŠ i SŠ

 1. Skládka komunálního a nebezpečného odpadu Benátky nad Jizerou
 2. Biodegradační plocha a kompostárna Benátky nad Jizerou
 3. ČOV Benátky nad Jizerou

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz+420 773 999 033 Více »

Older Posts »
Poslední aktualizace: 29. 1. 2018