Akce pro veřejnost

V rámci projektu PSV III se v dubnu konaly dva semináře na téma Hospodaření s dešťovou vodou. 18. dubna 2017 v Táboře a 27. dubna 2017 v Holešově. Oba semináře se konaly na magistrátě a nad oběma semináři převzal záštitu starosta města. Seminářů se zúčastnilo cca 50 osob. Přednášel ing. Vítek, Bareš a Stránský. Hodnocení účastníků bylo kladné.

Pozvánka

Srdečně Vás zveme na cyklus seminářů Hospodaření s dešťovou vodou: zákonná povinnost a podmínka udržitelného rozvoje měst. První ze seminářů se bude konat už 28. 5. 2015 v Pardubicích!

Seznam všech seminářů (.pdf)

Srdečně Vás zveme na Mezinárodní konferenci o hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných oblastech, která se bude konat v Praze dne 26. března 2015. Více informací naleznete na stránkách Počítáme s vodou.

PSV_Pozv210x95_300dpi (1)

V pátek 21. 9. 2012 se bude konat na Oddechové loučce (poblíž autobusové zastávky Na Šabatce a železniční zastávky Praha-Komořany) slavnostní otevření naučné stezky nazvané „Počítáme s vodou“. V rámci této akce uvidíte nejen tabule naučné stezky, ale také zelenou střechu, jezírko a další prvky vybudované v rámci projektu.

Samotné slavnostní otevření proběhne v 15.00, ale pro děti i dospělé je připraven zábavný a poučný program po celou dobu konání akce od 10.00 do 17.00. Dozvíte se, jakou úlohu hraje (nejen) dešťová voda v krajině a co se stane, když je vodní režim krajiny narušen. Hlavní ale je, že můžete přispět k tomu, aby se tato rovnováha obnovila. Povíme vám jak.

Milovníky rostlin určitě potěší možnost získat masožravou rostlinu a k ní navíc cenné rady od odborníka ze společnosti Darwiniana. Jestlipak víte, čím masožravou rostlinu zalévat?

V dopoledních je vítána účast žáků a jejich učitelů, ale prosíme o nahlášení času a počtu dětí pro zajištění hladkého průběhu akce.

Kontakt: lucie.vancurova@ekocentrumkoniklec.cz

Zelený kruh pořádá tradiční Ekofestival v úterý 5. června 2012 na náměstí Míru. Tradičním tématem festivalu je „odpovědná spotřeba“, doplňujícím tématem pak „rozovojová problematika“. Návštěvníci se budou moci seznámit s více než 25 ekologickými a rozvojovými organizacemi a jejich činností a také získají praktické tipy a informace o tom, jak běžný člověk může žít šetrněji ve vztahu k životnímu prostředí. V rámci programu budou připraveny také hry a zábavně vzdělávací aktivity pro děti i dospělé, budou nabízeny ekologicky šetrné výrobky, občerstvení Fair Trade a také lokální produkty.

  • KDY: úterý 5. června 2011 od 10:00 do 19:00
  • KDE: náměstí Míru, Praha 2

Ekocentrum Koniklec připravilo informační stánek, kde budou prezentovány různé aktivity zabývající se tématem správného hospodaření s vodou (ať už pitnou nebo užitkovou) především u nás, ale i jinde ve světě.  K dispozici všem návštěvníkům bude poradce Ekoporadny Praha Daniel Traub, který bude zodpovídat nejen dotazy týkající se tohoto tématu, ale i dalších témat souvisejících s udržitelnou spotřebou, jako jsou úspory energie, svítidla, obaly a další.

Pro děti bude připravena soutěžní hra, kde si na vlastní kůži vyzkouší, jak funguje velký vodní cyklus a jak se voda z moří a oceánů dostává do krajiny. Lektorka dětem také vysvětlí podstatu malého vodního cyklu a důvody, proč se musíme starat o jeho zachování. Společně otipujeme zásobárny vody na planetě Zemi, zopakujeme, kolik vody tvoří voda slaná či sladká a kolik z této vody je vůbec dostupné člověku.

Na dvou plakátech budou moci děti porovnat, jaké stavební prvky umožňují zadržování dešťové vody ve městech a jaké naopak přispívají k rychlejšímu odvodnění krajiny. Budeme diskutovat o tom, co různá stavební opatření lidem přinesou.

Společně se zaměříme na problém tzv. virtuální vody – vody, která se prodává skrytá v nákladech na výrobu potravin a produktů. Při celosvětovém obchodu s potravinami se převážejí miliardy litrů virtuální vody, což je stejný objem vody co proteče ročně řekou Kongo. Hlavními vývozci virtuální vody jsou Severní a Jižní Amerika, země Evropy naopak vodu většinou dovážejí. Velmi nevhodný fenomén je, že řada výrobků, které vyžadují velké množství vody při své výrobě, často probíhá v zemích, kde je vody nedostatek. Dochází tak ještě masivněji k odvodnění daných oblastí.

Pro dospělé máme dále připraveno několik příkladů současných problémů např. eutrofizace Brněnské přehrady, znečištění řek v ČR a vysychání Aralského jezera. Podíváme se na příčiny, důsledky a možná řešení těchto problémů.

Závěrem si všechny získané znalosti můžete otestovat v malém kvízu.

Akce pro veřejnost v rámci projektu „Pusťme si domů dešťovou vodu“ s názvem „Den vody v Litoměřicích“  se konala ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy a etiky Sever dne 4. 10. 2011 náměstí v Litoměřicích v Ústeckém kraji. Celý den bylo velice krásné počasí „babího léta“, i díky tomu byl zájem veřejnosti úctyhodný. Před začátkem akce byly osloveny základní a střední školy, které ve městě Litoměřice sídlí, byly vytvořeny plakáty, kterých si místní občané, ale i lidé ze širokého okolí mohli povšimnout na vývěsných tabulích či elektronicky na internetu.

Během této akce bylo v Litoměřicích osloveno několik stovek občanů. Akci také navštívily jak základní tak mateřské školy z Litoměřic, pro které bylo přichystáno několik desítek velmi poučných a zajímavých her, které doplňovaly proškolené poradkyně z VŠ environmentálního zaměření se specializací na revitalizace krajiny. Zájem žáků základních i středních škol nás velice potěšil, někteří studenti strávili u našich stánků i více jak hodinu, aby stihli vyzkoušet co nejvíce naučných her. Někteří se vraceli ještě i v odpoledních hodinách samostatně. Tento typ vzdělávání formou hry, kvízů, puzzle, skládání, modelů se jim velice zamlouval a konstatovali, že jim to mnohdy dalo více než samotné hodiny přírodovědy (biologie), chemie, ekologie atp.  Rozdělení her dle věkových skupin a jejich samotné vypracování si chválila většina hráčů.

Akci navštívilo i mnoho seniorů, kteří se v prostoru krásného litoměřického náměstí pohybovali. Někteří již mají jednotlivá opatření pro ušetření pitné vody a využití vody dešťové v domácnosti či na zahradě zavedené. Jeden z návštěvníků například uvedl, že využívá vodu z koupelny, kterou přečerpává do rezervoáru, dále na splachování toalety.

Souběžně s projektem Ekocentra Koniklec si návštěvníci litoměřického náměstí mohli vyzkoušet pojízdnou vodní laboratoř ekologického střediska Sever.

Akci přišlo zdokumentovat několik regionálních novinářů, články o tom co se během Dne vody v Litoměřicích dělo si můžete přečíst např. v Litoměřickém deníku, v Litoměřicko24, na portále města Litoměřice atp.  Akci přišla zdokumentovat i regionální televize, která s námi natáčela rozhovor o významu této akce.

Akce v Litoměřicích byla zrealizována za podpory MŽP ČR a SFŽP ČR.

http://www.regionalnitelevize.cz/cz/2-regiony.html?id=6170

Více »

Zveme Vás na akci Den vody v Litoměřicích, kterou pořádáme ve spolupráci se sdržením SEVER a městem Litoměřice. Akce se bude konat v úterý 4. 10. 2011 od 10 do 16 hodin. Zábavu i poučení zde naleznou děti i dospělí.


Projekt je financován za podpory Státního fondu životního prosředí České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky.
sfzp_h_cmyk_smalllogo_mzp_rgb_300dpi_small Více »

V pátek, 1. října 2010 od 15 hodin se v parku Parukářka konal Fajn den, pořádaný Še3silem, platformou pro spolupráci občanského sektoru v Praze. Součástí Fajn dne bylo divadlo, muzika, tvořivé dílny, hry pro děti i dospělé, informace o neziskových organizacích Prahy 3, žonglování, fireshow, kozy, gastronomické lahůdky a mnohé další.

Naše ekocentrum u svého stánku představilo projekt „Pusťme si domů dešťovou vodu“.

Pracovníci organizace informovali návštěvníky o klimatické změně a o tom, jak klimatická změna souvisí právě s dešťovou vodou a jak ji může každý z nás ovlivnit. Pokusili jsme se upozornit na to, jak lze umožnit dešťové vodě plnit svoji přirozenou funkci v krajině, ale i jak ji využit v domácnosti a šetřit přírodu i rodinný rozpočet. Pro děti všech věkových kategorií jsme si připravili poučné a zábavné hry na téma vody v krajině a klimatu. Hrály se zejména tyto hry:

– Termosnímky Prahy
– Retenční schopnost krajiny
– Využití dešťové vody v domácnosti
– Propustné povrchy namísto nepropustných

– Faktory ovlivňující klima – zeměpisná šířka a oceánské proudy

Dospělí se mohli informovat se o možnostech nakládání s dešťovou vodou. Akce probíhala mezi 15 a 19 hodinou a u našeho stánku se vystřídalo také asi 50 dětí. Celková účast byla asi 150 osob.


Projekt je financován za podpory Státního fondu životního prosředí České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky.
sfzp_h_cmyk_smalllogo_mzp_rgb_300dpi_small


V pátek, 1. října 2010 od 15 hodin v parku Parukářka pořádá Še3sil, platforma pro spolupráci občanského sektoru v Praze, Fajn den.

Těšit se můžete zejména na divadlo, muziku, tvořivé dílny, hry pro děti i dospělé, informace o neziskových organizacích Prahy 3, žonglování, fireshow, kozy, gastronomické lahůdky a mnohé jiného.

Vstup na akci je zdarma.


Ke stažení:

Leták – pozvánka na Fajn den (pdf) Více »

Letní preškavské slavnosti se konaly v sobotu 24. 7. v Horním Prysku v Severních Čechách. Akce proběhla bohužel za nepříliš letního počasí a dešťové vody bylo tentokrát trochu moc. Přesto jsme zde po celý den informovali jak děti tak i dospělé o tématech s dešťovou vodou souvisejících.
Špatné počasí se bohužel podepsalo i na účasti. Navzdory masivní plakátové kampani v širokém okolí a pozvánkám na internetu se počasím nenechalo odradit pouze cca 150 návštěvníků. Nicméně velká část z nich projevila zájem o stánek našeho projektu.  Zde měly děti možnost si zahrát několik her zaměřených na téma vody a klimatu. Regionální poradce zde po celý den prováděl konzultace, informoval o projektu a distribuoval informační leták.
Více »

Zveme Vás na Letní preškavské slavnosti do Horního Prysku v severních Čechách.
V rámci bohatého programu se můžete těšich na poučné a zábavné hry pro děti na téma vody v krajině a klimatu. Na akci bude rovněž přítomen regionální poradce, který bude informovat návštěvníky o možnostech nakládání s dešťovou vodou.


Projekt je financován za podpory Státního fondu životního prosředí České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky.
sfzp_h_cmyk_smalllogo_mzp_rgb_300dpi_small


Jedna z prvních akcí projektu „Pusťme si domů dešťovou vodu“ proběhla v úterý 1. 6. 2010 v rámci dne Dětí v Ekotechnickém muzeu na Praze 6. Hlavním cílem této akce bylo informovat děti i dospělé atraktivní formou o problémech klimatické změny a o ostatních tématech souvisejících s dešťovou vodou.
Program sestával z 5 interaktivních ekovýchovných her pro děti:
– Malý a velký vodní cyklus
– Termosnímky Prahy
– Retenční schopnost krajiny
– Využití dešťové vody v domácnosti
– Propustné povrchy namísto nepropustných
Akce probíhala mezi 10. a 18. hodinou. Zúčastnilo se jí asi 150 dětí z okolních základních a mateřských škol a okolo 100 rodin s dětmi v odpoledních hodinách.

V úterý 1. 6. proběhla ve Stromovce akce „Mezi stromy“. Na programu jsme se podíleli několika stanovišti zaměřenými na hospodaření s dešťovou vodou.
Při hře „odvodnění měst“ měly děti možnost dozvědět se o různých površích ve městech (tráva, plech, tašky atp.), co se děje s energií, která na ně dopadá ve formě slunečního záření. Hra založená na oceánských proudech školáky rozhodně rozproudila. Úkolem dětí bylo pohybovat se na mapě světa dle instrukcí lektora, který využíval a dále prohluboval znalosti dětí, např. ty o podnebných pásmech. Třetí hra se týkala významu zeleně ve městech, o kterém se děti více dozvěděly při skládání netradičního puzzle. V dopoledních hodinách se našeho programu zúčastnilo asi 10 základních škol, v hodinách odpoledních se u našeho stánku zastavovaly neorganizované skupinky, převážně děti s rodiči (celkem asi 50 rodin). Zatímco byly děti zaměstnány hrami, diskutovali jsme s rodiči na téma dešťové vody a informovali je o možnostech jejího využití v domácnosti. O tom, že náš program měl úspěch, svědčil i fakt, že mnohé děti přicházely podruhé předvést nám znalosti nabyté při minulé návštěvě.
Více »


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018