Akce, na které Vás zveme

Zveme Vás na akci informující o mokřadu Na Beránku, která se uskuteční 22. června od 14 hodin do 18 hodin. Vítány jsou školy, rodiny s dětmi i široká veřejnost.

Mokřad Na Beránku – pozvánka (pdf)

Zachraňte mokřad Na Beránku (pdf)

 

U obce Vidim na Kokořínsku v sobotu 27. května odstartuje již 7. ročník duatlonového závodu (kolo-běh) Kokořínskem cestou necestou, neboli KOKO RACE 2017. Akce vhodná pro celou rodinu se koná v krásném prostředí CHKO Kokořínsko. Výtěžek půjde na pomoc ohroženým dětem. Záštitu nad závodem převzal starosta města Mělník, MVDr. Ctirad Mikeš.

Akce je vhodná pro celou rodinu, účast je otevřena všem věkovým kategoriím. Start v 11 hod odpálí duatlon pro dospělé (běh na 9 km a cyklistická trasa v délce 16 km), který mohou podniknout sami či ve štafetě v páru. Možná je také kategorie samostatného běhu. Ve 14 hod odstartuje dětský běžecký závod Kokořínek.

Sportovní klání bude i letos obohaceno o zajímavý program pro aktivní dospělé a rodiny s dětmi, který zajistí Agentura Wenku (např. nízký lanový park, chůdy, skákací boty pro dospělé, aj.).

Výtěžek závodu bude věnován Krizovému centru pro rodinu – neziskové organizaci Cestou necestou, z.ú. Ta pomáhá ohroženým dětem najít znovu šťastné dětství a domov, zaměřuje se na děti a jejich rodiny z Prahy a Středočeského kraje a poskytuje jim komplexní psychologické, terapeutické a sociální služby.

Díky Nadaci Divoké husy bude výtěžek zdvojnásoben až do výše 60 000 Kč.

Vítáni jsou všichni, kdo chtějí prožít příjemný den krajině pískovcových skal, zasportovat si s rodinou, s přáteli či kolegy a současně podpořit dobrou věc.

Více na webových stránkách akcefacebooku

Srdečně se na Vás těší

Honza, Kateřina, Eva, Matouš

a celý dobrovolnický tým KOKO RACE 2017

Hlavní město Praha pořádá ve druhé polovině dubna k oslavám svátku Dne Země 2017 informačně vzdělávací kampaň pro veřejnost zaměřenou na ochranu životního prostředí. Akce se uskuteční ve třech atraktivních přírodních lokalitách na území hl. m. Prahy v těchto dnech:

20. 4. 2017 – Obora Hvězda (prostranství před Letohrádkem Hvězda)

24. 4. 2017 – Letenské sady (u Letenského zámečku)

26. 4. 2017 – Riegrovy sady (za restaurantem Park Cafe)

Občané se budou moci v uvedených dnech vždy od 9:00 do 17:00 hodin seznámit na informačních stáncích nejen s chráněnými územími hlavního města, ale i s problematikou ochrany životního prostředí v Praze. Mohou zhlédnout barevnou velkoplošnou mapu „Praha a odpady“ s konkrétním uvedením sběrných dvorů, provozů na zpracování odpadů a kontaktů na ně a diskutovat o možnostech dalšího využívání vytříděných komodit. Nebude chybět ani vystavení příslušné svozové techniky a sběrných nádob. Na všechny bude čekat mnoho zajímavostí, informačních materiálů; pro děti vědomostní soutěže a hry pod vedením zkušených lektorů z Ekocentra Koniklec. Děti si budou moci ověřit své znalosti mimo jiné v rámci her „Kde se bere energie“, „Využívání dešťové vody v domácnosti“ nebo „Ekologická zátěž v číslech“, kde se dozvědí, jak velkou přinášejí jednotlivé dopravní prostředky ekologickou zátěž pro životní prostředí. I dospělí si mohou zasoutěžit a v rámci Mezinárodního roku k cestovnímu ruchu poznat a popsat památky ze seznamu UNESCO a správně je umístit na mapu ČR.

Bohatý program pro děti a dospělé připravil odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci se společnostmi Pražské služby, a.s., EKO-KOM, a.s., kolektivní systémy (Asekol a.s, Elektrowin a.s., Ekolamp, s.r.o. a Ecobat, s.r.o.), Lesy hl. m. Prahy, Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. a s městskými částmi Prahy 2, Praha 6 a Praha 7. Technické zázemí této třídenní kampaně pro veřejnost zajistí svozová společnost Pražské služby, a.s.

Více informací naleznete na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy.

DENZEME_A3-page-001

Hlavní město Praha pořádá v dubnu informačně vzdělávací akci pro veřejnost zaměřenou na ochranu životního prostředí v přírodních lokalitách Obory Hvězda, V Královské oboře Stromovka a v Riegrových sadech.

Akce se koná v těchto dnech:

  • 20. 4. 2016 – obora Hvězda (prostranství před Letohrádkem Hvězda)
  • 26. 4. 2016 – Královská obora Stromovka (u bývalé Šlechtovy restaurace)
  • 27. 4. 2016 – Riegrovy sady (za restaurantem Park Cafe)

Na všechny bude čekat mnoho zajímavostí, informačních materiálů; pro děti vědomostní soutěže a hry pod vedením zkušených lektorů z Ekocentra Koniklec. Téma recyklace se objeví i na plátně, děti uvidí, jak fungují různé zdroje energie. Seznámí se blíže s úlohou veřejné zeleně ve městě.

K vidění bude vystoupení živého pejska a popovídání si o tom, jak o zvířátka správně pečovat.

Občané se budou moci v uvedených dnech vždy od 9:00 do 17:00 hodin seznámit na informačních stáncích nejen s chráněnými územími hlavního města, ale i s problematikou ochrany životního prostředí v Praze. Názorná ukázka piktogamů (symbolů označení) na obalech výrobků, sběrných nádob a příslušné svozové techniky přiláká nejen děti. Nebude chybět ani barevná velkoplošná mapa „Praha a odpady“ s konkrétním uvedením dvorů, provozů na zpracování odpadů a kontaktů na ně.

Dalším tématem bude osvětlení pojmu zdravá strava a přínos luštěnin pro lidské zdraví.

Bohatý program pro děti a dospělé připravil odbor ochrany životního prostředí ve spolupráci se společnostmi Pražské služby, a.s., EKOKOM a.s., kolektivní systémy (Asekol a.s., Elektrowin a.s., Ekolapm, s.r.o. a Ecobat, s.r.o.), Lesy hl. m. Prahy, Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. a městskými částmi Prahy 2, 6 a 7.

Technické zázemí této třídenní kampaně zajistí svozová společnost Pražské služby a.s..

„Jsem ráda, že město po přijetí Plánu odpadového hospodářství na dobu 2016-2025 může veřejnosti představit celý systém sběru a recyklace i touto netradiční a hravou formou. Materiály k problematice odpadů, veřejné zeleně, vody a využití energie jistě zaujmou nejen děti, ale i jejich rodiče. Novinkou a přídavkem je letos oslava Mezinárodního roku luštěnin. I já jsem zvědavá, jaké druhy luštěnin budou moci děti poznávat a zda mi řeknou, že je alespoň ochutnaly,“ řekla Jana Plamínková radní hl. m. Prahy.

DZ2016_ormapa

Více informací naleznete na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy.

Ekocentrum Koniklec zajišťuje na akci Dny Země na Praze 14 odpadovou přednášku,po které bude následovat prohlídka odpadového hospodářství v Centru Černý Most. Akce se koná 20. dubna od 17,00 – 18,00.  Přijďte si nás poslechnout! www.ekoporadnypraha.cz
dny_zeme_14

seminar_vnitrobloky

seminarbioodpady

Tuto sobotu vyvrcholí přípravy celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko 2015. Od časného sobotního rána budou dobrovolníci po všech koutech země uklízet černé skládky i drobný nepořádek.

Letos se bude uklízet na bezmála 900 místech po celé republice, přičemž v tuto chvíli již úspěšně proběhlo na 150 “předskokanských úklidů” a na pozdější data je nachystáno celkem 100 z nich. Tak vysoká čísla předčila očekávání organizačního týmu Ukliďme Česko. “Předpokládáme, že se letošního ročníku zúčastní okolo 25 000 dobrovolníků. Jen pytlů na sesbíraný odpad jsme rozeslali organizátorům 22 000 a po rukavicích, kterých nám věnoval dovozce pracovních pomůcek firma Červa přes 16 000 párů, se jen zaprášilo,“ sdělil nám jeden z organizátorů akce, Radek Janoušek.

Kromě samotného úklidu se pro účastníky akce chystá také fotosoutěž, která vypukne po proběhnutí hlavní vlny úklidových akcí, tuto sobotu. Nejen účastníci akce budou na facebookovém profilu Ukliďme Česko moci zvolit vítěze ve čtyřech kategoriích: umělecká fotografie, vtipná fotografie, kuriozita aneb co se našlo na skládce a nejlepší foto z doprovodného programu úklidu.

I pokud se přímo nezúčastníte úklidové akce 18. dubna, můžete přispět na dobrou věc díky projektu „Koruna za kilo“ tím, že si doma uděláte jarní úklid a odevzdáte do červených kontejnerů nefunkční elektrozařízení. Za každý kilogram takto sesbíraného elektrošrotu věnuje firma ASEKOL 1,- Kč nadačnímu fondu Rovná šance na podporu zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem. Červené kontejnery určené pro sběr elektrozařízení, stejně jako sběrná střediska odpadů, jsou vyznačeny v Mapě úklidů na.

A zdá se, že do karet hraje letos organizátorům a všem dobrovolníkům i počasí. Meteorologové slibují na sobotu mírné ochlazení a polojasnou oblohu. Uklízet bude například ministr životního prostředí Richard Brabec či senátorka Ivana Cabrnochová. Přidejte se k nim i Vy!

Už tuto sobotu jdeme na to!

Srdečně Vás zveme na jubilejní 5. ročník benefičního cykloběhu ve prospěch Krizového centra pro rodinu Cestou necestou.kokorace_pozvanka2015

Místo a čas konání:
U obce Vidim na Mělnicku (mapa)
Prezence závodníku: 9:00 – 10:15
Start: v 11:00 pro obě varianty

Disciplíny:
Běh: 9 km, kolo: 16 km.

Varianty:
KOKO-MAN: jednotlivec – muž, pro obě disciplíny (běh i kolo)
KOKO-WOMAN: jednotlivec – žena pro obě disciplíny (běh i kolo)
KOKOŘÍNSKÝ PÁREČEK: žena + muž, nebo žena + žena (štafeta s předávkou plácnutím po doběhnutí do cíle běhu, volné rozdělení disciplín v párečku)
KOKOŘÍNEK: pro děti mladší 14 let je připraven závod v běhu na krátkou vzdálenost a další zábavné akce.

Více informací naleznete na stránkách akce.

Srdečně Vás zveme na Mezinárodní konferenci o hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných oblastech, která se bude konat v Praze dne 26. března 2015. Více informací naleznete na stránkách Počítáme s vodou.

PSV_Pozv210x95_300dpi (1)

Srdečně Vás zveme na Veletrh sociálních služeb a neziskových organizací, který se uskuteční ve čtvrtek 12.6. na náměstí Jiřího z Poděbrad. Ekocentrum Koniklec zde bude mít svůj stánek a připraví také zajímavé hry pro děti.

veletrh-soc-sluzeb-A5-m

Rádi bychom Vás pozvali na Vánoční jarmark v domově Sue Ryder v sobotu 7. prosince. Více informací naleznete v pozvánce níže.pozvánce

Zveme Vás na zajímavou přednášku o komunitním zahradničení a kompostování ve městě., která se bude se konat 19.11. od 16:30 v Klubu přátel Žižkova (Blahoslavova 2, Praha 3). Přednášet bude Kristýna Regalová ze sdružení KOKOZA

Dům dětí a mládeže Neratovice a Ekocentrum Koniklec v Praze srdečně zvou rodiče, děti, zástupce škol a všechny, které zajímá vytvoření příjemného prostředí v lesoparku v DDM Neratovice.
Informativní schůzka se koná 16. října 2013 v 17.00 hod v Domě dětí a mládeže Neratovice
Program:             představení projektu
                            propojení lesoparku se stávajícím okolím
                            využití zahrady a herních prvků pro všechny
                            seznámení s výsledky dotazníkové akce

Rádi bychom Vás pozvali na seminář „Hospodaření s dešťovou vodou, nejen zákonná povinnost, ale i zajímavá příležitost„. Seminář se uskuteční v úterý 22.10.2013 od 10 do 15 h v budově pražského Magistrátu a pro všechny účastníky je zdarma. V příloze naleznete pozvánku a další informace k semináři. V případě, že by Vám nevyhovoval termín nebo bude-li kapacita sálu již naplněna, můžete se zúčastnit nějakého dalšího semináře, v jiném kraji ČR, dle rozpisu v příloze.

Seminář se zabývá aktuální problematikou hospodaření s dešťovými vodami (HDV), jako odpovědí na problémy způsobené rychlým tempem urbanizace a klimatickou změnou. V důsledku těchto faktorů se snižuje spolehlivost stokových systémů a zvyšuje se riziko vzniku škod na veřejném i soukromém majetku, ev. i na zdraví obyvatel. Trvání na zavedených způsobech odvádění dešťových vod z měst, tj. na jejich co nejrychlejším odvedení jednotnou stokovou sítí, je dlouhodobě ekonomicky i environmentálně neudržitelné.

V rámci semináře bude řešena současná legislativa v oblasti dešťových vod, která dnes již principy hospodaření s dešťovou vodou podporuje a budou představeny a vysvětleny technické normy, které mají zaručit vznik provozně spolehlivých objektů a systémů HDV. Problematika bude doplněna o řadu reálných příkladů z ČR a zahraničí. V neposlední řadě budou popsány mechanismy v různých úrovních veřejné a státní správy, vedoucí k dlouhodobě udržitelnému řešení srážkových vod ve vašem městě.
Těšíme se na Vaši účast a obohacení diskuze o Vaše zkušenosti, názory a nápady.


Pozvánka

Termíny seminářů

Cíle semináře

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na setkání pedagogů ZŠ se zájmem o EVVO. Program semináře naleznete v pozvánce.

Na konferenci je nutné se předem registrovat. V případě vašeho zájmu o účast vyplňte přihlašovací formulář, ve kterém vyznačte i dílny, kterých byste se chtěli zúčastnit. (Vzhledem k omezené kapacitě dílen budou mít přednost dříve přihlášení zájemci.)

Přijďte se zúčastnit semináře o jabloňovém sadu na Násirově náměstí, který se bude konat dne 15.10. od 15,30 (předpokládaný konec do 17-17,30) v ZŠ Na Beránku na Praze 12. První část bude zaměřena na obecné informace stran projektu včetně způsobu výsadby, diskusi nad návrhem podoby a obsahu tabulí a způsoby zapojení žáků školy do tvorby tabulí. V druhé části bude následovat krátká prezentace a výběr vysazovaných odrůd hlasováním a pokud se podaří poshánět tak i ochutnávka plodů jednotlivých odrůd včetně moštu.

Pozvánka (.pdf)

Voda hýbe světem – tak zní heslo letošního Ekofestivalu, který bude na náměstí Míru probíhat 10. 9. mezi 10:00 a 19:00. Kromě stanovišť více než 25 neziskových organizací budete moci navštívit také stánek Ekoporadny a Ekocentra Koniklec. Od zkušeného poradce se zde budete moci dozvědět mnoho zajímavého, zvláště z oblasti hospodaření s dešťovou vodou, úspor energií v budovách a ekologického stavitelství.  Pro děti budou připraveny zajímavé hry, při nichž se i ony dozvědí, jak správně hospodařit s dešťovou vodou.

Těšíme se na vaši návštěvu!

plakát

Dne 14. Července 2013 pořádá Praha 12 Den koupání v řekách. 01/71 ZO ČSOP Koniklec pro tu příležitost připravil stanoviště „Jak zacházet s vodou aby neškodila, ale pomáhala“. Akce se bude konat od 14:00 na Oddechové louce na Praze 12 (viz přiložený plánek). Na našem stanovišti bude přítomen zkušený poradce, který bude zodpovídat lidem jejich dotazy nejen z oboru hospodaření s dešťovou vodou, ale i dotazy z jiných ekologických odvětví. Děti se se budou moci seznámit s problematikou hospodaření s dešťovou vodou prostřednictvím zajímavých a poučných her pro všechny věkové kategorie. Kromě Našeho stánku čeká návštěvníky i další zajímavý program, například možnost projížďky na koních. A plavky si nezapomeňte vzít s sebou.

Stanoviště vzniklo za podpory Hlavního města Prahy v rámci projektu Ekoporadny Praha.

mapa

V rámci Trojského dne připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec stanoviště „Jak zacházet s vodou, aby neškodila, ale pomáhala“, na kterém bude občanům k dispozici poradce, který bude řešit jejich dotazy nejen na toto téma, ale i na jiná témata týkající se životního prostředí. Pro děti různých věkových kategorií budou nachystány zábavné a poučné hry zaměřené na vodní režim krajiny a klima. Stanoviště vzniklo za podpory Hlavního města Prahy v rámci projektu Ekoporadny Praha.

Plakát (pdf)

Dětský den, který se měl konat na Praze 12 v náhradním termínu 16.6. 2013 byl nakonec kvůli nečekaně velkému rozsahu povodní přesunut z měsíce června  na září. Datum bude zavčasu upřesněno. Velice se omlouváme a věříme, že i přes změnu termínu zavítáte v září při příležitosti této akce na stánek Ekoporaden Praha.

Ekofestival, který se měl konat 4.6. musel být na poslední chvíli zrušen kvůli povodním. Akce byla přesunuta na 10. září. Velice se omlouváme za tuto změnu a srdečně vás opět zveme k návštěvě našeho stánku Ekoporadna Praha, kde budeme prostřednictvím zajímavých her a poradce ekoporadny prezentovat téma ”Hospodaření s dešťovou vodou a vodní stopa”.

Dětský den, který se měl konat 1.6. musel být na poslední chvíli zrušen kvůli povodním, jenž zasáhly i Oddechovou louku. Akce je
přesunuta na neděli 16.6. 2013 ve stejný čas na stejném místě, tedy od 14:00 na Oddechové louce. Velice se omlouváme za tuto změnu a srdečně vás opět zveme k návštěvě našeho stánku Ekoporaden Praha, kde budeme prostřednictvím zajímavých her a poradce ekoporadny prezentovat téma „Hospodaření s dešťovou vodou a vodní stopa“.

Přijďte se podívat 20.6.2013 na Fajn Den na Parukářce a navštivte také stánek Ekoporaden Praha. Budou připraveny zajímavé hry pro děti a budete moci využít služeb zkušeného poradce ekoporadny. Předvedeme vám naší novou výstavu, kde uvidíte například realizace a používané principy vegetačních střech, vertikálních zahrad či vsakovacích zařízení. Akce bude probíhat od 14:00 do 22:00 na vrchu sv. Kříže, Praha 3 – Žižkov. Naši účast na Fajn dnu finančně podpořila MČ Praha 3.

Plakát

Dne 4.6. 2013 vás zveme k návštěvě stánku Ekoporaden Praha na Ekofestivale. Koná se od 10:00 do 19:00 na Náměstí Míru. Kromě poradenství a zajímavých her pro děti zde budete mít možnost shlédnout naši novou výstavu, kde uvidíte například realizace a používané principy vegetačních střech, vertikálních zahrad či vsakovacích zařízení.

Plakát

Dne 1.6. 2013 vás srdečně zveme na stánek Ekoporaden Praha v rámci akce Dětský den na Praze 12.  S tématem „Hospodaření s dešťovou vodou a vodní stopa“ se seznámí děti i dospělí prostřednictvím zajímavých her a zkušeného poradce ekoporadny. Akce se koná 1.6.2013 od 14:00 na Oddechové louce (ulice U Soutoku)

Plakát (pdf)

V rámci kampaně ke Dni Země, kterou pořádá Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec, bude 30. dubna od 10 do 18 hodin na Náměstí Jiřího z Poděbrad umístěn informační stánek . Občané budou vítáni s jakýmkoliv dotazem týkajícím se životního prostředí v Praze a děti se mohou těšit na nejrůznější hry s ekologickou tématikou, ukázku popelářského auta a spoustu zajímavých odměn. Právě infostánek umístěný na Náměstí Jiřího z Poděbrad bude navíc zaměřen i na nejrůznější dotazy v oblasti problematiky klíněnky jírovcové.  Povědomí  a zájem obyvatel Prahy 3 a Prahy 2 o boj s tímto škůdcem neustále roste a proto budou naši lektoři poskytovat také informace zaměřené na ochranu jírovců maďalů, které klíněnka napadá.  Informace spojené s klíněnkou a bojem proti ní naleznete i na webových stránkách klinenka.unas.cz.

V průběhu dubna a května 2013 vás opět zveme k návštěvě stánku informačně vzdělávací kampaně pro veřejnost. Akci pořádá  Magistrát hl.m. Prahy ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec k příležitosti Dne Země.  Náš stánek můžete navštívit postupně ve 22 městských částech. Naši pracovníci ochotně odpovědí na dotazy k mnoha ekologickým tématům (odpady, voda, zeleň v Praze a mnoho dalších) a poskytnou letáky i jiné informační materiály.

Pro děti všech věkových kategorií jsou připraveny zábavné hry, jejichž prostřednictvím se děti seznamují s důležitostí životního prostředí a s podstatou jeho ochrany.Další informace naleznete zde.

Partnery kampaně, kterou financuje Magistrát hl. m. Prahy, jsou Pražské služby, a.s., AVE CZ, s.r.o. a IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s.

Kdy bude náš stánek v okolí Vašeho bydliště můžete zjistit zde.

Zveme vás na seminář, kde se dozvíte mnoho zajímavého o funkci a výstavbě kořenových čistíren, koupacích jezírek a o stavění z přírodních materiálů.
Bude se konat 9. 4. 2013 od 9:00 do 16:00 hodin v budově Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, zasedací místnost 201.
Přednášet budou projektanti a stavitele, kteří se realizací kořenových čistíren, přírodních jezírek a ekologických staveb zabývají.
Seminář je otevřen veřejnosti a je bezplatný.
Doporučujeme předem potvrdit účast (viz kontakt na organizátory).


Kontakt na organizátory: Marie Vaculíková
mail: marie.vaculikova@ekocentrumkoniklec.cz
tel.: 733 31 66 01
www.ekocentrumkoniklec.cz
pozvánka (.pdf)

V pátek 21. 9. 2012 se bude konat na Oddechové loučce (poblíž autobusové zastávky Na Šabatce a železniční zastávky Praha-Komořany) slavnostní otevření naučné stezky nazvané „Počítáme s vodou“. V rámci této akce uvidíte nejen tabule naučné stezky, ale také zelenou střechu, jezírko a další prvky vybudované v rámci projektu.

Samotné slavnostní otevření proběhne v 15.00, ale pro děti i dospělé je připraven zábavný a poučný program po celou dobu konání akce od 10.00 do 17.00. Dozvíte se, jakou úlohu hraje (nejen) dešťová voda v krajině a co se stane, když je vodní režim krajiny narušen. Hlavní ale je, že můžete přispět k tomu, aby se tato rovnováha obnovila. Povíme vám jak.

Milovníky rostlin určitě potěší možnost získat masožravou rostlinu a k ní navíc cenné rady od odborníka ze společnosti Darwiniana. Jestlipak víte, čím masožravou rostlinu zalévat?

V dopoledních je vítána účast žáků a jejich učitelů, ale prosíme o nahlášení času a počtu dětí pro zajištění hladkého průběhu akce.

Kontakt: lucie.vancurova@ekocentrumkoniklec.cz

Všechny, kdo si chtějí prodloužit prázdniny, bychomrádi pozvali v sobotu 15. září na oddechovou louku U Soutoku, kde se bude konat tradiční akce Pražské cyklozvonění. Z několika míst Prahy vyrazí cyklistické pelotony, které budou společně směřovat na soutok Berounky a Vltavy. Tady se bude konat odpolední program pro děti i dospělé. Hlavním organizátorem Pražského cyklozvonění je Praha 12 a do akce se zapojí kromě dalších devíti městských částí i město Praha a Nadace
Partnerství.

Na Soutoku Berounky a Vltavy čeká návštěvníky bohatý program, který potěší celou rodinu. Organizátoři slibují cyklistům, že na místě budou moci bezplatně seřídit svá kola pomocí mobilní cyklodílny nebo najít si trasy pro bezpečnou cestu  do práce či pro víkendový výlet. Stejně jako v uplynulých letech zde bude možnost vyzkoušet si jízdu na městských kolech, skládačkách nebo elektrokolech. Děti si budou moci zajezdit po Vltavě na pramicích nebo vyrobit si malý dárek v některé z výtvarných dílen.
Oddechová louka leží v klidném prostředí modřanských a komořanských tůní na břehu Vltavy, takže v případě pěkného počasí doporučujeme vzít s sebou na Cyklozvonění také plavky. Do areálu oddechové louky U Soutoku je nejlepší přijet na kole, v jejím těsném sousedství totiž prochází jedna z hlavních pražských cyklotras A2, zvaná „Modřanská“. V blízkosti je také vlakové nádraží Praha-Komořany (vzdálenost je cca 300 m).
Akce Pražské cyklozvonění, která se koná v rámci Evropského týdne mobility, představuje Pražanům síť bezpečných cyklotras pro cesty do práce, do školy i na rodinnou vyjížďku. Akci pořádají společně městské části Praha 11, 12, 13, 4, 5, Libuš, Slivenec, Řeporyje, Velká Chuchle a Újezd ve spolupráci s Nadací Partnerství a s hlavním městem Praha.
Informace o dopravě na kole i bez kola, program akce, místa a časy odjezdů cyklistických skupin najdete na adrese www.cyklozvoneni.cz.
Akci podpořila Nadace Partnerství ve spolupráci s Nadací České spořitelny.

Zelený kruh pořádá tradiční Ekofestival v úterý 5. června 2012 na náměstí Míru. Tradičním tématem festivalu je „odpovědná spotřeba“, doplňujícím tématem pak „rozovojová problematika“. Návštěvníci se budou moci seznámit s více než 25 ekologickými a rozvojovými organizacemi a jejich činností a také získají praktické tipy a informace o tom, jak běžný člověk může žít šetrněji ve vztahu k životnímu prostředí. V rámci programu budou připraveny také hry a zábavně vzdělávací aktivity pro děti i dospělé, budou nabízeny ekologicky šetrné výrobky, občerstvení Fair Trade a také lokální produkty.

  • KDY: úterý 5. června 2011 od 10:00 do 19:00
  • KDE: náměstí Míru, Praha 2

Ekocentrum Koniklec připravilo informační stánek, kde budou prezentovány různé aktivity zabývající se tématem správného hospodaření s vodou (ať už pitnou nebo užitkovou) především u nás, ale i jinde ve světě.  K dispozici všem návštěvníkům bude poradce Ekoporadny Praha Daniel Traub, který bude zodpovídat nejen dotazy týkající se tohoto tématu, ale i dalších témat souvisejících s udržitelnou spotřebou, jako jsou úspory energie, svítidla, obaly a další.

Pro děti bude připravena soutěžní hra, kde si na vlastní kůži vyzkouší, jak funguje velký vodní cyklus a jak se voda z moří a oceánů dostává do krajiny. Lektorka dětem také vysvětlí podstatu malého vodního cyklu a důvody, proč se musíme starat o jeho zachování. Společně otipujeme zásobárny vody na planetě Zemi, zopakujeme, kolik vody tvoří voda slaná či sladká a kolik z této vody je vůbec dostupné člověku.

Na dvou plakátech budou moci děti porovnat, jaké stavební prvky umožňují zadržování dešťové vody ve městech a jaké naopak přispívají k rychlejšímu odvodnění krajiny. Budeme diskutovat o tom, co různá stavební opatření lidem přinesou.

Společně se zaměříme na problém tzv. virtuální vody – vody, která se prodává skrytá v nákladech na výrobu potravin a produktů. Při celosvětovém obchodu s potravinami se převážejí miliardy litrů virtuální vody, což je stejný objem vody co proteče ročně řekou Kongo. Hlavními vývozci virtuální vody jsou Severní a Jižní Amerika, země Evropy naopak vodu většinou dovážejí. Velmi nevhodný fenomén je, že řada výrobků, které vyžadují velké množství vody při své výrobě, často probíhá v zemích, kde je vody nedostatek. Dochází tak ještě masivněji k odvodnění daných oblastí.

Pro dospělé máme dále připraveno několik příkladů současných problémů např. eutrofizace Brněnské přehrady, znečištění řek v ČR a vysychání Aralského jezera. Podíváme se na příčiny, důsledky a možná řešení těchto problémů.

Závěrem si všechny získané znalosti můžete otestovat v malém kvízu.

Jako každý rok i letos organizuje naše ekocentrum tradičně pořádanou akci pro veřejnost ve spolupráci s MČ Prahy 12 u příležitosti Dne Země, která se bude konat v sobotu 21. dubna ve Freestyle parku Modřany v Praze od 13 do 18 hodin.
Inspirací pro námět letošního ročníku Dne Země je vyhlášené téma OSN pro rok 2012 „Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny“. Podrobněji se v rámci tohoto dne zaměříme na čtyři průřezová témata: obnovitelné zdroje energie, udržitelné zemědělství a lesnictví včetně herbální medicíny, využití a ochrana vodních zdrojů a management lokálních cyklů. Připraveny jsou herní stánky pro děti, informační i prodejní stánky a v neposlední řadě zábavný programu na pódiu, kde vystoupí hudební soubor Sluníčko a Mráček ze ZŠ prof. Švejcara, publicista a odborník na rozvojovou problematiku Tomáš Tožička, hudební skupina Živá Huba, či divadlo Vivat kompostela. Vstup na akci je zdarma. Těšíme se na setkání s Vámi!

Dovolujeme si Vás pozvat na Zbraslavské jarmarky , kde bude mít ekocentrum Koniklec stánek s hrami pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ.

Třídění s duchy v hradu (MŠ + 1. stupeň ZŠ)

Bioodpad – čich (MŠ + 1. stupeň ZŠ)

Nebezpečný odpad – hmat (MŠ + 1. stupeň ZŠ)

Životní cyklus papíru – 1. stupeň ZŠ

Historie obalů – 1. stupeň ZŠ

Dovolujeme si Vás pozvat na Zbraslavské jarmarky , kde bude mít ekocentrum Koniklec stánek s hrami pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ.

Mraveniště a jeho obyvatelé (MŠ)

Puzzle mraveniště v lese (MŠ)

Puzzle ochrana lesa (1. stupeň ZŠ)

Poznávačka, co je ze dřeva (1. stupeň ZŠ)

Stromová patra (MŠ + 1. stupeň ZŠ)

Více »

Zveme Vás na Stromové slavnosti ve Vinoři ve dnech 21. a 22. října. Více inforamcí naleznete v pozvánce.

Stromové slavnosti ve Vinoři – pozvánka (.pdf)

Dovolujeme si Vás pozvat na geologickou vycházku do Dalejského a Prokopského údolí, kterou pro Vás pořádá Ekoporadna Praha. Není třeba vyplňovat žádnou přihlášku, avšak pro prvních 20 zájemců, kteří nám pošlou vyplněnou návratku na bara@koniklec.cz máme připravený malý dárek – obdrží turistickou mapu zvláště chráněných území geologického významu v západní části Prahy a geologickou mapu Barrandienu s vyznačením nejvýznamnějších lokalit.
Pozvánku a návratku naleznete v příloze.

Těšíme se na Vás!

S pozdravem

Barbara Doležalová (za tým organizátorů)

tel.: 775 732 193


Ke stažení:

Návratka (.doc)

Pozvánka (.pdf) Více »

Zveme Vás na akci Den vody v Litoměřicích, kterou pořádáme ve spolupráci se sdržením SEVER a městem Litoměřice. Akce se bude konat v úterý 4. 10. 2011 od 10 do 16 hodin. Zábavu i poučení zde naleznou děti i dospělí.


Projekt je financován za podpory Státního fondu životního prosředí České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky.
sfzp_h_cmyk_smalllogo_mzp_rgb_300dpi_small Více »

Slavnostní otevření stezky se uskuteční za účasti zástupců realizátorů a partnerů projektu: Města Český Brod a obce Doubravčice, PEFC ČR, Ekocentra Koniklec, Pošembeří, Skautského střediska Český Brod, 05/04. ZO ČSOP Český Brod a dalších v sobotu dne 10.9.2011 v 9 hodin u pivovaru v Českém Brodě. Dále se můžete těšit na exkurzi do pivovaru, soutěže pro děti i dospělé podél naučné stezky (odvoz autobusy po trase zajištěn bezprostředně po ukončení exkurze do pivovaru) a průběžně vzlet upoutaného horkovzdušného balónu po skupinách 3-4 osob. Všechny uvedené aktivity jsou pro účastníky zdarma nebo za symbolický poplatek.

Naučná stezka byla vytvořena za účasti veřejnosti, místní samosprávy a dalších spolupracujících organizací. Grafická podoba panelů stezky pokračuje ve stejném kresleném stylu jako předchozí projekt Zahrady, otevřený v této lokalitě před třemi lety. Nově jsou umístěny na každou tabuli interaktivní prvky (například ukázka půdního profilu nebo různých druhů ptačích budek, které si mohou návštěvníci nejen prohlédnout, ale i osahat).

Naučná stezka je tvořena dvanácti zastaveními, začíná u pivovaru v Českém Brodě a končí okruhem kolem hradu Šember. Celou svou trasou kopíruje říčku Šemberu a u Tuchorazské trvze se protíná s výše zmiňovanou stezkou Zahrady. Naučná stezka se zaměřuje na prezentaci zajímavých informací z oblasti udržitelného lesnictví a ekologie, ale i na říčku Šemberu a místní historii (hrad, pivovar).


Plakát ke stažení (pdf)

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu „Přívětivý Český Brod“ za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Město Český Brod a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí. Více »

V pátek 13. května 2011 se na kopci Parukářka uskuteční 4. žižkovský komunitní „FAJN DEN“ s podtitulem „pátek třináctého s žižkovskými neziskovkami“. Ekocentrum Koniklec přispěje k této akci informačním stánkem Ekoporadny Praha a řadou herních aktivit pro děti i mládež, které budou zaměřeny přímo na přírodu vrchu Parukářka a na problematiku udržitelného lesnictví v rámci Mezinárodního roku lesů.
Plakát

Older Posts »
Poslední aktualizace: 1. 3. 2018