Kampaně

Hlavní město Praha pořádá ve druhé polovině dubna k oslavám svátku Dne Země 2017 informačně vzdělávací kampaň pro veřejnost zaměřenou na ochranu životního prostředí. Akce se uskuteční ve třech atraktivních přírodních lokalitách na území hl. m. Prahy v těchto dnech:

20. 4. 2017 – Obora Hvězda (prostranství před Letohrádkem Hvězda)

24. 4. 2017 – Letenské sady (u Letenského zámečku)

26. 4. 2017 – Riegrovy sady (za restaurantem Park Cafe)

Občané se budou moci v uvedených dnech vždy od 9:00 do 17:00 hodin seznámit na informačních stáncích nejen s chráněnými územími hlavního města, ale i s problematikou ochrany životního prostředí v Praze. Mohou zhlédnout barevnou velkoplošnou mapu „Praha a odpady“ s konkrétním uvedením sběrných dvorů, provozů na zpracování odpadů a kontaktů na ně a diskutovat o možnostech dalšího využívání vytříděných komodit. Nebude chybět ani vystavení příslušné svozové techniky a sběrných nádob. Na všechny bude čekat mnoho zajímavostí, informačních materiálů; pro děti vědomostní soutěže a hry pod vedením zkušených lektorů z Ekocentra Koniklec. Děti si budou moci ověřit své znalosti mimo jiné v rámci her „Kde se bere energie“, „Využívání dešťové vody v domácnosti“ nebo „Ekologická zátěž v číslech“, kde se dozvědí, jak velkou přinášejí jednotlivé dopravní prostředky ekologickou zátěž pro životní prostředí. I dospělí si mohou zasoutěžit a v rámci Mezinárodního roku k cestovnímu ruchu poznat a popsat památky ze seznamu UNESCO a správně je umístit na mapu ČR.

Bohatý program pro děti a dospělé připravil odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci se společnostmi Pražské služby, a.s., EKO-KOM, a.s., kolektivní systémy (Asekol a.s, Elektrowin a.s., Ekolamp, s.r.o. a Ecobat, s.r.o.), Lesy hl. m. Prahy, Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. a s městskými částmi Prahy 2, Praha 6 a Praha 7. Technické zázemí této třídenní kampaně pro veřejnost zajistí svozová společnost Pražské služby, a.s.

Více informací naleznete na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy.

DENZEME_A3-page-001

Hlavní město Praha pořádá v dubnu informačně vzdělávací akci pro veřejnost zaměřenou na ochranu životního prostředí v přírodních lokalitách Obory Hvězda, V Královské oboře Stromovka a v Riegrových sadech.

Akce se koná v těchto dnech:

  • 20. 4. 2016 – obora Hvězda (prostranství před Letohrádkem Hvězda)
  • 26. 4. 2016 – Královská obora Stromovka (u bývalé Šlechtovy restaurace)
  • 27. 4. 2016 – Riegrovy sady (za restaurantem Park Cafe)

Na všechny bude čekat mnoho zajímavostí, informačních materiálů; pro děti vědomostní soutěže a hry pod vedením zkušených lektorů z Ekocentra Koniklec. Téma recyklace se objeví i na plátně, děti uvidí, jak fungují různé zdroje energie. Seznámí se blíže s úlohou veřejné zeleně ve městě.

K vidění bude vystoupení živého pejska a popovídání si o tom, jak o zvířátka správně pečovat.

Občané se budou moci v uvedených dnech vždy od 9:00 do 17:00 hodin seznámit na informačních stáncích nejen s chráněnými územími hlavního města, ale i s problematikou ochrany životního prostředí v Praze. Názorná ukázka piktogamů (symbolů označení) na obalech výrobků, sběrných nádob a příslušné svozové techniky přiláká nejen děti. Nebude chybět ani barevná velkoplošná mapa „Praha a odpady“ s konkrétním uvedením dvorů, provozů na zpracování odpadů a kontaktů na ně.

Dalším tématem bude osvětlení pojmu zdravá strava a přínos luštěnin pro lidské zdraví.

Bohatý program pro děti a dospělé připravil odbor ochrany životního prostředí ve spolupráci se společnostmi Pražské služby, a.s., EKOKOM a.s., kolektivní systémy (Asekol a.s., Elektrowin a.s., Ekolapm, s.r.o. a Ecobat, s.r.o.), Lesy hl. m. Prahy, Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. a městskými částmi Prahy 2, 6 a 7.

Technické zázemí této třídenní kampaně zajistí svozová společnost Pražské služby a.s..

„Jsem ráda, že město po přijetí Plánu odpadového hospodářství na dobu 2016-2025 může veřejnosti představit celý systém sběru a recyklace i touto netradiční a hravou formou. Materiály k problematice odpadů, veřejné zeleně, vody a využití energie jistě zaujmou nejen děti, ale i jejich rodiče. Novinkou a přídavkem je letos oslava Mezinárodního roku luštěnin. I já jsem zvědavá, jaké druhy luštěnin budou moci děti poznávat a zda mi řeknou, že je alespoň ochutnaly,“ řekla Jana Plamínková radní hl. m. Prahy.

DZ2016_ormapa

Více informací naleznete na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy.

Informační kampaň probíhala od 15. 4. 2013 do 17. 5. 2013. Celkem se uskutečnilo 22 akcí. Přistavení informačního stánku, sběrových nádob a svozovou techniku zajišťovaly letos tři společnosti: Pražské služby, a.s., AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. a IPODEC – Čisté město, a.s.  Na některých stáncích byla v tomto roce možnost prohlédnout si a vyzkoušet malý popelářský vůz a elektrovysavač. K dispozici byly informační materiály a letáky zejména k problematice třídění odpadů a nakládání s nimi, přírodních ploch, naučných stezek a chráněných území na území hlavního města Prahy, mapy sběrných dvorů, cyklomapy, příručky pro pejskaře a jiné. Na našem stánku byly také připraveny hry pro děti všech věkových kategorií, při kterých si mohly rozšířit své vědomosti nejenom o třídění odpadu. Letošní rok byl vyhlášen Mezinárodním rokem vodního spolupráce i proto byly nejenom naše hry zaměřeny převážně na vodu.

Celá akce byla vydařená a nezbývá než doufat, že se za rok opět uskuteční.

V průběhu dubna a května 2013 vás opět zveme k návštěvě stánku informačně vzdělávací kampaně pro veřejnost. Akci pořádá  Magistrát hl.m. Prahy ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec k příležitosti Dne Země.  Náš stánek můžete navštívit postupně ve 22 městských částech. Naši pracovníci ochotně odpovědí na dotazy k mnoha ekologickým tématům (odpady, voda, zeleň v Praze a mnoho dalších) a poskytnou letáky i jiné informační materiály.

Pro děti všech věkových kategorií jsou připraveny zábavné hry, jejichž prostřednictvím se děti seznamují s důležitostí životního prostředí a s podstatou jeho ochrany.Další informace naleznete zde.

Partnery kampaně, kterou financuje Magistrát hl. m. Prahy, jsou Pražské služby, a.s., AVE CZ, s.r.o. a IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s.

Kdy bude náš stánek v okolí Vašeho bydliště můžete zjistit zde.

Již téměř tradičně pořádáme ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a dalšími partnery k příležitosti dne Země informační kampaň.Přijďte od 16. 4. do 18.5. na stánek v jedné z 21 městských částí pro informace i zábavu (pro děti i dospělé). Program kampaně naleznete na pozvánce.

Kampaň, v rámci které se občané Prahy dozvídají, jak zjistit, z jakých lesů pochází dřevo, které si ve formě různých výrobků denně kupují, a jak se v těchto lesích hospodaří, již proběhla na patnácti městských částech. Před námi je ještě pět stánků a to na MČ Praha-Suchdol, Praha 7, Praha-Klánovice, Praha-Dolní Počernice a Praha 8.

Stejně jako na předchozích akcích budou i tam kolemjdoucím k dispozici kvalifikovaní pracovníci, kteří zodpoví jejich dotazy k tématu udržitelného hospodaření v lesích. Navíc se budou moci zapojit do dotazníkové akce. Pro děti je připraveno několik her, díky kterým se zábavnou formou seznámí s životem v lese, zpracováním dřeva a dalšími tématy. Ty nejmenší si budou moci vyzkoušet tradiční dřevěnou hračku – houpacího koníka – vyrobenou z českého dřeva z lesů s certifikátem PEFC, kde se hospodaří ohleduplně k přírodě. Tam také „vyrostly“ malé dárky, které si šikovné děti budou moci odnést domů.

V rámci akcí, které již proběhly, bylo osloveno asi 3900 pražanů a 700 z nich se zapojilo do dotazníkové akce, která jistě přinese zajímavé výsledky. Stejně jako tomu bylo u mnoha z minulých akcí, návštěvu těch následujících je možné spojit s nákupem na farmářských trzích. Na děti i dospělé se budou pracovníci Ekocentra Koniklec těšit na těchto akcích:

23.6., čt, 12.00- 18.00, Praha-Suchdol, Brandejsovo náměstí, selský trh

25.6., so, 10.00-18.00, Praha 7 – Letná, u Nár. zemědělského muzea, selské trhy

25.6., so 8.00 – 12.00, Praha 9 – Klánovice, farmářské trhy u Masarykovy ZŠ

1.7., pá, 13.00 – 18.00, Praha – Dolní Počernice, Stará obec  10, farmářské trhy

9.7., so, 8.30 – 15.00, Praha 8, Karlínské náměstí, farmářské trhy Více »

Dřevo je cenná surovina, která je navíc (na rozdíl od mnoha dalších) obnovitelná, to ví skoro každý. Odkud ale pochází dřevo, které v podobě nábytku nebo třeba papíru nakupujeme v našich obchodech? Z českých lesů, nebo ze zemí třetího světa? A nemůže také pocházet z nelegální těžby?

V rámci informační kampaně, kterou pořádá Ekocentrum Koniklec společně se sdružením PEFC, se dozvíte, jak poznáte výrobky ze dřeva pocházejícího z lesů, kde se hospodaří šetrně k přírodě, ale i jak odlišit výrobky, které pochází z našich lesů. Kvalifikovaní pracovníci Vám také srozumitelně vysvětlí, co se všechno skrývá pod pojmem udržitelné hospodaření a cerifikace dřeva.

Protože ale začátkem června oslavíme nejen Den životního prostředí, ale i Den dětí, je připraven bohatý program i pro ně. Děti si mohou samy „vysázet“ zdravý a druhově bohatý les, dozvědět se, jak probíhá výroba a recyklace papíru, či si samy ověřit, že mnohé stromy jsou starší než jejich babičky. Ty úplně malé jistě ocení tradiční dřevěnou hračku – houpacího koníka – vyrobenou z českého dřeva z lesů, kde se hospodaří ohleduplně k přírodě. Tam také „vyrostly“ malé dárky, které si šikovné děti budou moci odnést domů.

Přehled chystaných akcí

31. 5. út, 10.00 – 18.00, Praha 9, Náměstí OSN , Mikroklima

1. 6., st, 9.00-16.30, Praha 5, Zahrada Kinských, Lesy pro lidi – Den dětí a den ŽP

2.6., čt, 9.30 – 11.00; 16.30 – 18.00, Praha 12, Sofijské náměstí, Skok do prázdnin

4.6., so, 11.00-18.00, Praha 18 – Letňany, Stará náves, Den dětí

4.6., so, 11.00-18.00, Praha 19 – Kbely, Centrální park, Den dětí Cestou do pravěku

5.6., ne, 13.00-18.00, Praha 22 – Uhříněves, areál Rychety, Den dětí

5.6., ne, 14.00-17.00, Praha 12, Sofijské náměstí, Den dětí

6.6., po, 12.00-18.00, Praha 11 – Háje, u kostela Matky Terezy, farmářské trhy

8.6., st, 10.00-17.00, Praha 5 – Nové Butovice, Galerie Butovice, farmářské trhy

10.6., pá, 10.00-18.00, Praha 16 – Radotín, Nám. Osvoboditelů, farmářské trhy

11.6., so, 8.00-14.00, Praha 10, Kubánské náměstí, farmářské trhy

13.6., po, 10.00-17.00, Praha 2, Náměstí Míru

14.6., út, 11.00-18.00, Praha 3, Náměstí Jiřího z Poděbrad

15.6., st, 8.00-14.00, Praha-Čakovice, nám. J. Berana, farmářské trhy

20.6., po, 11.00-18.00, Praha 14, metro Rajská zahrada

22.6., st, 11.00-18.00, Praha 15 – Hostivař, před OC Park Hostivař

23.6., čt, 12.00- 18.00, Praha-Suchdol, Brandejsovo náměstí, selský trh

25.6., so, 10.00-18.00, Praha 7 – Letná, u Nár. zemědělského muzea, selské trhy

25.6., so 8.00 – 12.00, Praha 9 – Klánovice, farmářské trhy u Masarykovy ZŠ

1.7., pá, 13.00 – 18.00, Praha – Dolní Počernice, Stará obec  10, farmářské trhy

2.7., so, 8.30 – 15.00, Praha 8, Karlínské náměstí, farmářské trhy


Více informací o udržitelném lesnictví najdete na webu www.pefc.cz. Více »

Již popáté jsme v dubnu a květnu ve spolupráci s MHMP a Pražskými službami, a.s. pořádali k příležitosti Dne Země informační kampaň zaměřenou na odpady. Kromě tohoto tématu se kampaň letos zaměřila na lesní problematiku v rámci Valnou hromadou OSN vyhlášeného Mezinárodního roku lesů.

Celkem se uskutečnilo 20 akcí na jednotlivých městských částech. Pražské služby zajišťovaly přistavení informačního stánku, sběrových nádob a svozovou techniku. Společnosti zabývající se kolektivními systémy (Eko-kom, Asekol a Elektrowin) zajišťovaly informační stánek k této problematice. K dispozici byly informační materiály a letáky zejména k problematice třídění odpadů a nakládání s nimi, lesních ploch a chráněných území na území hlavního města Prahy.

Naši kvalifikovaní pracovníci oslovili okolo 5800 občanů, kterým zodpověděli asi 760 dotazů a mezi které distribuovali přibližně 5200 informačních materiálů poskytnutých pražským magistrátem, společností Pražské služby a.s., ČSOP a UHÚL. Největší zájem byl o informační materiály o přírodních parcích, rezervacích a lesích Prahy, bioodpadu, obalových značkách, sběrných dvorech, psech ve městě. Velký zájem byl také o cyklomapu Prahy a ekologické časopisy, např. Nika.

Kromě toho pracovníci na stánku vyplnili se 104 občany dotazník, který zjišťoval, jak občané třídí odpad, jaké jsou jejich znalosti vlivu jednotlivých druhů obalových materiálů na životní prostředí, zda berou ohled na životní prostředí při nákupu elektrospotřebičů a jaká je přijatelná vzdálenost kontejnerů na odpad. Dotazník se také věnoval problematice udržitelného lesnictví a zjišťoval, jaké jsou podle občanů zásady udržitelného lesnictví. Některé části dotazníku bylo možné porovnat s výsledky z minulých let.

Značnou část občanů oslovených informační kampaní tvořili děti a mládež, pro které byly připraveny herní aktivity, které zábavnou formou prověřily, případně doplnily jejich znalosti z odpadové a lesní problematiky. Kampaň celkově navštívilo 115 tříd základních škol a 45 tříd mateřských škol či školních družin. Herních aktivit se zúčastnilo cca 3900 dětí a mládeže.Největší zájem byl o herní aktivitu Životní cyklus sešitu, Recyklace na plátně, Slož si svého pejska, Mýty o odpadech a Význam lesa.

Systém třídění a recyklace v Praze

Hlavním tématem letošní kampaně byl systém třídění a recyklace v Praze. Pracovníci Ekocentra Koniklec a Pražských služeb informovali veřejnost o systému sběru objemného a nebezpečného odpadu, o bioodpadu a kompostování, sběrných dvorech a zpětném odběru elektrozařízení. Pro veřejnost byla připravena řada informačních materiálů (DVD, CD, letáků, knih, her a propagačních materiálů) a „Tematická mapa – Praha a odpady (viz níže).“ Pracovníci na stánku informovali veřejnost se zřetelem na lokalitu, ve které mají bydliště a ve které se stánek nachází, tzn. o tom, kde se nachází nejbližší sběrný dvůr, která svozová společnost působí v dané lokalitě, jaké provozy na zpracování odpadu se zde nacházejí.

Pražské lesy a chráněná území

Druhým klíčovým tématem kampaně byla pražská chráněná území, lesní celky a vodní plochy, o které veřejnost projevila značný zájem. Pracovníci na stánku informovali o tomto tématu zejména prostřednictvím aktivity „Lesní a vodní doplňovačka“ a „Termosnímek“ (viz níže), prostřednictvím mapy Chráněné přírody na území hl. města Prahy a prostřednictvím řady informačních letáků společnosti UHÚL či v edici naučná stezka, přírodní parky a lesy HMP. Veřejnost se nejvíce zajímala o vodní a lesní plochy v lokalitě svého bydliště.  Pro děti a mládež byla připravena herní aktivita „Zpracování dřeva“, „Výrobky ze dřeva“ a „Funkce lesa“.

Vyhodnocení dotazníků

Šetrnost obalů k životnímu prostředí

Cca 85% občanů považuje za obaly šetrné k životnímu prostředí vratnou skleněnou lahev, papírovou tašku a kompostovatelnou plastovou tašku. Zhruba třetina respondentů považuje za šetrnou k životnímu prostředí PET lahev a tetrapakovou krabici, cca čtvrtina respondentů nevratnou skleněnou lahev a plastový kelímek a 12% občanů hliníkovou plechovku. Výsledky se výrazně nelišili od průzkumu z roku 2009.

Chování v oblasti třídění odpadu

otázku „Které z těchto věcí dáváte do směsného odpadu?“ odpověděli respondenti následovně: Tetrapakové krabice by jich správně do směsného odpadu neumístilo 75%, odpady ze zahrady 81%, drobné elektrospotřebiče 85%, časopisy 84%, zářivky 70%, baterky 73% a igelitové tašky 74%. Naopak znečištěný papír by správně do směsného odpadu umístilo 82% respondentů a rozbité porcelánové nádobí 79% respondentů.

Důvod nákupu nových elektrospotřebičů

Většina (83%) respondentů kupuje nové elektrospotřebiče, když se staré rozbijí. 5% občanů je koupí, když mají staré příliš vysokou spotřebu energie, dalších 5% při rekonstrukci bytu či při stěhování, 4% když jsou nové v zajímavé slevě a 3% respondentů uvedli jinou odpověď.

Docházková vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad

Maximální přijatelná docházková vzdálenost kontejnerů na tříděný odpad od domácnosti je pro 29% dotázaných 50 m, pro 23% 50-100 m, pro 22% 100-200 m, pro 24% 200-500 m a pouze pro 2% více než 500 m. V roce 2009 byla pro 14% respondentů přijatelná vzdálenost do 50 m a pro 11% více než 500 m.

Znalost pojmu udržitelné lesnictví

Většina respondentů určila správně zásady udržitelného lesnictví, cca 10% dotázaných označilo nesprávné možnosti. Někteří občané nebyli příliš ochotni věnovat se této otázce.

Více »

Již popáté pořádá Hlavní město Praha společně s Pražskými službami a.s. a naší organizací informační kampaň k příležitosti Dne Země. Již tradičně bude kampaň zaměřena především na problematiku odpadů, ale nebudou chybět ani jiná aktuální témata. Informační stánek naleznou Pražané každý den na jiné městské části. Mezi 13. dubnem a 10. květnem se jich vystřídá celkem 20.

Na každém stánku bude připraven bohatý program pro děti i dospělé. Zajímavostí je, že pro dospělé jsou určeny nejen informační materiály a poradci připraveni zodpovídat jejich dotazy, ale i některé „hry“, např. simulační hra „spotřebitelské preference“.

Děti všech věkových kategorií si budou moci vyzkoušet své vědomosti či nové informace získat během zábavných her, které pokrývají témata od třídění a recyklace odpadu, přes pejskařské povinnosti až po pražskou přírodu. Jistě je také potěší skutečné „popelářské auto“ či ukázka barevných popelnic.

Novinkou budou aktivity a informační materiály zaměřené na téma udržitelného hospodaření v lesích a lesního ekosystému obecně. Letošní rok je totiž vyhlášen Mezinárodním rokem lesů.

K akci se připojily rovněž kolektivní systémy Asekol, Elektrowin, Ecobat a Ekolamp, jejichž pracovníci budou informovat o zpětném odběru elektroodpadu. Na některé stánky budou občané dokonce moci vysloužilé elektrospotřebiče, baterie apod. přinést.


Plakát

Přehled jednotlivých stánků Více »

Již od roku 2007 spolupracujeme s Magistrátem hl. m. Prahy a Pražskými službami a.s. na kampani v rámci oslav Dne Země. Po celou dobu je hlavním tématem kampaně nakládání s odpady a každý rok přibudou aktuální doplňková témata, jako jsou např. pražská chráněná území nebo zodpovědné chování „pejskařů“.
V rámci kampaně zajišťujeme program pro děti i dospělé, který každý den realizují dva kvalifikovaní pracovníci na informačním stánku. Ten postupně vystřídá své stanoviště na více než patnácti městských částech. Navíc si školy na příslušné městské části mohou objednat některý z našich „odpadově“ zaměřených ekoprogramů za výhodných podmínek.

Již tradičně jsme v dubnu a květnu ve spolupráci s MHMP a Pražskými službami a.s. pořádali k příležitosti Dne Země informační kampaň zaměřenou na odpady.

Letos jsme se na 19 jednodenních akcích probíhajících na různých městských částech zaměřili především na problematiku třídění a využívání bioodpadu. Většiny akcí se zúčastnili i společnosti zabývající se zpětným odběrem elektrospotřebičů a baterií, což občané velmi uvítali.

Celkem bylo osloveno okolo 3300 občanů, kterým naši kvalifikovaní poradci zodpověděli asi 840 dotazů a mezi které distribuovali přibližně 3000 informačních materiálů poskytnutých pražských magistrátem a společností Pražské služby a.s. Současně naši pracovníci vyplnili se 456 občany dotazník týkající se jejich spokojenosti se svozem tříděného i směsného odpadu a jejich postojů k třízení odpadu. Z tohoto průzkumu vyplynula mnohá zajímavá zjištění.

Značnou část občanů oslovených informační kampaní byly děti. Pro ty jsme měli nachystané velké množství her, které se zaměřovaly nejen na třízení a recyklaci odpadů, ale i na chov psů a zodpovědné chování jejich majitelů.

Souběžně s informační kampaní byly školám nabízeny ekoprogramy Odpady na přelomu desetiletí, Řeč obalů a duchové z popelnic.  Ekoprogramy nebyly realizovány v rámci této zakázky. Celkem proběhlo 37 ekoprogramů na třinácti školách.

Bioodpady

Hlavním tématem letošní informační kampaně bylo představení možností nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Zvýšení materiálového využití odpadů a snížení ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů na skládky jsou dva důležité cíle Plánu odpadového hospodářství ČR, které se stále nedaří úspěšně plnit. Biologicky rozložitelné odpady představují přibližně 40 % všech komunálních odpadů vznikajících na území ČR. Tyto odpady ve většině případů stále končí na skládkách odpadů nebo ve spalovnách. Tímto způsobem nakládání dochází k úniku skleníkových plynů do atmosféry a ke znečišťování přírodních zdrojů (voda, ovzduší). Kompost, který by vznikl vhodným zpracováním bioodpadů na kompostárnách je přitom velmi kvalitním organickým hnojivem. Zejména v posledních letech dochází k výraznému úbytku organické hmoty a ke ztrátě humusu zemědělských půd. Tím, že bioodpad není dále vhodně zpracováván, dochází také mj. k plýtvání s velmi cennou surovinou.

S využitím pomůcky „průhledná popelnice“ byly občané názorně seznámeni s množstvím využitelných složek obsažených v kontejneru na směsný odpad. Dále jim budou představeny pomocí posteru možnosti nakládání s bioodpadem (kompostárna, skládka, spalovna) výhody a nevýhody tohoto nakládání.

Dotazníky a jejich vyhodnocení

Občanům byl v rámci informační kampaně rozdáván dotazník. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak jsou občané spokojeni se stavem odpadového hospodářství v dané městské části a také, zda občané třídí odpady vznikající v domácnostech a do jaké míry využívají možnosti odkládání odpadů do velkoobjemových kontejnerů, služeb sběrných dvorů a možnosti zpětného odběru některých výrobků.

Dotazníkového výzkumu se celkem zúčastnilo 466 respondentů, 67 % z nich byly ženy, věkově nejvíce zastoupenou skupinou byly občané věkové kategorie 31-60 let (53 % dotázaných).

Spokojenost se svozem směsného a tříděného komunálního odpadu

Většina občanů je s frekvencí svozu odpadu spíše spokojena a počet sběrných hnízd na tříděný odpad považují za více méně dostatečný.

Využití služeb sběrných dvorů, mobilního sběru, velkoobjemových kontejnerů

Využívání služeb sběrných dvorů, mobilního sběru a velkoobjemových kontejnerů v kategoriích více, než 1 x ročně, méně, než 1 x ročně a vůbec se rozděluje přibližně rovnoměrně po třetinách- třetina využívá více, třetina méně, třetina vůbec. Nejčastěji jsou občany využívány velkoobjemové kontejnery, nejméně zpětný odběr výrobků. Níže uvádíme konkrétní odpovědi respondentů.

Třídění odpadu

74 % respondentů považuje za nejvhodnější způsob nakládání s odpadem jejich materiálové využití, tedy recyklaci. Odpad v domácnostech třídí 86 % respondentů, 10 % částečně a pouze 4 % občanů netřídí odpad vůbec. Výsledky kontrolní otázky na barvu kontejneru na papír ale takto „optimistická“ čísla nepotvrzují. Nabízí se dvě možná vysvětlení: občané se ne vždy orientují podle barev kontejnerů, nebo odpad netřídí, ale bojí se to v dotazníku přiznat. Otázka, zda patří polystyren do plastů ukázala, že pouze 55 % občanů třídí odpad správně, 28 % respondentů uvedlo, že polystyren do plastů nepstří a 17 % uvedlo, že neví. O třídění biodpadu projevilo zájem 73 % respondentů.

Více »


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018