Akce pro veřejnost

Zveme Vás na akci informující o mokřadu Na Beránku, která se uskuteční 22. června od 14 hodin do 18 hodin. Vítány jsou školy, rodiny s dětmi i široká veřejnost.

Mokřad Na Beránku – pozvánka (pdf)

Zachraňte mokřad Na Beránku (pdf)

 

V rámci projektu PSV III se v dubnu konaly dva semináře na téma Hospodaření s dešťovou vodou. 18. dubna 2017 v Táboře a 27. dubna 2017 v Holešově. Oba semináře se konaly na magistrátě a nad oběma semináři převzal záštitu starosta města. Seminářů se zúčastnilo cca 50 osob. Přednášel ing. Vítek, Bareš a Stránský. Hodnocení účastníků bylo kladné.

U obce Vidim na Kokořínsku v sobotu 27. května odstartuje již 7. ročník duatlonového závodu (kolo-běh) Kokořínskem cestou necestou, neboli KOKO RACE 2017. Akce vhodná pro celou rodinu se koná v krásném prostředí CHKO Kokořínsko. Výtěžek půjde na pomoc ohroženým dětem. Záštitu nad závodem převzal starosta města Mělník, MVDr. Ctirad Mikeš.

Akce je vhodná pro celou rodinu, účast je otevřena všem věkovým kategoriím. Start v 11 hod odpálí duatlon pro dospělé (běh na 9 km a cyklistická trasa v délce 16 km), který mohou podniknout sami či ve štafetě v páru. Možná je také kategorie samostatného běhu. Ve 14 hod odstartuje dětský běžecký závod Kokořínek.

Sportovní klání bude i letos obohaceno o zajímavý program pro aktivní dospělé a rodiny s dětmi, který zajistí Agentura Wenku (např. nízký lanový park, chůdy, skákací boty pro dospělé, aj.).

Výtěžek závodu bude věnován Krizovému centru pro rodinu – neziskové organizaci Cestou necestou, z.ú. Ta pomáhá ohroženým dětem najít znovu šťastné dětství a domov, zaměřuje se na děti a jejich rodiny z Prahy a Středočeského kraje a poskytuje jim komplexní psychologické, terapeutické a sociální služby.

Díky Nadaci Divoké husy bude výtěžek zdvojnásoben až do výše 60 000 Kč.

Vítáni jsou všichni, kdo chtějí prožít příjemný den krajině pískovcových skal, zasportovat si s rodinou, s přáteli či kolegy a současně podpořit dobrou věc.

Více na webových stránkách akcefacebooku

Srdečně se na Vás těší

Honza, Kateřina, Eva, Matouš

a celý dobrovolnický tým KOKO RACE 2017

Hlavní město Praha pořádá ve druhé polovině dubna k oslavám svátku Dne Země 2017 informačně vzdělávací kampaň pro veřejnost zaměřenou na ochranu životního prostředí. Akce se uskuteční ve třech atraktivních přírodních lokalitách na území hl. m. Prahy v těchto dnech:

20. 4. 2017 – Obora Hvězda (prostranství před Letohrádkem Hvězda)

24. 4. 2017 – Letenské sady (u Letenského zámečku)

26. 4. 2017 – Riegrovy sady (za restaurantem Park Cafe)

Občané se budou moci v uvedených dnech vždy od 9:00 do 17:00 hodin seznámit na informačních stáncích nejen s chráněnými územími hlavního města, ale i s problematikou ochrany životního prostředí v Praze. Mohou zhlédnout barevnou velkoplošnou mapu „Praha a odpady“ s konkrétním uvedením sběrných dvorů, provozů na zpracování odpadů a kontaktů na ně a diskutovat o možnostech dalšího využívání vytříděných komodit. Nebude chybět ani vystavení příslušné svozové techniky a sběrných nádob. Na všechny bude čekat mnoho zajímavostí, informačních materiálů; pro děti vědomostní soutěže a hry pod vedením zkušených lektorů z Ekocentra Koniklec. Děti si budou moci ověřit své znalosti mimo jiné v rámci her „Kde se bere energie“, „Využívání dešťové vody v domácnosti“ nebo „Ekologická zátěž v číslech“, kde se dozvědí, jak velkou přinášejí jednotlivé dopravní prostředky ekologickou zátěž pro životní prostředí. I dospělí si mohou zasoutěžit a v rámci Mezinárodního roku k cestovnímu ruchu poznat a popsat památky ze seznamu UNESCO a správně je umístit na mapu ČR.

Bohatý program pro děti a dospělé připravil odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci se společnostmi Pražské služby, a.s., EKO-KOM, a.s., kolektivní systémy (Asekol a.s, Elektrowin a.s., Ekolamp, s.r.o. a Ecobat, s.r.o.), Lesy hl. m. Prahy, Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. a s městskými částmi Prahy 2, Praha 6 a Praha 7. Technické zázemí této třídenní kampaně pro veřejnost zajistí svozová společnost Pražské služby, a.s.

Více informací naleznete na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy.

DENZEME_A3-page-001

Hlavní město Praha pořádá v dubnu informačně vzdělávací akci pro veřejnost zaměřenou na ochranu životního prostředí v přírodních lokalitách Obory Hvězda, V Královské oboře Stromovka a v Riegrových sadech.

Akce se koná v těchto dnech:

  • 20. 4. 2016 – obora Hvězda (prostranství před Letohrádkem Hvězda)
  • 26. 4. 2016 – Královská obora Stromovka (u bývalé Šlechtovy restaurace)
  • 27. 4. 2016 – Riegrovy sady (za restaurantem Park Cafe)

Na všechny bude čekat mnoho zajímavostí, informačních materiálů; pro děti vědomostní soutěže a hry pod vedením zkušených lektorů z Ekocentra Koniklec. Téma recyklace se objeví i na plátně, děti uvidí, jak fungují různé zdroje energie. Seznámí se blíže s úlohou veřejné zeleně ve městě.

K vidění bude vystoupení živého pejska a popovídání si o tom, jak o zvířátka správně pečovat.

Občané se budou moci v uvedených dnech vždy od 9:00 do 17:00 hodin seznámit na informačních stáncích nejen s chráněnými územími hlavního města, ale i s problematikou ochrany životního prostředí v Praze. Názorná ukázka piktogamů (symbolů označení) na obalech výrobků, sběrných nádob a příslušné svozové techniky přiláká nejen děti. Nebude chybět ani barevná velkoplošná mapa „Praha a odpady“ s konkrétním uvedením dvorů, provozů na zpracování odpadů a kontaktů na ně.

Dalším tématem bude osvětlení pojmu zdravá strava a přínos luštěnin pro lidské zdraví.

Bohatý program pro děti a dospělé připravil odbor ochrany životního prostředí ve spolupráci se společnostmi Pražské služby, a.s., EKOKOM a.s., kolektivní systémy (Asekol a.s., Elektrowin a.s., Ekolapm, s.r.o. a Ecobat, s.r.o.), Lesy hl. m. Prahy, Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. a městskými částmi Prahy 2, 6 a 7.

Technické zázemí této třídenní kampaně zajistí svozová společnost Pražské služby a.s..

„Jsem ráda, že město po přijetí Plánu odpadového hospodářství na dobu 2016-2025 může veřejnosti představit celý systém sběru a recyklace i touto netradiční a hravou formou. Materiály k problematice odpadů, veřejné zeleně, vody a využití energie jistě zaujmou nejen děti, ale i jejich rodiče. Novinkou a přídavkem je letos oslava Mezinárodního roku luštěnin. I já jsem zvědavá, jaké druhy luštěnin budou moci děti poznávat a zda mi řeknou, že je alespoň ochutnaly,“ řekla Jana Plamínková radní hl. m. Prahy.

DZ2016_ormapa

Více informací naleznete na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy.

Ekocentrum Koniklec zajišťuje na akci Dny Země na Praze 14 odpadovou přednášku,po které bude následovat prohlídka odpadového hospodářství v Centru Černý Most. Akce se koná 20. dubna od 17,00 – 18,00.  Přijďte si nás poslechnout! www.ekoporadnypraha.cz
dny_zeme_14

seminar_vnitrobloky

???????????????????????????????Ve Středisku ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův dvůr proběhly ve dnech 15. října a 5. listopad Krajské konference EVVO. Říjnová konference byla určena učitelům základních škol a konference listopadová pak byla pořádána pro učitele mateřských škol. Na obou akcích měly společný stánek ČSOP Koniklec, Ekocentrum Koniklec a Ekoporadny.cz.

seminarbioodpady

V návaznosti na úspěch akce Den Země v Prachovicích uspořádalo Ekocentrum Koniklec ve spolupráci se společností Holcim (Česko), a. s. Den Dětí v Dobříni. Akce proběhla 5. června pro zhruba 160 dětí z okolních mateřských a základních škol. Děti z mateřských škol v Dobříni, Bechlíně a Předoníně a žáci 1. – 5. tříd ze škol v Bechlíně a Bezděkově se zúčastnili bohatého programu zaměřeného na ekologické vzdělávání na téma ochrana lesů, třídění a recyklace odpadu, koloběh vody, pitná a dešťová voda a její využití, obnovitelné zdroje energie, domácí ekologie a poznávání zvířátek dle stop.

Ekocentrum Koniklec ve spolupráci se společností Holcim (Česko), a. s. už třetím rokem uspořádalo Den Země v Prachovicích. Akce se konala ve čtvrtek 24. dubna pro zhruba 150 dětí z okolních základních škol. Žáci 5. a 6. ročníků ze škol v Prachovicích, Bojanově, Třemošnici, Ronově nad Doubravou, Seči a Heřmanově Městci se střídali na stanovištích s bohatým ekologicky zaměřeným programem. Tématy Dne Země 2014 byly obnovitelné zdroje energie, předcházení vzniku odpadu a ochrana fauny a flory. Program se dětem i pedagogům moc líbil a počasí se vydařilo.

Tuto sobotu vyvrcholí přípravy celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko 2015. Od časného sobotního rána budou dobrovolníci po všech koutech země uklízet černé skládky i drobný nepořádek.

Letos se bude uklízet na bezmála 900 místech po celé republice, přičemž v tuto chvíli již úspěšně proběhlo na 150 “předskokanských úklidů” a na pozdější data je nachystáno celkem 100 z nich. Tak vysoká čísla předčila očekávání organizačního týmu Ukliďme Česko. “Předpokládáme, že se letošního ročníku zúčastní okolo 25 000 dobrovolníků. Jen pytlů na sesbíraný odpad jsme rozeslali organizátorům 22 000 a po rukavicích, kterých nám věnoval dovozce pracovních pomůcek firma Červa přes 16 000 párů, se jen zaprášilo,“ sdělil nám jeden z organizátorů akce, Radek Janoušek.

Kromě samotného úklidu se pro účastníky akce chystá také fotosoutěž, která vypukne po proběhnutí hlavní vlny úklidových akcí, tuto sobotu. Nejen účastníci akce budou na facebookovém profilu Ukliďme Česko moci zvolit vítěze ve čtyřech kategoriích: umělecká fotografie, vtipná fotografie, kuriozita aneb co se našlo na skládce a nejlepší foto z doprovodného programu úklidu.

I pokud se přímo nezúčastníte úklidové akce 18. dubna, můžete přispět na dobrou věc díky projektu „Koruna za kilo“ tím, že si doma uděláte jarní úklid a odevzdáte do červených kontejnerů nefunkční elektrozařízení. Za každý kilogram takto sesbíraného elektrošrotu věnuje firma ASEKOL 1,- Kč nadačnímu fondu Rovná šance na podporu zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem. Červené kontejnery určené pro sběr elektrozařízení, stejně jako sběrná střediska odpadů, jsou vyznačeny v Mapě úklidů na.

A zdá se, že do karet hraje letos organizátorům a všem dobrovolníkům i počasí. Meteorologové slibují na sobotu mírné ochlazení a polojasnou oblohu. Uklízet bude například ministr životního prostředí Richard Brabec či senátorka Ivana Cabrnochová. Přidejte se k nim i Vy!

Už tuto sobotu jdeme na to!

Srdečně Vás zveme na jubilejní 5. ročník benefičního cykloběhu ve prospěch Krizového centra pro rodinu Cestou necestou.kokorace_pozvanka2015

Místo a čas konání:
U obce Vidim na Mělnicku (mapa)
Prezence závodníku: 9:00 – 10:15
Start: v 11:00 pro obě varianty

Disciplíny:
Běh: 9 km, kolo: 16 km.

Varianty:
KOKO-MAN: jednotlivec – muž, pro obě disciplíny (běh i kolo)
KOKO-WOMAN: jednotlivec – žena pro obě disciplíny (běh i kolo)
KOKOŘÍNSKÝ PÁREČEK: žena + muž, nebo žena + žena (štafeta s předávkou plácnutím po doběhnutí do cíle běhu, volné rozdělení disciplín v párečku)
KOKOŘÍNEK: pro děti mladší 14 let je připraven závod v běhu na krátkou vzdálenost a další zábavné akce.

Více informací naleznete na stránkách akce.

Srdečně Vás zveme na Mezinárodní konferenci o hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných oblastech, která se bude konat v Praze dne 26. března 2015. Více informací naleznete na stránkách Počítáme s vodou.

PSV_Pozv210x95_300dpi (1)

seminářSeminář „Zeleň v městské zástavbě – Arboristické standardy“ se uskutečnil 2. 12. 2014 v budově Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, v zasedací místnosti č. 201. Pořadatelem bylo Ekocentrum Koniklec, seminář proběhl za finanční podpory Hlavního města Prahy v rámci projektu Ekoporadny Praha.

Semináře se zúčastnilo 22 osob, v převážné většině pracovníků úřadů městských částí hl. m. Prahy (odbory životního prostředí, rozvoje, stavební), zaměstnanci MHMP věnující se správě zeleně a souvisejícím oblastem, dva zástupci NNO . Volně navazoval na seminář „Zeleň v městské zástavbě“ pořádaný Ekocentrem Koniklec za finanční podpory MHMP v roce 2011.

V úvodu semináře zástupkyně Ekocentra Koniklec účastníky přivítala, rovněž představila pořadatelskou organizaci a její činnost a poděkovala za podporu semináře ze strany hlavního města Prahy. Seminář samotný byl zaměřen velmi praktický. Jeho cílem bylo seznámit profesionály v oblasti péče o městkou zeleň s aktuálně schválenými i připravovanými změnami a novinkami ve standardech, aby je účastníci mohli využívat ve své práci. První blok byl zaměřen na standard výsadby stromů, konkrétně např. problematiku prokořenitelného prostoru stromů, výběru taxonů a stromů vhodných k výsadbě, kotvení, speciální opatření (rošty), závlahu, hnojení a další témata související s výsadbou. Druhý blok byl věnován připravovanému standardu k ochraně stromů na staveništích. Rozebíral např. ochranu kořenového prostoru, nadzemních částí stromů, plánování ochrany dřevin před začátkem stavebních prací, šetrné stavební postupy a odborný dohled. Oba bloky byly doplněny dotazy a diskusí, o kterou byl velký zájem.

Lektorem semináře byl Ing. Ladislav Kejha, dlouholetý odborník na výsadbu a péči o dřeviny, který působí ve Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a rovněž jako zahradní architekt. Ing. Kejha vzbudil v účastnících opravdový zájem o téma, které se mu podařilo v rámci své prezentace zpracovat a předat podle hodnocení účastníků velmi dobře.

seminář pozvánka

Srdečně Vás zveme na Veletrh sociálních služeb a neziskových organizací, který se uskuteční ve čtvrtek 12.6. na náměstí Jiřího z Poděbrad. Ekocentrum Koniklec zde bude mít svůj stánek a připraví také zajímavé hry pro děti.

veletrh-soc-sluzeb-A5-m

P1060578Letošní oslava Dne Země se v Modřanech konala již po třiadvacáté. S termínem jsme oficiální datum oslavy Dne Země maličko předběhli. Namísto 22. dubna jsme se sešli již v sobotu 12. dubna v areálu Freestyle Parku. Oslavu pořádala městská část Praha 12 ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec.


Letošní ročník byl inspirován Mezinárodním rokem rodinných farem, který pro rok 2014 vyhlásila OSN. Počasí nám přálo a dobré rozpoložení vyzařovalo ze všech přítomných.

Jako každý rok, i tentokrát připravilo Ekocentrum Koniklec několik stánků s aktivitami pro děti. Společným tématem byl cyklus: pěstování produkce – nakupování – konzumace – odpady. Děti si mohly vyzkoušet mletí obilí, zjistily, co všechno patří na zdravý talíř, z jaké dálky se k nám dováží ovoce a každý si mohl zasít čočku nebo osení do květináčku. Po absolvování celkem 8 stánků s aktivitami získaly děti na devátém stánku pamětní list, drobnou odměnu a lístek do závěrečné tomboly.

Bohatý byl i program na podiu. V úvodu promluvili zástupci MČ Praha 12 a MHMP. Následovalo vystoupení dětských hudebních souborů ZŠ prof. Švejcara Sluníčko a Mráček.P1060572

 Program pokračoval rozhovorem s mluvčí Asociace soukromého zemědělství ČR, paní Šárkou Gorgoňovou. Přítomní se tak dozvěděli, proč jsou malé rodinné farmy důležité pro přírodu i společnost. Hned poté nám paní Lucie Čápová z farmy Čapí letka prozradila, jaké to je mít rodinnou farmu.

Po divadelním představení O včelách a včelaři, které předvedli herci z Ekodomova, následovaly rozhovory další. Paní Magda Sedmiková seznamovala přítomné s významem regionálního značení produktů. Dalšími hovořícími byly zástupkyně komunitních zahrad – Kuchyňka v Troji – Hana Vacková a Zebra v Braníku – Kristina Papoušková. Hosté se dozvěděli, že pěstování vlastní zeleniny je možné i v Praze – například v těchto komunitních zahradách. Pásmo rozhovorů uzavřela představitelka Semilské pekárny, která si před ani po vystoupení nemohla stěžovat na nedostatek zákazníků.

P1060576Druhou polovinu oslavy zpříjemnila návštěvníkům kapela Živá Huba.

Doprovodné stánky byly různorodé – od ukázek řemeslné výroby, přes prodej farmářských výrobků, ukázku života včel v úle až po drobné chovatele s králíky a slepicemi. Nechyběl ani stánky, kde se prezentovala ZŠ T.G.Masaryka Praha 12.

Závěrečného slova a losování tomboly se ujala Dagmar Koucká z Ekocentra Koniklec a tři výherci z dětských řad obdržely náruč plnou darů z MČ Praha 12.

Den Země se vydařil, počasí nám přálo a z celé akce vyzařovala pohodová atmosféra. Více takových! 

Rádi bychom Vás pozvali na Vánoční jarmark v domově Sue Ryder v sobotu 7. prosince. Více informací naleznete v pozvánce níže.pozvánce

Zveme Vás na zajímavou přednášku o komunitním zahradničení a kompostování ve městě., která se bude se konat 19.11. od 16:30 v Klubu přátel Žižkova (Blahoslavova 2, Praha 3). Přednášet bude Kristýna Regalová ze sdružení KOKOZA

Dům dětí a mládeže Neratovice a Ekocentrum Koniklec v Praze srdečně zvou rodiče, děti, zástupce škol a všechny, které zajímá vytvoření příjemného prostředí v lesoparku v DDM Neratovice.
Informativní schůzka se koná 16. října 2013 v 17.00 hod v Domě dětí a mládeže Neratovice
Program:             představení projektu
                            propojení lesoparku se stávajícím okolím
                            využití zahrady a herních prvků pro všechny
                            seznámení s výsledky dotazníkové akce

Den dětí jsme kvůli jarním záplavám oslavili až 14. září. Byl součástí společné trojoslavy k 835. výročí první zmínky o obci Modřany a 110. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Cholupicích. Oslava proběhla na oddechové louce u Vltavy, u ulice U Soutoku v Komořanech.

Akce byla určena hlavně pro děti, pro které byly připraveny soutěže a úkoly, za jejichž splnění sbíraly razítka i sladké odměny a nakonec za splnění všech úkolů dostaly velkou odměnu. Navíc mohly dát kartičky se splněnými úkoly do losování o ceny.

Stánek Ekoporadny Praha a Ekocentra Koniklec nabídl informace hlavně k problematice využívání dešťové vody v domácnosti.

Na našem stánku děti řešily možnosti využívání dešťové vody doma či na chalupě. Také hledaly rozdíly mezi obrázky s domem obklopeným zelení a domem s vybetonovaným okolím a jejich rozdílnými vlivy na koloběh vody. Starší děti si navíc puzzle s koloběhem vody zkusily poskládat. Některé děti skládaly model kořenové čistírny odpadních vod.

Zatímco děti řešily úkoly, mohli si dospělí prohlédnout informační letáky k problematice.

Hned vedle nás měli stanoviště policisté a dětem se velmi líbilo spouštění houkačky a megafonu. Další velmi oblíbená disciplína byla trefa hasičskou stříkačkou na maketu hořícího domu.

Počasí nám přálo a děti i dospělí se dobře bavili.

Rádi bychom Vás pozvali na seminář „Hospodaření s dešťovou vodou, nejen zákonná povinnost, ale i zajímavá příležitost„. Seminář se uskuteční v úterý 22.10.2013 od 10 do 15 h v budově pražského Magistrátu a pro všechny účastníky je zdarma. V příloze naleznete pozvánku a další informace k semináři. V případě, že by Vám nevyhovoval termín nebo bude-li kapacita sálu již naplněna, můžete se zúčastnit nějakého dalšího semináře, v jiném kraji ČR, dle rozpisu v příloze.

Seminář se zabývá aktuální problematikou hospodaření s dešťovými vodami (HDV), jako odpovědí na problémy způsobené rychlým tempem urbanizace a klimatickou změnou. V důsledku těchto faktorů se snižuje spolehlivost stokových systémů a zvyšuje se riziko vzniku škod na veřejném i soukromém majetku, ev. i na zdraví obyvatel. Trvání na zavedených způsobech odvádění dešťových vod z měst, tj. na jejich co nejrychlejším odvedení jednotnou stokovou sítí, je dlouhodobě ekonomicky i environmentálně neudržitelné.

V rámci semináře bude řešena současná legislativa v oblasti dešťových vod, která dnes již principy hospodaření s dešťovou vodou podporuje a budou představeny a vysvětleny technické normy, které mají zaručit vznik provozně spolehlivých objektů a systémů HDV. Problematika bude doplněna o řadu reálných příkladů z ČR a zahraničí. V neposlední řadě budou popsány mechanismy v různých úrovních veřejné a státní správy, vedoucí k dlouhodobě udržitelnému řešení srážkových vod ve vašem městě.
Těšíme se na Vaši účast a obohacení diskuze o Vaše zkušenosti, názory a nápady.


Pozvánka

Termíny seminářů

Cíle semináře

Letošní Ekofestival na Máměstí Míru proběhl 10. září a zaměřil se na témata vody a odpovědné spotřeby. K problematice mělo co říci asi 25 organizací, které měly své stánky nabízející informace pro dospělé i hry pro děti.

Stánek Ekoporadny Praha a Ekocentra Koniklec nabídl informace hlavně k problematice využívání dešťové vody v domácnosti. Poradkyně Ekoporadny řešila s návštěvníky také možnost zachycování dešťové vody v bytovém domě na balkoně, vysvětlovala princip kořenové čističky lidem, kteří o ní uvažovali na chalupu, radila možnosti získání popelnic na bioodpad v Praze atd. Mezi návštěvníky našeho stánku byli nejen zájemci o problematiku vody, ale i ti, kteří ocenili informace o přírodovědně hodnotných místech v Praze.

Zároveň na festivalu probíhal program na podiu, kde byla též slavnostně vyhodnocena výtvarná soutěž pro děti „Samá voda“, ve které děti malovaly různé motivy vody.

Pro děti byly na některých stáncích připraveny soutěže a úkoly, za jejichž splnění sbíraly razítka a nakonec dostaly odměnu. Na našem stánku děti řešily hospodaření s pitnou vodou a využívání vody dešťové. Také hledaly rozdíly mezi domem obklopeným zelení a domem s vybetonovaným okolím a jejich rozdílnými vlivy na koloběh vody. Někteří skládali model kořenové čistírny odpadních vod.

Názvu Voda hýbe světem se přizpůsobilo i počasí a v druhé polovině festivalu na nás z nebe poslalo spoustu vody a nakonec duhu.

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na setkání pedagogů ZŠ se zájmem o EVVO. Program semináře naleznete v pozvánce.

Na konferenci je nutné se předem registrovat. V případě vašeho zájmu o účast vyplňte přihlašovací formulář, ve kterém vyznačte i dílny, kterých byste se chtěli zúčastnit. (Vzhledem k omezené kapacitě dílen budou mít přednost dříve přihlášení zájemci.)

Modřanské slavnosti pro děti a jejich rodiče se konaly 4. září 2013 ve Veřejném a oddechovém sportovním areálu VOSA v Modřanech v rámci podzimních Modřanských slavností, které pořádá městská část Prahy 12 ve spolupráci s DDM Monet

Program pro děti i dospělé zajišťovaly organizace věnující se sportovním a zájmovým aktivitám dětí a mládeže ve volném čase.

Na podiu jsme mohli vidět a poslechnout si dětská a mládežnická hudební a taneční vystoupení i ukázky různých sportů.

Další část programu probíhala ve stáncích, kde svoji činnost prezentovalo mnoho organizací a nechyběl ani stánek Ekoporaden Praha a Ekocentra Koniklec.

Na našem stánku Ekoporadny Praha mohli lidé využít služeb zkušeného poradce a získat zajímavé informace z rozličných ekologických odvětví. Nejvíce se probírala témata využití dešťové vody, dále možnosti návštěv přírodovědně zajímavých území v Praze.

Pro děti byly připraveny hry. Starší skládaly puzzle, u kterého řešily možnosti šetření vodou. Mladší děti se snažily uhodnout, na jaké domácí práce se dá využít dešťová voda. Kdo si troufl, mohl zkusit složit kořenovou čistírnu odpadních vod. Za splnění úkolu děti dostaly odměnu. Jednou z odměn byla i maličká popelnice na tříděný odpad. Kdo ji chtěl, musel vědět, jaký odpad do ní patří.

Všem, kteří nás na veletrhu navštívili, děkujeme.

Přijďte se zúčastnit semináře o jabloňovém sadu na Násirově náměstí, který se bude konat dne 15.10. od 15,30 (předpokládaný konec do 17-17,30) v ZŠ Na Beránku na Praze 12. První část bude zaměřena na obecné informace stran projektu včetně způsobu výsadby, diskusi nad návrhem podoby a obsahu tabulí a způsoby zapojení žáků školy do tvorby tabulí. V druhé části bude následovat krátká prezentace a výběr vysazovaných odrůd hlasováním a pokud se podaří poshánět tak i ochutnávka plodů jednotlivých odrůd včetně moštu.

Pozvánka (.pdf)

Voda hýbe světem – tak zní heslo letošního Ekofestivalu, který bude na náměstí Míru probíhat 10. 9. mezi 10:00 a 19:00. Kromě stanovišť více než 25 neziskových organizací budete moci navštívit také stánek Ekoporadny a Ekocentra Koniklec. Od zkušeného poradce se zde budete moci dozvědět mnoho zajímavého, zvláště z oblasti hospodaření s dešťovou vodou, úspor energií v budovách a ekologického stavitelství.  Pro děti budou připraveny zajímavé hry, při nichž se i ony dozvědí, jak správně hospodařit s dešťovou vodou.

Těšíme se na vaši návštěvu!

plakát

jezirkoNičivé povodně letošního jara zasáhly také naučnou stezku Počítáme s vodou, kterou jsme v loňském roce zbudovali v těsné blízkosti Vltavy. Její součástí jsou také názorné ukázky správného hospodaření s dešťovou vodou – jezírko a zelená střecha. Naučné tabule naštěstí vodní smršť přežily. Voda, která dosahovala až k cyklostezce vedoucí po vysokém náspu, se však převalila přes jezírko i zelenou střechu.

Škody však nebyly příliš závažné a tak jsme je za neocenitelné pomoci pracovníků veřejné služby, které poskytla městská část Praha 12, zvládli opravit během jediného dne.  Konstrukce zelené střechy se po povodni začala propadat. Silným mužům z veřejné služby se podařilo konstrukci odmontovat a sejmout z naučné tabule na provizorní lešení, kde jí zručný pracovník Koniklece opravoval, zatímco ostatní se vrhli na opravu jezírka. Vyčistili zanesený přítok i odtok a upravili a vypleli zarostlé a poškozené břehy. Samotné jezírko jsme také vyčistili, ale jen do té míry, abychom z něj nevystrnadili žáby i jiné živočichy, kteří se zde usídlili. Nakonec jsme posekali trávu v blízkém okolí jezírka a vyzvedli opravenou zelenou střechu zpět na naučnou tabuli.

Naučná stezka tedy teď vypadá opět jako nová, chybí pouze lavičky a koše. Ty sem však budou doplněny snad na podzim, kdy bude realizováno pokračování naučné stezky.

Děkujeme zejména Praze 12 za finance a pracovní síly, které na opravu poskytla. Velký dík patří samozřejmě také silným mužům z veřejné služby.

ekoporadnaEkocentrum Koniklec a Ekoporadny Praha letos společně s pražskými občany oslavili mezinárodní den koupání v řekách. Akce se konala 14.7. 2013 a uspořádala ji místostarostka městské části Praha 12 Eva Tylová. Lidé se sešli na Oddechové loučce u Vltavy, kde je pěkná písečná pláž vhodná pro koupání v řece, ale také k příjemnému nedělnímu odpočinku či pikniku.

Akce měla za úkol posílit pozitivní vztah obyvatel města k řece: s řekou je třeba vycházet, nevhodné jsou například zásahy, při nichž vzniká betonové regulované koryto. Řeka nám to potom vrátí. V tomto smyslu promluvila k občanům paní místostarostka Eva Tylová i pan starosta Petr Prchal.

Mnozí návštěvníci této příležitosti skutečně využili k tomu, aby se ve Vltavě vykoupali. Ale i pro ty, kterým se do řeky nechtělo, byl připraven program.

Na stánku Ekoporaden Praha a Ekocentra Koniklec si děti i dospělí zahráli zajímavou hru a dozvěděli se tak, na co vše je možné použít dešťovou vodu a ušetřit tak vodu pitnou. S poradcem Ekoporadny si také povídali na téma hospodaření s dešťovou vodou a dozvěděli se tak mnoho zajímavostí.

Členové skupiny Zlatá podkova přivedli na akci několik koníků, na kterých se návštěvníci mohli povozit a vstoupit na jejich hřbetě do vody.

Na místo přijela natáčet také televize Barrandov a reportáž byla ten samý den odvysílána na v hlavních zprávách.

Letos to nebylo poprvé, co průběh tradičního Trojského dne zkomplikovaly povodně. Počasí však nakonec samotné akci přálo. Do areálu kempu TJ Sokol Troja si přišlo sobotní odpoledne 22. 6. 2013 užít asi 200 dětí a dospělých.

Na většině stanovišť na děti čekaly převážně tělovýchovné soutěže. U stánku Ekoporadny Praha si návštěvníci mohli zpestřit program hrami zaměřenými na hospodaření s vodou v domě i v krajině. Děti se dozvěděly, jak funguje malý a velký vodní cyklus, na co v domácnosti stačí použít dešťovou vodu a co je to kořenová čistírna odpadních vod. Tato témata zaujala i dospělé, kteří přítomnému poradci kladli řadu dotazů.

Věříme, že pokud každý přispěje ke stabilizaci vodního režimu krajiny svým dílem, třeba i díky informacím získaným na podobných akcích, přispěje to k eliminaci extrémních klimatických jevů, jako jsou právě nedávné povodně.

Dne 14. Července 2013 pořádá Praha 12 Den koupání v řekách. 01/71 ZO ČSOP Koniklec pro tu příležitost připravil stanoviště „Jak zacházet s vodou aby neškodila, ale pomáhala“. Akce se bude konat od 14:00 na Oddechové louce na Praze 12 (viz přiložený plánek). Na našem stanovišti bude přítomen zkušený poradce, který bude zodpovídat lidem jejich dotazy nejen z oboru hospodaření s dešťovou vodou, ale i dotazy z jiných ekologických odvětví. Děti se se budou moci seznámit s problematikou hospodaření s dešťovou vodou prostřednictvím zajímavých a poučných her pro všechny věkové kategorie. Kromě Našeho stánku čeká návštěvníky i další zajímavý program, například možnost projížďky na koních. A plavky si nezapomeňte vzít s sebou.

Stanoviště vzniklo za podpory Hlavního města Prahy v rámci projektu Ekoporadny Praha.

mapa

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJiž tradiční Fajn Den na Parukářce, který se pořádá v rámci žižkovské platformy Še3sil, se letos konal dne 20.6. 2013.

Počasí bylo nádherné, což přilákalo mnoho návštěvníků. Na pódiu se vystřídalo několik zajímavých kapel, jejichž muzika lákala k tanci.  Svoji činnost prezentovalo na Fajn Dnu mnoho žižkovských organizací a nechyběl tedy ani stánek Ekoporaden Praha a Ekocentra Koniklec. Na každém stanovišti byl připraven úkol pro děti, po jehož splnění získaly razítko do bodovací karty. Po splnění všech úkolů je čekala odměna. Na našem stánku si děti mohly zkusit složit kořenovou čistírnu, uhodnout na co vše lze využít dešťová voda či mohly napodobit funkci malého a velkého vodního cyklu opakovaným ždímáním houby nad modelem krajiny. Vzhledem k velmi parnému počasí děti ocenili nafukovací bazének s vodou.

Kromě her pro děti mohli lidé na našem stánku Ekoporadny Praha využít služeb zkušeného poradce a získat zajímavé informace z rozličných ekologických odvětví.

Všem kteří nás na Fajn Dnu navštívili děkujeme a věříme, že se na Parukářce potkáme zase za rok.

V rámci Trojského dne připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec stanoviště „Jak zacházet s vodou, aby neškodila, ale pomáhala“, na kterém bude občanům k dispozici poradce, který bude řešit jejich dotazy nejen na toto téma, ale i na jiná témata týkající se životního prostředí. Pro děti různých věkových kategorií budou nachystány zábavné a poučné hry zaměřené na vodní režim krajiny a klima. Stanoviště vzniklo za podpory Hlavního města Prahy v rámci projektu Ekoporadny Praha.

Plakát (pdf)

Dětský den, který se měl konat na Praze 12 v náhradním termínu 16.6. 2013 byl nakonec kvůli nečekaně velkému rozsahu povodní přesunut z měsíce června  na září. Datum bude zavčasu upřesněno. Velice se omlouváme a věříme, že i přes změnu termínu zavítáte v září při příležitosti této akce na stánek Ekoporaden Praha.

Ekofestival, který se měl konat 4.6. musel být na poslední chvíli zrušen kvůli povodním. Akce byla přesunuta na 10. září. Velice se omlouváme za tuto změnu a srdečně vás opět zveme k návštěvě našeho stánku Ekoporadna Praha, kde budeme prostřednictvím zajímavých her a poradce ekoporadny prezentovat téma ”Hospodaření s dešťovou vodou a vodní stopa”.

Dětský den, který se měl konat 1.6. musel být na poslední chvíli zrušen kvůli povodním, jenž zasáhly i Oddechovou louku. Akce je
přesunuta na neděli 16.6. 2013 ve stejný čas na stejném místě, tedy od 14:00 na Oddechové louce. Velice se omlouváme za tuto změnu a srdečně vás opět zveme k návštěvě našeho stánku Ekoporaden Praha, kde budeme prostřednictvím zajímavých her a poradce ekoporadny prezentovat téma „Hospodaření s dešťovou vodou a vodní stopa“.

Přijďte se podívat 20.6.2013 na Fajn Den na Parukářce a navštivte také stánek Ekoporaden Praha. Budou připraveny zajímavé hry pro děti a budete moci využít služeb zkušeného poradce ekoporadny. Předvedeme vám naší novou výstavu, kde uvidíte například realizace a používané principy vegetačních střech, vertikálních zahrad či vsakovacích zařízení. Akce bude probíhat od 14:00 do 22:00 na vrchu sv. Kříže, Praha 3 – Žižkov. Naši účast na Fajn dnu finančně podpořila MČ Praha 3.

Plakát

Dne 4.6. 2013 vás zveme k návštěvě stánku Ekoporaden Praha na Ekofestivale. Koná se od 10:00 do 19:00 na Náměstí Míru. Kromě poradenství a zajímavých her pro děti zde budete mít možnost shlédnout naši novou výstavu, kde uvidíte například realizace a používané principy vegetačních střech, vertikálních zahrad či vsakovacích zařízení.

Plakát

Informační kampaň probíhala od 15. 4. 2013 do 17. 5. 2013. Celkem se uskutečnilo 22 akcí. Přistavení informačního stánku, sběrových nádob a svozovou techniku zajišťovaly letos tři společnosti: Pražské služby, a.s., AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. a IPODEC – Čisté město, a.s.  Na některých stáncích byla v tomto roce možnost prohlédnout si a vyzkoušet malý popelářský vůz a elektrovysavač. K dispozici byly informační materiály a letáky zejména k problematice třídění odpadů a nakládání s nimi, přírodních ploch, naučných stezek a chráněných území na území hlavního města Prahy, mapy sběrných dvorů, cyklomapy, příručky pro pejskaře a jiné. Na našem stánku byly také připraveny hry pro děti všech věkových kategorií, při kterých si mohly rozšířit své vědomosti nejenom o třídění odpadu. Letošní rok byl vyhlášen Mezinárodním rokem vodního spolupráce i proto byly nejenom naše hry zaměřeny převážně na vodu.

Celá akce byla vydařená a nezbývá než doufat, že se za rok opět uskuteční.

Dne 1.6. 2013 vás srdečně zveme na stánek Ekoporaden Praha v rámci akce Dětský den na Praze 12.  S tématem „Hospodaření s dešťovou vodou a vodní stopa“ se seznámí děti i dospělí prostřednictvím zajímavých her a zkušeného poradce ekoporadny. Akce se koná 1.6.2013 od 14:00 na Oddechové louce (ulice U Soutoku)

Plakát (pdf)

Older Posts »
Poslední aktualizace: 29. 1. 2018