RVP ZV: ČP, ČZ, ČS, ČSP, OSV, EV

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Čas a cena: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny),  30 / 40 Kč

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci získají znalosti kritérií, podle kterých se mohou při nákupu rozhodovat, tyto znalosti přímo aplikují v simulační hře a posílí tak své odpovědné spotřebitelské chování.

Anotace: Žáci se sami ocitnou v roli spotřebitelů, kteří jdou nakupovat a kteří se rozhodují podle daných kritérií (např. cena, zdraví, kvalita, životní prostředí). V diskusi vyjádří preference své rodiny. Prostřednictvím další aktivity se dozvědí, jak se vyznat v„éčkách“. Kromě toho se seznámí s jednotlivými obalovými materiály, jejich historií a životním cyklem. Poznají, jaké nové věci mohou vzniknout recyklací již použitých a nepotřebných obalových materiálů a v jakých provozech tyto nové věci vznikají. Delší verze programu je věnována diskusi o bioplastech a jiných ekologických obalových materiálech.

Přidáno 21. 1. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018