RVP ZV: ČP, ČZ, ČS, OSV, EV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/ 40 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci si osvojí tematiku pedosféry z ekologického a environmentálního hlediska.

Anotace: Půda je nedílnou součástí všech přírodních suchozemských ekosystémů. Z antropocentrického hlediska je půda základem pro pěstování všech plodin, které potřebujeme k životu. Její vznik a fungování však není samozřejmostí. V současné době je půda ohrožována nejen erozí a zástavbou, ale i nešetrným hospodařením. Žáci se v programu formou diskuse, interaktivních her a práce ve skupinách dozvědí, jak a z čeho půda vzniká, a že její nepostradatelnou součástí jsou i organismy, které hrají důležitou roli při vzniku půdy a při udržování půdní kvality. Žáci porozumí důležité roli půdy v ekosystémech. Nahlédnou ve zkratce do zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a pokusí se vžít do rolí bio-zemědělců a kriticky zhodnotit různé přístupy k zemědělskému hospodaření.

Přidáno 21. 1. 2011

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018