V rámci projektu vznikla publikace Adaptace na změny klimatu. Kapitola 8 pojednává o spolupráci s dětmi a mládeži coby nástroji adaptace měst a obcí na změny klimatu. Součástí kapitoly je i stručný popis projektu Adaptace sídel na změnu klimatu do škol a jeho stručné hodnocení žáky a učiteli.

Prohlédnout si ji můžete zde.

Přidáno 15. 9. 2017

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018