RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV  

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Čas: 150 min./ 180 min

Cena: 40 Kč/ 45 Kč

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou:zastávka bus Cílkova / propiska, pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci poznají floru a faunu lesoparku, porozumí jeho významu pro městské prostředí. V případě zájmu procvičí své tělo na dřevěných tělocvičných prvcích.

Anotace: Trasu programu tvoří okruh podél stezky s naučnými tabulemi a dřevěnými tělocvičnými prvky. Program probíhá formou průzkumu neznámého lesa. Jednotlivé „vědecké týmy“ postupně sestavují závěrečnou zprávu do pracovního listu. Tato zpráva vyhodnocuje, k jakým účelům může lesopark sloužit a jak je důležitý pro městského člověka a ostatní organismy. Žáci zaznamenávají etapy průzkumu do mapy. Pomocí herních aktivit si uvědomí, jaký vliv má přítomnost zelené plochy na druhovou bohatost, jak les funguje coby estetický prvek a regulátor nepříznivých vlivů lidské činnosti ve městě. V delší verzi se žáci prostřednictvím lovu bezobratlých seznámí s úlohou těchto organismů v ekosystému lesoparku. Zájemci si mohou procvičit své tělo na dřevěných tělocvičných prvcích.

Přidáno 20. 1. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018