V průběhu měsíce března a dubna 2011 jsou naplánovány 4 projektové dny na základních školách. Tyto projektové dny jsou určeny pro žáky druhých stupňů základních škol. Dne 28. 3. se projektový den uskuteční na ZŠ Angel, 15. 4. na ZŠ Meteorologická, 26. 4. na ZŠ Nad Vodovodem a 27. 4. na ZŠ Jeremenkova.
Celkem se do projektových dní zapojí 430 žáků. Program sestává ze tří hlavních aktivit: přednášky k problematice vlivu vody na stav klimatu, aktivizačních her a demonstrací k jednotlivým dílčím tématům (fotosyntéza, desertifikace, tání ledovců apod.) a v neposlední řadě s aktivity „poster session“, kde budou žáci vyrábět plakáty jednotlivých opatření pro šetrné nakládání s dešťovou vodou v rámci domu, domácnosti a zahrady.

Projektové dny pořádáme v rámci projektu Pusťme si domů dešťovou vodu, který probíhá za podpory Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí ČR.

Přidáno 19. 3. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018