Do projektu Voda, my a Praha 12, který probíhá v podzimních měsících letošního roku, se zapojila ZŠ Na Beránku, konkrétně třída 8.B s třídním učitelem Ing. Ivanem Štěpkou. Žáci již absolvovali projektový den „Co si voda pamatuje?“ a ještě je čeká koncem října projektový den „Voda a její význam ve městě“ a krajem listopadu projektový den „Vraťme vodu zpět – územní plánování“. Práce žáků povede k vytvoření návrhů na revitalizaci konkrétních míst v okolí školy z mikroklimatického a estetického hlediska, které budou k dispozici na webových stránkách projektu Město do kapsy. Projekt byl finančně podpořen MČ Praha 12.

Přidáno 14. 10. 2013

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018