Realizaci projektu v roce 2011 podpořilo MŽP a MČ Praha 4. Projekt se bude realizovat v podzimních měsících na 5 základních školách – ZŠ Resslova na Praze 2, ZŠ Lupáčova na Praze 3, ZŠ U Krčského lesa na Praze 4, ZŠ Meteorologická a ZŠ Prof. Švejcara na Praze 12. Dohromady se zrealizuje 23 projektových dní, každý z 10 témat min. dvakrát. Realizaci projektových dní bude předcházet proškolení zapojených pedagogů a vyjasnění jejich role při programu. Po realizaci projektových dní se na každé škole uskuteční „školní konference“, které se zúčastní zapojené třídy, jež si budou navzájem prezentovat průběh a výstupy z projektových dní. Účelem je, aby se všichni žáci dozvěděli co nejvíce informací o ekoregionu, ve kterém jejich škola leží, a uvědomili si, že jej lze nahlížet z mnoha úhlů.

Pro každou zapojenou školu vznikne na webových stránkách projektu prostor s elektronickými kapsami, do kterých se budou vkládat výstupy z proběhlých projektových dní. Tak budou o zmapované situaci, problémech a navrhovaných řešeních informování nejen ostatní žáci a rodiče, ale i široká veřejnost. Link na tyto webové stránky bude totiž umístěn na webových stránkách úřadu městských částí, ve kterých se budou projektové dny realizovat.

Přidáno 27. 7. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018