Poslední fáze projektu Město do kapsy byla ukončena společně s rokem 2010. Před vánočními svátky byla do základních škol, víceletých gymnázií, center a středisek ekologické výchovy, které se zapojily do dotazníkového šetření, distribuována publikace „Aktivní učitel – aktivní žák“.
Tato publikace obsahuje 14 příkladů dobré praxe programů či projektů, které školy samy realizují v městském prostředí, 6 městských programů či projektů, které nabízejí centra a střediska ekologické výchovy školám a 10 environmentálně zaměřených programů projektu Město do kapsy, které byly pilotně realizovány na ZŠ Londýnská (Praha 2) a ZŠ Chmelnice (Praha 3). Součástí publikace je i CD, které obsahuje metodiky k těmto 10 programům, on-line aplikaci projektu Město do kapsy dostupnou z našich webových stránek ve formátu html a formulář „Jak se zapojit do projektu“. Metodiky a formulář společně s ceníkem služeb nabízených v návaznosti na projekt (např. zaslání pomůcek v elektronické či tištěné podobě, asistence při realizaci projektu na škole) jsou umístěny na našem webu. Na těchto stránkách si také lze zdarma stáhnout publikaci „Aktivní učitel – aktivní žák“ a prezentaci pro pedagogy ve formátu MS PowerPoint o městských projektech a programech. Věříme, že projekt školy zaujme a přispěje tak k naplnění průřezového tématu Environmentální výchova na školách.

Přidáno 7. 1. 2011

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018