Studenti kvarty a oktávy gymnázia  Trojská  pod vedením paní učitelky Horké využili pro projekt „Odpadky – co s nimi? Recyklace…“ exkurzí nabízených Ekocentrem Koniklec a Ekodomovem.

V rámci dvou listopadových dnů navštívili Logistické recyklační centrum společnosti SITA s.r.o. v Praze 10. Po odborné přednášce spojené s názornou ukázkou všech druhů plastů a znečištěné tekutiny ropnou látkou si studenti prohlédli celý provoz. Zaujal je sklad nebezpečných chemikálií, rozebírání olejových filtrů i lisování papíru do balíků pro další zpracování.

Dále si prohlédli areál Kovošrotu s velkými lisy a jeřáby. Překvapilo je velké množství různých kovů. Ještě tentýž den pokračovali do sběrného dvora hlavního města Prahy provozovaného společností Komwag v Perucké ulici. Zde se jich ujali odpadoví hospodáři a provedli je celým dvorem od přijímání odpadu, místa uložení až po ukázku vozového parku pro odvoz odpadu a čištění ulic.

Další den navštívili studenti Ekotechnické muzeum v Bubenči, kde si prohlédli starou čistírnu odpadních vod a následně se zúčastnili ankety o odpadech. Získané poznatky zpracovali do multimediální podoby a prezentovali před ostatními spolužáky. Za zvídavé otázky studenti obdrželi trička od společnosti SITA s.r.o. a ve sběrném dvoru propisovací tužky. Za dárky děkují.

Jsme rádi, že exkurze nekončí pouze návštěvou provozů a školy s nimi umí dále pracovat. V letošním školním roce (září-prosinec 2011) navštívilo celkem 2960 žáků 161 různých exkurzí.


Obrázky:
1. den

2. den

Anketa


Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha. Za tuto podporu děkují školy i Ekocentrum Koniklec a Ekodomov.

Přidáno 4. 1. 2012

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018