Eko-hraní v pražských lesích

Příměstský tábor pro děti ve věku 5 – 12 let

16. 7. – 20. 7. 2018

27. 8. – 31. 8. 2018

 Pojďte s námi objevovat a poznávat taje lesní přírody!

V roce 2017 úspěšně proběhl první ročník našeho příměstského tábora Eko-hraní v pražských lesích. 2 termínů se zúčastnilo 20 dětí.
Reportáž z průběhu tábora si můžete přečíst zde.
Fotografie si můžete prohlédnout na našich facebookových stránkách zde (1. termín) a zde (2. termín).

Jak náš tábor hodnotí samotné děti a jejich rodiče? Na to se můžete podívat v osobních referencích.

Během tábora nahlédneme s dětmi formou her do života mravenců, hmyzu, ptáků, ale i větších zvířátek. Vyzkoušíme si badatelské pomůcky, lupy, pinzety a dalekohled. Naučíme se poznávat některé druhy stromů a květin, jak se v přírodě orientovat s mapou, kompasem, ale i bez nich. Zjistíme, co nám příroda nabízí a jak můžeme užívat její dary. Přírodniny využijeme i ke kreativním hrátkám. Připomeneme si, jak přírodu vnímat všemi smysly, naučíme se, jak každý z nás může přírodu chránit. Ale hlavně nás čeká táborová hra plná soutěží, zážitků a zábavy, která nás provede až k pátečnímu táborovému ohni s vyhlášením výsledků a odměnami.
 
Podíváme se společně například do Modřanské rokle, Kunratického a Klánovického lesa, Divoké Šárky a Modřanských  tůní, případně do dalších pražských lesů. 
 
  • Ucelený pětidenní program se soutěžemi
  • Vedoucí tábora s dlouholetou zkušeností práce s dětmi a profesionální lektoři ekologické výchovy
  • Dva dospělí ve skupině max. 20 dětí 
  • Denně zajištěny teplé obědy 
  • Páteční táborák s vyhlášením výsledků a odměnami 

Na tábor je třeba se předem přihlásit, použijte níže zobrazenou přihlášku. Každého účastníka je nutné přihlásit zvlášť. S osobními údaji uvedenými v přihlášce je zacházeno diskrétně, nejsou poskytovány třetím stranám. Před vyplněním přihlášky si prosím pozorně přečtěte smluvní podmínky.  

Termíny:

16. 7. – 20. 7. 2018
27. 8. – 31. 8. 2018

Doba programu: pondělí až pátek, 8.00 – 18.00 hodin
Místo ranního setkání a odpoledního předávání dětí je v prostorách Ekocentra Koniklec, Vlkova 34, Praha 3. Ranní sraz je v 8.00 hodin, kdy provozovatel přebírá za děti odpovědnost. V případě pozdního příchodu na sraz, nás prosím kontaktujte na uvedených telefonních číslech, na program se odjíždí mimo prostory ekocentra. Pokud dítě při ranním předávání jeví příznaky nemoci nebo je nevhodně oblečeno, nemusí být na akci přijato. Akce končí v 18.00 hodin opět v prostorách ekocentra, kde si rodiče děti vyzvednou. Děti předáme pouze zákonnému zástupci uvedenému v přihlášce nebo pověřené osobě, jejíž údaje nám byly na začátku akce předány. Samostatně mohou děti odcházet domů pouze na základě písemného prohlášení rodičů.

Cena za 5 dní: 1.800,- Kč,  pro sourozence sleva 10% (2., případně 3. dítě platí 1620,–).

Poplatek je třeba uhradit do 2 týdnů od zaslání přihlášky. Přihlašování na jednotlivé termíny uzavíráme 10 dní před konáním tábora.

S sebou:

Vhodné oblečení a obuv přiměřené počasí a lesnímu terénu, ve kterém program probíhá.
Malý batůžek a v něm lístky MHD (2x 16,- Kč) nebo žákovskou jízdenku, náhradní tepláky, pláštěnku, svačinu, uzavíratelnou lahev s pitím, kterou si děti budou během dne doplňovat.

Nedávejte dětem cenné předměty! Vedoucí tábora ani lektoři nenesou hmotnou odpovědnost za cennosti a osobní věci dětí (šperky, elektronika apod.).

První den rodiče při předávání dětí odevzdají: Prohlášení zákonného zástupce dítěte (lze vyplnit i na místě, prázdné formuláře budou k dispozici), kopie karty zdravotní pojišťovny dítěte (kartičku lze okopírovat i na místě), údaje osoby (jméno a číslo OP), která bude dítě vyzvedávat, pokud se nejedná o zákonného zástupce uvedeného v přihlášce, případně písemný souhlas, že může jít dítě samostatně domů.

První den ráno bude zákonnému zástupci předložena vytištěná přihláška vygenerovaná z registračního online formuláře k podpisu.

Rodič / zákonný zástupce má povinnost řádně a pravdivě vyplnit všechny položky přihlášky, uvést všechny zvláštní specifika dítěte (alergie, zdravotní  a stravovací omezení, výchovné problémy apod.). Případně se předem domluvit s organizátory příměstského tábora, zda jsou schopni zvládnout zvláštní potřeby dítěte. Pokud dítě onemocní v průběhu příměstského tábora nebo nebude schopné účastnit se programu z jiných vážných důvodů (předem nekonzultovaná zdravotní, fyzická nebo psychická omezení), může být jeho účast na programu ukončena bez nároku na vrácení poplatku.

Rodič / zákonný zástupce bere na vědomí, že přihlášením na příměstský tábor nám dává souhlas s pořizováním fotografií dítěte v průběhu akce a s jejich zveřejněním na webu a jiných propagačních materiálech, že volbou vhodného oblečení a obuvi do lesního terénu eliminuje případné zdravotní újmy a že se dítě může v přírodě ušpinit.

Program dne: 

8:00                     příchod dětí, přivítání, úvod do programu                                                                                      
8:30 – 12:30       dopolední program
12:30 – 14:00     oběd, polední klid
14:00 – 17:00     odpolední program
18:00                   odchod dětí, vyzvedávání rodiči

Další informace:          
Barbara Doležalová
e-mail: barbara.dolezalova@ekocentrumkoniklec.cz
tel.: 774 497 396

V roce 2017 jsme také zorganizovali příměstský tábor v Hostivicích,
podrobnosti z tábora si můžete prohlédnout níže.
Příměstský tábor Příroda známá i neznámá (.pdf)

Ke stažení:

Letáček(.pdf)
Smluvní podmínky (.pdf)

Přihlašovací formuláře:

příměstský tábor Eko-hraní v pražských lesích 2018, 16. 7. 2018 - 20. 7. 2018, kapacita 20 dětí. Volná místa: 16
příměstský tábor Eko-hraní v pražských lesích 2018, 27. 8. 2018 - 31. 8. 2018, kapacita 20 dětí. Volná místa: 3
Krajská konference EVVO 2017, 25. 10. 2027 - 25. 10. 2027, kapacita 1000 dětí. Volná místa: 889

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018