Eko-hraní v pražských lesích

příměstský tábor pro děti ve věku 6 – 11 let

 Pojďte s námi objevovat a poznávat taje lesní přírody!

Formou her nahlédneme do života mravenců, hmyzu, ptáků, ale i větších zvířátek. Vyzkoušíme si badatelské pomůcky, lupy, pinzety a dalekohled. Naučíme se poznávat některé druhy stromů a květin, jak se v přírodě orientovat s mapou, kompasem, ale i bez nich. Zjistíme, co nám příroda nabízí a jak můžeme užívat její dary. Přírodniny využijeme i ke kreativním hrátkám. Připomeneme si, jak přírodu vnímat všemi smysly, naučíme se, jak každý z nás může přírodu chránit. Ale hlavně nás čeká táborová hra plná soutěží, zážitků a zábavy, která nás provede až k pátečnímu táborovému ohni s vyhlášením výsledků a odměnami.
 
Podíváme se společně například do Modřanské rokle, Kunratického a Klánovického lesa, obory Hvězda, Divoké Šárky, Ďáblického háje, Hostivařského lesoparku a dalších pražských lesů   
 
  • Ucelený pětidenní program se soutěžemi
  • Vedoucí tábora s dlouholetou zkušeností práce s dětmi a profesionální lektoři ekologické výchovy
  • Dva dospělí ve skupině max. 20 dětí 
  • Denně zajištěny teplé obědy 
  • Páteční táborák s vyhlášením výsledků a odměnami 

Termíny:

21. 8. – 25. 8. 2017 
28. 8. – 1. 9. 2017 

Na tábor je třeba se předem přihlásit, použijte níže zobrazenou přihlášku. Každého účastníka je nutné přihlásit zvlášť. S osobními údaji uvedenými v přihlášce je zacházeno diskrétně, nejsou poskytovány třetím stranám. Před vyplněním přihlášky si prosím pozorně přečtěte smluvní podmínky.

Doba programu: pondělí až pátek, 8.00 – 18.00 hodin
Místo ranního setkání a odpoledního předávání dětí je v prostorách Ekocentra Koniklec, Vlkova 34, Praha 3. Ranní sraz je v 8.00 hodin, kdy provozovatel přebírá za děti odpovědnost. V případě pozdního příchodu na sraz, nás prosím kontaktujte na uvedených telefonních číslech, na program se odjíždí mimo prostory ekocentra. Pokud dítě při ranním předávání jeví příznaky nemoci nebo je nevhodně oblečeno, nemusí být na akci přijato. Akce končí v 18.00 hodin opět v prostorách ekocentra, kde si rodiče děti vyzvednou. Děti předáme pouze zákonnému zástupci uvedenému v přihlášce nebo pověřené osobě, jejíž údaje nám byly na začátku akce předány. Samostatně mohou děti odcházet domů pouze na základě písemného prohlášení rodičů.

Cena za 5 dní: 1.500,- Kč

Poplatek je třeba uhradit do 2 týdnů před začátkem tábora.

S sebou:

Vhodné oblečení a obuv přiměřené počasí a lesnímu terénu, ve kterém program probíhá.
Malý batůžek a v něm lístky MHD (2x 16,- Kč) nebo žákovskou jízdenku, náhradní tepláky, pláštěnku, svačinu, uzavíratelnou lahev s pitím, kterou si děti budou během dne doplňovat.

Nedávejte dětem cenné předměty! Vedoucí tábora ani lektoři nenesou hmotnou odpovědnost za cennosti a osobní věci dětí (šperky, elektronika apod.).

První den rodiče při předávání dětí odevzdají: Prohlášení zákonného zástupce dítěte (lze vyplnit i na místě, prázdné formuláře budou k dispozici), kopie karty zdravotní pojišťovny dítěte (kartičku lze okopírovat i na místě), údaje osoby (jméno a číslo OP), která bude dítě vyzvedávat, pokud se nejedná o zákonného zástupce uvedeného v přihlášce, případně písemný souhlas, že může jít dítě samostatně domů.

První den ráno bude zákonnému zástupci předložena vytištěná přihláška vygenerovaná z registračního online formuláře k podpisu.

Rodič / zákonný zástupce má povinnost řádně a pravdivě vyplnit všechny položky přihlášky, uvést všechny zvláštní specifika dítěte (alergie, zdravotní  a stravovací omezení, výchovné problémy apod.). Případně se předem domluvit s organizátory příměstského tábora, zda jsou schopni zvládnout zvláštní potřeby dítěte. Pokud dítě onemocní v průběhu příměstského tábora nebo nebude schopné účastnit se programu z jiných vážných důvodů (předem nekonzultovaná zdravotní, fyzická nebo psychická omezení), může být jeho účast na programu ukončena bez nároku na vrácení poplatku.

Rodič / zákonný zástupce bere na vědomí, že přihlášením na příměstský tábor nám dává souhlas s pořizováním fotografií dítěte v průběhu akce a s jejich zveřejněním na webu a jiných propagačních materiálech, že volbou vhodného oblečení a obuvi do lesního terénu eliminuje případné zdravotní újmy a že se dítě může v přírodě ušpinit.

Program dne:

8:00   příchod dětí, přivítání, úvod do programu
8:30 – 12:30      dopolední program
12:30 – 14:00      oběd, polední klid
14:00 – 17:00      odpolední program
18:00    odchod dětí, vyzvedávání rodiči

Další informace:         
Barbara Doležalová
e-mail: barbara.dolezalova@ekocentrumkoniklec.cz
tel.: 774 497 396

Ke stažení:

Leták (.pdf)
Smluvní podmínky (.pdf)

Příměstský tábor Příroda známá i neznámá (.pdf)

Přihlašovací formuláře:

No events

Poslední aktualizace: 29. 1. 2018