DSC_128915. 12. 2015 vyvrcholil projekt Vodní škola na ZŠ Špitálská a došlo k předání certifikátu s titulem Vodní škola paní ředitelce PaedDr. Aleně Nídlové a paní učitelce Mgr. Pavle Skazíkové, která projekt na škole koordinovala. Ekocentrum Koniklec tímto moc děkuje za spolupráci.


mhmpMZP_CZProjekt byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Přidáno 20. 12. 2015

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018