DSC_131016. 12. 2015 vyvrcholil projekt Vodní škola i na FZŠ Umělecká a došlo k předání certifikátu s titulem Vodní škola panu řediteli Mgr. Bohumil Kettnerovi a paní učitelce Mgr. Alici Vlachové, která projekt na škole koordinovala. U předání samozřejmě nemohli chybět ani zástupci jednotlivých tříd 2. stupně, kteří tvořili skupinu dobrovolníků navrhující opatření na úsporu pitné vody ve škole. Ekocentrum Koniklec tímto všem moc děkuje za spolupráci.


mhmpMZP_CZProjekt byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Přidáno 20. 12. 2015

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018