Hospodaření s dešťovou vodou je základ prevence povodní (pardubickykraj.cz)

jak hospodarit s vodou

Jak hospodařit s vodou (moderniobec.cz)

http://www.vaecontrols.cz/files/documents/news/248/vh-2015-05-20-let-seminare-moravska-trebova-2.pdf

http://www.vaecontrols.cz/files/documents/news/248/vh-2015-05-20-let-seminare-moravska-trebova-2.pdf

http://voda.tzb-info.cz/117351-dokument-o-stavbe-jezirka-na-zahrade-skoly

http://voda.tzb-info.cz/117351-dokument-o-stavbe-jezirka-na-zahrade-skoly

Přidáno 6. 11. 2015

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018