RVP G: ČP (Che, Bi, ), ČS (OSZ), ČZ (VZ),  OSV,  EV

RPV SŠ: Vzdělávání a komunikace v českém jazyce (Práce s textem a získávání informací),Společenskovědní vzdělání (Člověk a právo), Přírodovědné vzdělání (Člověk a životní prostředí), Vzdělávání v informacích a komunikačních technologiích, Ekonomické vzdělávání, Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí

Kde program probíhá: školní učebna

Program je možné absolvovat přímo v zasedací místnosti hlavního sídla Pražských služeb a.s. a navázat na něj v přilehlém sběrném dvoře Pod Šancemi (Praha 3) exkurzím do sběrného dvora, technologické linky na zpracování televizorů a monitorů, případně prohlídkou linky na třídění papíru.

Kdy program probíhá: leden-prosinec

Čas: 90 min. (2 vyučovací hodiny) / 150 min. (3 vyučovací hodiny)/ 180-210 min. v případě exkurze ve sběrném dvoře

Cena: 30/40 /50Kč

Cíl:  Žáci si rozšíří a zaktualizují své dosavadní znalosti a dovednosti třídění a recyklaci odpadů.

Anotace: V úvodu si žáci prostřednictvím matematických dovedností zopakují , jaké je běžné složení popelnice a kolik se ušetří, pokud obyvatelé  domácnosti řádně odpad separují.  Poté se prostřednictvím skupinové práce seznámí s tím, jaké odpady lze odkládat na sběrný dvůr a jaké odpady podléhají zpětnému odběru výrobků. Více se dozvědí také od bioodpadu a o nebezpečném odpadu a pomocí názorných ukázek z domácnosti se seznámí s jejich nebezpečnými vlastnostmi a značením.  Delší verze programu se věnuje svozu bioodpadu na území obce. Žáci si navíc zahrají hru, ve které se pokusí správně určit, která tvrzení o odpadech jsou správná ,a která jsou mýtus.

Přidáno 22. 4. 2012

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018