O ekocentru Koniklec

Ekocentrum Koniklec je zřízeno Ekocentrum Koniklec, o.p.s.  a 01/71 základní organizací Českého svazu ochránců přírody Koniklec. Jeho poslání je učit sebe i druhé chránit životní prostředí a spoluvytvářet hodnoty pro budoucnost.

01/71 ZO ČSOP Koniklec

0171_KONIKLEC_CMYK_na_bilem kopie

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Svoji činnost provádí především v základních organizacích. 01/71 ZO ČSOP Koniklec vznikla v roce 1990 z původního přírodovědeckého kroužku založeného v roce 1981. V současné době má široké spektrum činnosti. Organizace má v současné době 16 členů.

Ekocentrum Koniklec, o.p.s.

EKOCENTRUM_KONIKLEC_CMYK_na_bilem kopie

Ekocentrum Koniklec, o.p.s. bylo založeno v roce 2012. Ve své činnosti navazuje na dlouholeté zkušenosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Zaměřuje se především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu. V současné době má organizace 13 členů.

Momentálně se zabýváme těmito okruhy činnosti:


Poslední aktualizace: 1. 3. 2018