Pracujeme na tvorbě ekoprogramu Za Naturou na Túru v Kokořínském dole, pro žáky 2.stupňů ZŠ a gymnázií.

Zadavatelem je o.s. Apus a projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky, v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Přidáno 14. 6. 2010

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018