Od září 2017 startují projekty Adaptace Prahy na změnu klimatu pro mateřské školy a oba stupně základních škol. Žáci  budou zkoumat klimatické jevy, které ohrožují Prahu a její jednotlivé městské části. Projekty jsou pro několik prvních přihlášených tříd zdarma. Bližší informace o jednotlivých projektech naleznete zde
 
Středním školám od září do prosince 2017 nabízíme program s názvem „Adapťáci“, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, Středočeským krajem a MHMP. Výukový program, ve kterém si studenti zahrají akční simulační hru, ve které budou  připravovat město na častější výskyt extrémních klimatických jevů  je zdarma pro 3 pražské školy a dalších 10 středních škol ze Středočeského kraje.  Na program se mohou  hlásit také střední školy z jiných krajů ČR.
Přidáno 20. 7. 2017

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018