Během projektu Vodní škola vytvořili žáci ZŠ Špitálská nádhernou velikou nástěnku s výstupy z projektu. Na její výrobě se podílelo 12 žáků ekologického semináře pod vedením paní učitelky Mgr. Pavly Skazíkové. Největší zásluhu na vzniku nástěnky mají děvčata z 9. ročníků Nicole Dittmannová, Timea Töröková a Aneta Křivská.

Nástěnka je velká 5 x 2 m a děti ji vytvářely cca měsíc z materiálů, které samy přinesly. To si zaslouží velký obdiv. Děkujeme za krásnou prezentaci Vaší i naší práce.


Fotogalerie:


mhmpMZP_CZProjekt byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Přidáno 15. 1. 2016

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018