RVP ZV: ČP, ČS, MJA, OSV, EV, VMEGS

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Čas: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30 / 40 Kč

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá:školní učebna, s přístupem k internetu a s data projektorem/DVD přehrávačem/interaktivní tabulí

Cíl: Žáci získají znalosti o českých šelmách a o problematice přibývání nepůvodních druhů šelem na naše území nejen v souvislosti se změnami klimatu.

Anotace: Žáci, kteří se ve městě s mnoha šelmami nepotkají, jsou s nimi v programu seznámeni pomocí řady názorných videí. Prostřednictvím diskuse a skupinové práce s videi, obrázky a pracovními listy se dozvědí mnoho zajímavostí o 17 českých šelmách a o problematice přibývání nepůvodních druhů šelem na našem území. Druhá část programu simuluje konferenci o příchodu šakala do ČR, čehož jsou možnou příčinou klimatické změny. Žáci se vžijí do rolí různých zájmových skupin a prezentují své postoje před ostatními. Pokusí se navíc z odposlechu uhodnout, jaké zvuky šelmy vydávají. V delší verzi programu se žáci seznámí s našimi největšími a nejohroženějšími šelmami – medvědem, vlkem a rysem a uplatní matematické znalosti při výpočtu početního stavu šelem. Navíc se dozvědí, jak se při kontaktu se šelmou správně zachovat.

Přidáno 21. 1. 2011

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018