Nabídka zimního terénního ekologického výukového
programu
Zimoviště ptáků na Císařském ostrově
RVP ZV: ČJS, ČP, ČZ, OSV, EV
Délka programu: 120 min.
Cena: 30 Kč
Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ
Kdy program probíhá: prosinec – březen
Start: zastávka bus V Podbabě
Cíl: zastávka bus Zoologická zahrada
S sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý a
hlavně teplý oděv, jízdenka MHD či legitimace
MHD, v případě zájmu vlastní dalekohled
Obsah programu: Trasa exkurze začíná na trojském břehu Vltavy naproti zastávce autobusu V Podbabě,
na výchozí místo se lze dopravit nejvýhodněji přívozem (síťová jízdenka MHD). Optimální trajektorii
dopravy doporučí lektor. Exkurze pak vede proti proudu řeky směrem k zoologické zahradě. Je zaměřena
na pozorování zimujících druhů ptáků, zejména častých zástupců našich vrubozobých a kormoránů velkých,
jejichž zimoviště na Císařském ostrově je nejlepší pražskou příležitostí k pozorování těchto ptáků při lovu
i odpočinku. Zároveň lze na jejich příkladu dobře dokumentovat konflikt Člověk – hospodářské využití
krajiny – ochrana konkrétního druhu. V průběhu exkurze si žáci také utřídí informace o sezónních tazích
ptáků a odpovídajících souvislostech. Lektor bude vybaven stativovým dalekohledem, práci s ním si žáci
vyzkouší. Mají-li možnost donést si i vlastní malý dalekohled, určitě ho ocení. Také přijde vhod trochu
staršího pečiva, žáci tak mohou jednak získat zážitek z bezprostřední blízkosti krmených ptáků a jednak jim
to umožní detailní pozorování některých druhů, zejména racků chechtavých a stříbřitých.
V případě zájmu o program kontaktujte
koordinátorku terénních ekologických výukových
programů Bc. Kamilu Šimůnkovou na e-mailové
adrese: kamilasimunkova@gmail.com či na tel. č.
721 566 466.
Program je v roce 2010 finančně podpořen
MŠMT a MŽP v rámci společného programu
NSSEVVO a MHMP.

Nabídka zimního terénního ekologického výukovéhoprogramuZimoviště ptáků na Císařském ostrověRVP ZV: ČJS, ČP, ČZ, OSV, EVDélka programu: 120 min.Cena: 30 KčVěková skupina: 6. – 9. třída ZŠKdy program probíhá: prosinec – březenStart: zastávka bus V PodbaběCíl: zastávka bus Zoologická zahradaS sebou: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý ahlavně teplý oděv, jízdenka MHD či legitimaceMHD, v případě zájmu vlastní dalekohledObsah programu: Trasa exkurze začíná na trojském břehu Vltavy naproti zastávce autobusu V Podbabě,na výchozí místo se lze dopravit nejvýhodněji přívozem (síťová jízdenka MHD). Optimální trajektoriidopravy doporučí lektor. Exkurze pak vede proti proudu řeky směrem k zoologické zahradě. Je zaměřenana pozorování zimujících druhů ptáků, zejména častých zástupců našich vrubozobých a kormoránů velkých,jejichž zimoviště na Císařském ostrově je nejlepší pražskou příležitostí k pozorování těchto ptáků při lovui odpočinku. Zároveň lze na jejich příkladu dobře dokumentovat konflikt Člověk – hospodářské využitíkrajiny – ochrana konkrétního druhu. V průběhu exkurze si žáci také utřídí informace o sezónních tazíchptáků a odpovídajících souvislostech. Lektor bude vybaven stativovým dalekohledem, práci s ním si žácivyzkouší. Mají-li možnost donést si i vlastní malý dalekohled, určitě ho ocení. Také přijde vhod trochustaršího pečiva, žáci tak mohou jednak získat zážitek z bezprostřední blízkosti krmených ptáků a jednak jimto umožní detailní pozorování některých druhů, zejména racků chechtavých a stříbřitých.V případě zájmu o program kontaktujtekoordinátorku terénních ekologických výukovýchprogramů Bc. Kamilu Šimůnkovou na e-mailovéadrese: kamilasimunkova@gmail.com či na tel. č.721 566 466.Program je v roce 2010 finančně podpořenMŠMT a MŽP v rámci společného programuNSSEVVO a MHMP.

Přidáno 27. 2. 2010

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018