RVP ZV: DJP, DTD, DSP, DSV

Délka programu: 60 / 90 min.

Cena: 35 Kč

Věková skupina: předškoláci

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: interiér školky

Cíl: Předškoláci získají poznatky o životě mravenců, uvědomí si jejich užitečnost a podobnost s lidskou společností.

Anotace: Předškoláci se v úvodu programu seznámí s mravencem Vencou, se kterým si popovídají o tom, kde mravenci bydlí. Nejprve se vžijí do role mravence a podívají se tak do mraveniště – stanu za jeho obyvateli. Formou prožitkové hry zjistí, co takový mravenec během roku dělá a jaká panuje v mraveništi hierarchie. Navíc si vyzkoušejí, jak mravenci komunikují – pomocí tykadel a nožiček a pomocí čichu. Nakonec si spolu vyrobí vlastní mraveniště, které jim zůstane na památku ve třídě. V delší verzi programu se společně přemístí nad černobílé plátno zobrazující mraveniště v lese a pokusí se podle něj sestavit barevnou skládačku. Také budou hledat potravu, kterou pak odnesou společně po mravenčí cestičce do mraveniště.

Přidáno 21. 1. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018