RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV          

Délka programu: 135 min./ 180 min.

Cena: 35 Kč/ 45 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl/ S sebou: zastávka bus Petýrkova (delší trasa končí na bus zastávce Zelené domky či IKEM)/ propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíle: Žáci poznají rozdíl mezi druhovou bohatostí v přírodním a v nepůvodním lese, naučí se pracovat s entomologickými pomůckami a porozumí problematice lýkožrouta.

Anotace: Program žáky zavede do jednoho z největších pražských lesů. Zde se seznámí s běžnými druhy lesní fauny i flóry, zaměří se však podrobněji na bezobratlé.

Vyzkouší si „lov“ suchozemských živočichů a práci s entomologickými pinzetami a lupami. Podle nalovených vzorků se pokusí porovnat druhovou bohatost ve smrkové monokultuře a přirozeném lese. Blíže se seznámí i s problematikou lýkožrouta a prohlédnou si feromonový lapač. V delší verzi programu si navíc vyzkoušejí lov vodních bezobratlých pomocí lovicích sítěk a pokusí se tak určit stupeň znečištění Kunratického potoka. Delší trasa programu je lineární, spojuje severovýchodní a jihozápadní okraj lesa, trasa kratší verze začíná a končí na stejném místě.

Přidáno 20. 1. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018