V úterý 2. listopadu proběhl poslední projektový den na téma „Kulturní dědictví“ na ZŠ Chmelnice a v pondělí 22. listopadu na ZŠ Londýnská. Celkem se na obou školách uskutečnilo 20 projektových dní na 10 různých environmentálních témat. V současné době aktualizujeme webové stránky s výstupy žáků a připravujeme publikaci „Aktivní učitel – aktivní žák“, ve které budou obsaženy příklady dobré praxe programů či projektů, které školy samy realizují v městském prostředí.
Tyto publikace budou společně s CD, které bude obsahovat metodiky a pomůcky ke všem projektovým dnům, koncem prosince distribuovány do pražských škol a škol a středisek ekologické výchovy, které příspěvek do sborníku poskytly.

Přidáno 22. 8. 2010

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018