RVP ZV: ČP, ČZ, OSV, EV

Délka programu: 180 min.

Cena: 45 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: duben – červen, září – říjen

Start a cíl / S sebou: zastávka bus Kunratická škola/ zastávka bus IKEM / propiska, pevná nepromokavá obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv

Cíl: Žáci formou badatelské činnosti poznají ekosystém lužního a dubohabrového lesa včetně vlastností půdy.

Anotace: Trasa programu je lineární, probíhá skrze přírodní památku Údolí Kunratického potoka. Žáci prostřednictvím herních aktivit poznávají druhy stromů a jejich plody. Na příkladu Kunratického potoka pochopí, jak vznikají meandry a jaký je význam vody a zamokřených území v krajině. Na základě pozorování porovnají ekosystém a obyvatele lužního a dubohabrového lesa. Sesbírají půdní hmyz, vyzkoušejí si práci s lupou, entomologickou pinzetou a určovacím klíčem. Program se zaměřuje také na lesní půdu – žáci si ověří různé retenční schopnosti (vsakování a propustnost) na několika vzorcích půdy.

Přidáno 20. 1. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018