Mateřské školy: venkovní programy

Vážení pedagogové a školní koordinátoři EVVO,

představujeme vám nabídku venkovních ekologických výukových programů.

Venkovní programy zaměřujeme na témata, se kterými máme zkušenosti z praktické ochrany přírody, ekoporadenské činnosti či z osvětových kampaní, které pro veřejnost organizujeme.

U popisu každého programu v naší nabídce naleznete informace o tom, kdy a kde program probíhá, jaká je jeho délka a cena, pro jakou věkovou skupinu je koncipován a do jaké oblasti rámcově vzdělávacího programu spadá.

Programy probíhají na zahradě MŠ. Minimální počet účastníků na jednom programu je 8. Doporučený maximální počet je 15. Pokud je třída početnější, je možné ji rozdělit na 2 skupiny, které program absolvují postupně. Je třeba počítat s krátkou přestávkou (10 – 15 min.) mezi těmito programy, aby si lektoři mohli znovu připravit potřebné pomůcky. Stejně tak před začátkem programu lektoři potřebují cca 15 min. na přípravu pomůcek.

Programy jsou vedeny zkušenými lektory a využívají metod aktivního učení. Odpovědnost za žáky nese doprovázející pedagog.

Uvedené ceny platí pro školy na území hl. m. Prahy díky získání dotace od MHMP a pro školy v blízkém okolí Prahy díky získání dotace od MŽP ČR. V případě, že dojde k vyčerpání či nezískání dotací na dané období, cena programů je o 25 Kč/účastník vyšší, min. však 700 Kč/ jeden program/ jedna třída. V případě dvou po sobě jdoucích programů činí min. poplatek za jeden program a jednu třídu 400 Kč.

Pokud vás některý z programů zaujme, vyplňte on-line formulář nebo kontaktujte koordinátorku vnitřních programů.

Prosíme o oznámení přítomnosti žáka či o uvedení počtu žáků se specifickými potřebami (např. žáci neovládající dostatečně český jazyk, žáci se zdravotním handicapem či specifickými poruchami chování a učení) a jejich asistentů.

V případě nečekaných událostí (nepříznivé počasí, nemoc apod.) je možno oboustranně zrušit program min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle sjednaného lektora či doprovázejícího pedagoga. Rovněž žádáme, aby pedagog oznámil významnou změnu v počtu nahlášených žáků (méně či více než 5 žáků) min. 1 hodinu před domluveným srazem na telefonním čísle příslušné koordinátorky.


Skřítek Kaštánek

Délka programu: 60 min. / 90 min.

Cena: 55 Kč / 60 Kč

Věková skupina: 5 – 6 let

Kdy a kde program probíhá: říjen – listopad (dle počasí), zahrada MŠ / blízký park, kde se nachází jírovec maďal

Záměr programu: Děti se seznámí s problematikou škůdce klíněnky jírovcové a možnou šetrnou ochranou napadených stromů.

Anotace: Programem bude děti provázet skřítek Kaštánek. Formou prožitkových aktivit se děti vžijí do malého kaštánku,  ze kterého postupně vyroste velký strom jírovec maďal. Děti se seznámí se všemi částmi stromu i s tím, čím je nám takový strom prospěšný. Odhalí také nebezpečí v podobě malého motýlka – klíněnky a dozví se šetrný způsob ochrany, kterým můžou sami nemocnému stromu pomoci. V delší verzi programu jim pak odměnou budou kreativní aktivity využívající přírodní materiály, jako je podzimní listí a kaštany (například kaštanová zvířátka).


logo_p3Tento ekologický výukový program byl vytvořen díky finanční podpoře MČ Praha 3.


5 ekologických výukových programů v rámci cyklu „Bádání v zahradě“ vzniklo za podpory MČ Praha 12 a MHMP

ms_zahrada plodiZahrada plodí

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv

Kdy a kde program probíhá: září – říjen (dle aktuálního počasí), zahrada MŠ

Délka programu: 60 / 75 min..

Věková skupina: 3 – 6 let

Cena: 45 Kč

Poznámka: Podmínkou realizace programu je zahrada na pozemku MŠ s několika stromy nebo keři a možností kopat do země.

Záměr programu: Děti se seznámí s tím, co se děje na zahradě na podzim.

Anotace: Program je zaměřený na venkovní pobyt a badatelské činnosti. Probíhá v září a říjnu na zahradě mateřské školy. Děti se seznámí s obyvateli zahrady z rostlinné i živočišné říše. Naučí se najít plody různých stromů a připomenou si rozdíl mezi ovocem a zeleninou. Zkusí najít hmyz žijící na stromech i pod zemí. Dále vyrobí domeček pro škvory, který umístí na vybraný strom zahrady. V prodloužené variantě děti prozkoumají i život v zemi a současně zakopou 5 různých relikvií (ovoce, brambora, papír, plast, látka). Při jarním programu tohoto cyklu děti relikvie opět vykopou a budou srovnávat, co se s nimi stalo. Program je součástí cyklu „Zahrada v průběhu roku“, který se skládá z 5 dílčích programů, které na sebe navazují od září do června. Lze však objednat i samostatně v kratší verzi programu.

Metodiky a pracovní listy ke stažení: 


ms_zahrada usinaZahrada se chystá ke spánku

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv

Kdy a kde program probíhá: listopad – prosinec (dle aktuálního počasí), zahrada MŠ

Délka programu: 60 / 75 min.

Věková skupina: 3 – 6 let

Cena: 45 Kč

Poznámka: Podmínkou realizace programu je zahrada na pozemku MŠ s několika stromy nebo keři a možností kopat do země

Záměr programu:Děti se seznámí s tím, co se děje na zahradě před zimou.

Anotace: Program je zaměřený na venkovní pobyt a badatelské činnosti. Probíhá v listopadu a prosinci na zahradě mateřské školy. Děti se seznámí s obyvateli zahrady z rostlinné i živočišné říše. Poznají stromy a keře na zahradě a najdou hmyz, který budou moci zkoumat pomocí lup. Během programu se dozvědí, že ne všichni obyvatelé zahrady přes zimu spí, a pomůžou některým zvířátkům připravit se na zimu. V závěru programu si děti přenesou barvy listí na plátno jako vzpomínku na barevný podzim. Program je součástí cyklu „Zahrada v průběhu roku“, který se skládá z 5 dílčích programů, které na sebe navazují od září do června. Lze však objednat i samostatně v kratší verzi programu.

Metodiky a pracovní listy ke stažení: 


ms_zahrada spi1Zahrada spí

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv

Délka programu: 60 / 75 min.

Cena: 45 Kč

Věková skupina: 3 – 6 let

Kdy program probíhá: leden – únor (dle aktuálního počasí)

Kde program probíhá: zahrada MŠ

Poznámka: Podmínkou realizace programu je zahrada na pozemku MŠ s několika stromy nebo keři.

Záměr programu: Děti se seznámí s tím, co se děje na zahradě v zimě.

Anotace: Program je zaměřený na venkovní pobyt a badatelské činnosti. Probíhá v lednu a únoru na zahradě mateřské školy. Děti se seznámí s obyvateli zahrady z rostlinné a živočišné říše. Zjistí, že i v zimě můžou najít život na zahradě. Dle počasí budou zařazeny aktivity se sněhem nebo seznámení s nejběžnějšími druhy ptáků, které mohou spatřit v zimě. Děti si také vyrobí otisk kůry některých stromů ze zahrady. V programu jsou zařazeny pohybové aktivity tak, aby dětem nebyla zima z dlouhého stání. Program je součástí cyklu „Zahrada v průběhu roku“, který se skládá z 5 dílčích programů, které na sebe navazují od září do června. Lze však objednat i samostatně v kratší verzi programu.

Metodiky a pracovní listy ke stažení: 


Zahrada se probouzí

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv

Délka programu 60 / 75 min.

Cena: 45 Kč

Věková skupina: 3 – 6 let

Kdy program probíhá: březen – duben (dle aktuálního počasí)

Kde program probíhá: zahrada MŠ

Poznámka: Podmínkou realizace programu je zahrada na pozemku MŠ s několika stromy nebo keři a možností založení záhonu.

Záměr programu: Děti se seznámí s tím, co se děje na zahradě na jaře.

Anotace: Program je zaměřený na venkovní pobyt a badatelské činnosti. Probíhá v březnu a dubnu na zahradě mateřské školy. Děti se seznámí s obyvateli zahrady z rostlinné a živočišné říše. Zjistí, že stromy a keře se probouzí z pupenů, pomůžou probudit zahradu i pomocí malého záhonku, do kterého zasejí semínka rostlin. Seznámí se s obyvateli zahrady z hmyzí říše a zkusí vyrobit vlastní žížaliště, aby mohly pozorovat práci žížal a pochopily tak jejich význam pro půdu. V delší verzi programu děti zkontrolují škvoří domeček a připomenou si zvířátka z programu Zahrada se chystá ke spánku. Program je součástí cyklu „Zahrada v průběhu roku“, který se skládá z 5 dílčích programů, které na sebe navazují od září do června. Lze však objednat i samostatně v kratší verzi programu.

Metodiky a pracovní listy ke stažení: 


Zahrada kvete

Obsah vzhledem k RVP PV: DJT, DJP, DTD, DSv

Délka programu: 60 / 75 min.

Cena: 45 Kč

Věková skupina: 3 – 6 let

Kdy program probíhá: květen – červen (dle aktuálního počasí)

Kde program probíhá: zahrada MŠ

Poznámka: Podmínkou realizace programu je zahrada na pozemku MŠ s několika stromy nebo keři a možností založení záhonu.

Záměr programu: Děti se seznámí s tím, co se děje na zahradě v létě.

Anotace: Program je zaměřený na venkovní pobyt a badatelské činnosti. Probíhá v květnu a červnu na zahradě mateřské školy. Děti se seznámí s obyvateli zahrady z rostlinné a živočišné říše. Všímají si květů v zahradě a hmyzu, který je v jejich blízkosti (např. motýlů a včel). Pomocí herní aktivity pochopí, jak se z květu stane plod a proč se nemají všechny květy otrhat. Na konci programu přenesou děti barevné květy na plátýnko a vytvoří tak krásné a jednoduché obrázky. V delší verzi programu  děti  vykopou  relikvie  z  programu  Zahrada  plodí  a  porovnají  je s fotografiemi pořízenými při zakopávání. Také si připomenou žížalí domeček a vysvětlí si, co žížaly dokáží v půdě. Program je součástí cyklu „Zahrada v průběhu roku“, který se skládá z 5 dílčích programů, které na sebe navazují od září do června. Lze však objednat i samostatně v kratší verzi programu.

Metodiky a pracovní listy ke stažení: 


Seznam použitých zkratek:
RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
DJP – Dítě a jeho psychika
DJT – Dítě a jeho tělo
DSp – Dítě a společnost
DSv – Dítě a svět
DTD – Dítě a ten druhý


Poslední aktualizace: 1. 3. 2018