Lektoři ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)


Barbara Doležalová
vedoucí ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a nižší ročníky SŠ
barbara.dolezalova@ekocentrumkoniklec.cz
tel.: +420 774 497 396

6letá praxe s vedením dětského oddílu mladých ochránců přírody
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
lektorka vnitřních ekologických výukových programů a projektových dní Město do kapsy
koordinátorka pilotních projektů Voda, my a Praha, koordinátorka akcí pro veřejnost
zaměření: vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ


Mgr. Tereza Součková
koordinátorka a lektorka ekologických výukových programů
tereza.souckova@ekocentrumkoniklec.cz
tel: +420 774 497 378

absolventka bakalářského oboru Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání na PřF UK v Praze
absolventka magisterského oboru Zoologie na PřF UK
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
14ti letá praxe v oboru EVVO
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ


Mgr. Pavlína Fořtová
lektorka ekologických výukových programů

 
 
 
absolventka bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie (PřF UK) a magisterského oboru Botanika (PřF UK)
Mimořádné studium ke získání pedagogické způsobilosti se zaměřením Biologie (PřF a FF UK)
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
zaměření: terénní EVP 1. a 2. stupeň

Markéta Hrnčálová
lektorka ekologických výukových programů, koordinátorka akcí pro veřejnost 

 
 
 
praxe s pořádáním pobytových programů a výletů pro děti
pořadatel úklidových akcí v přírodě
absolventka semináře M1 pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci sítě SEV Pavučina

zaměření vnitřní a terénní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ


Ing. Halina Holá
lektorka ekologických výukových programů

 

 

absolventka krajinného inženýrství, specializace aplikovaná ekologie na fakultě lesnické ČZU v Praze,
absolventka učitelství odborných předmětů na Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze,
absolventka Přírodovědného a environmentálního kurzu pro pracovníky s dětmi a mládeží od Národního institutu dětí a mládeže MŠMT

Dětství strávila v turistických a skautských oddílech. Ve volném čase vede přírodovědný kroužek a pořádá výlety pro rodiny s dětmi.

zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ


Šárka Koubová
lektorka ekologických výukových programů

 

 

32 let praxe s vedením dětského oddílu
absoloventka Kurzu pro hlavní vedoucí dětských letních táborů MŠMT s 20ti letou praxí
zaměření: EVP MŠ + 1.tř.


Mgr. Lenka Procházková
lektorka ekologických výukových programů

absolventka studijního oboru Odborná biologie – ekologie, PřF UK
mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti k vyučování předmětu biologie, PřF UK
studentka doktorského studia Biologie – ekologie PřF UK
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
zaměření: terénní, vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ


Mgr. Hanka Rajmanová
lektorka ekologických výukových programů

absolventka magisterského oboru Zoologie na PřF UK
5 let praxe lektorování EVP, kurzy RWCT pro čtenáře a nečtenáře
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
několikrát účast na Veletrhu EVP, včetně prezentace vlastního programu
v současnosti; studium Doplňujícího pedagogického studia biologie
zaměření:terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ


Bc. Ivan Cuker
lektor ekologických výukových programů

 

 

 
 
12 let praxe s vedením dětského (skautského) oddílu
V rámci skautské organizace 4 kurzy zaměřené na práci s dětmi (rádcovský kurz, čekatelský kurz, vůdcovský kurz, lesní škola)
zkušenost s vedením seminářů na VŠ (2 semestry)
zaměření: vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ

Mgr. Lenka Winterová
lektorka ekologických výukových programů a koordinátorka EVP pro Mělnicko a okolí
lenka.winterova@ekocentrumkoniklec.cz

 

 

absolventka studijního oboru Ekologie a ochrana životního prostředí, PřF UK
absolventka bakalářského oboru Učitelství biologie pro SŠ, PřF UK
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ


Bc. Nikol Zelíková
lektorka ekologických výukových programů

 

 

absolventka bakalářského studia Geografie, PřF MU
studentka magisterského studia Fyzická geografie a geoekologie, PřF UK
zaměření: vnitřní a terénní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ


Mgr. Martina Zrostlíková
lektorka ekologických výukových programů

absolventka studijního oboru Systematická biologie a ekologie (zaměření zoologie), PřF UP
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
zaměření: terénní programy, 1. a 2. stupeň ZŠ


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018