Lektoři ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)


Barbara Doležalová
vedoucí ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a nižší ročníky SŠ
barbara.dolezalova@ekocentrumkoniklec.cz
tel.: +420 774 497 396

6letá praxe s vedením dětského oddílu mladých ochránců přírody
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
lektorka vnitřních ekologických výukových programů a projektových dní Město do kapsy
koordinátorka pilotních projektů Voda, my a Praha, koordinátorka akcí pro veřejnost
zaměření: vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ


Mgr. Kateřina Röschová
koordinátorka vnitřních ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ
katerina.roschova@ekocentrumkoniklec.cz
tel.: +420 774 497 327
absolventka bakalářského oboru Péče o životní prostředí, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
absolventka magisterského oboru Sociální a kulturní ekologie, Fakulta Humanitních Studií, UK v Praze
zaměření: vnitřní EVP, MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ


Mgr. Tereza Součková
koordinátorka terénních ekologických výukových programů, lektorka ekologických výukových programů
tereza.souckova@ekocentrumkoniklec.cz
tel: +420 774 497 378

absolventka bakalářského oboru Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání na PřF UK v Praze
absolventka magisterského oboru Zoologie na PřF UK
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
6ti letá praxe s lektorováním
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ


Ing. Michaela Černá
lektorka ekologických výukových programů

 

 

absolventka bakalářského oboru Aplikovaná ekologie a magisterského oboru Ochrana přírody (FŽP ČZU)
studentka oboru Ekologie (FŽP ČZU)
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ


Mgr. Pavlína Fořtová
lektorka ekologických výukových programů

 
 
 
absolventka bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie (PřF UK) a magisterského oboru Botanika (PřF UK)
Mimořádné studium ke získání pedagogické způsobilosti se zaměřením Biologie (PřF a FF UK)
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
zaměření: terénní EVP 1. a 2. stupeň

Ing. Halina Holá
lektorka ekologických výukových programů

 

 

absolventka krajinného inženýrství, specializace aplikovaná ekologie na fakultě lesnické ČZU v Praze,
absolventka učitelství odborných předmětů na Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze,
absolventka Přírodovědného a environmentálního kurzu pro pracovníky s dětmi a mládeží od Národního institutu dětí a mládeže MŠMT

Dětství strávila v turistických a skautských oddílech. Ve volném čase vede přírodovědný kroužek a pořádá výlety pro rodiny s dětmi.

zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ


Mgr. Milan Chroust
lektor ekologických výukových programů

 

 

absolvent bakalářského oboru Praktická geobiologie, PřF UK
absolvent magisterského oboru Geobiologie, PřF UK
absolvent doplňujícího pedagogického studia pro výuku biologie, PřF UK
student doktorského oboru Geologie, PřF UK
absolvent školení M1 ve Sluňákově, podzim 2015
přednášející na semináři Letní školáKUS, ZO ČSOP Veronica, Hostětín, léto 2016
účastník konferencí EVVO 2016 a Naše příroda 2016
zaměření: vnitřní a terénní EVP, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ


Šárka Koubová
lektorka ekologických výukových programů

 

 

32 let praxe s vedením dětského oddílu
absoloventka Kurzu pro hlavní vedoucí dětských letních táborů MŠMT s 20ti letou praxí
zaměření: EVP MŠ + 1.tř.


Mgr. Michaela Kořanová
lektorka ekologických výukových programů

 

 

absolventka magisterského studijního oboru Geografie a Hispanistika se zaměřením na vzdělávání (PřF a FF UK).
školení na Toulcově dvoře
zaměření: vnitřní EVP, MŠ a 1. stupeň


Ing. Miloš Möhwald
lektor ekologických výukových programů

 

 

absolvent bakalářského oboru Aplikovaná ekologie, Fakulta životního prostředí, ČZU
absolvent magisterského oboru Ochrana přírody, Fakulta životního prostředí, ČZU
absolvent učitelství odborných předmětů, Institut vzdělávání a porodenství, ČZU
4leté praxe s vedením dětského skautského oddílu
zaměření: terénní EVP, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ


Mgr. Kristýna Neubauerová
lektorka ekologických výukových programů

 

 

absolventka Přírodovědecké fakulty UK obor Biologie a geologie se zaměřením na vzdělávání
absolventka kurzu Respektovat a být respektován a kurzu Asistenta pedagoga
2 letá praxe s vedením zájmových kroužků pro předškolní děti
4 letá praxe jako vychovatelka volnočasových a terénních aktivit v Montessori bilingvním vzdělávacím systému
2 roky zaměstnána na pozici metodik a koordinátor geologických klubů v projektech „Objevy čekají na tebe“ a „Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě“ ve spolupráci s Českou geologickou službou

zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ


Mgr. Lucie Nováková
lektorka ekologických výukových programů

absolventka bakalářského studia oboru Biologie (PřF UK)
absolventka magisterského studia oboru Zoologie, zaměření Zoologie obratlovců (PřF UK)
absolventka Mimořádného studia k získání pedagogické způsobilosti se zaměřením Biologie  (PřF a FF UK)
studentka doktorského studia oboru Zoologie (PřF UK)
zaměření: vnitřní a terénní EVP, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ


Bc. František Pekarovics
lektor ekologických výukových programů

absolvent bakalářského oboru Praktická geobiologie PřF UK
student magisterského oboru Učitelství geologie a biologie PřF UK
absolvent školení M1 ve Sluňákově, podzim 2015
zaměření: terénní EVP


Mgr. Lenka Procházková
lektorka ekologických výukových programů

absolventka studijního oboru Odborná biologie – ekologie, PřF UK
mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti k vyučování předmětu biologie, PřF UK
studentka doktorského studia Biologie – ekologie PřF UK
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
zaměření: terénní, vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ


Mgr. Hanka Rajmanová
lektorka ekologických výukových programů

absolventka magisterského oboru Zoologie na PřF UK
5 let praxe lektorování EVP, kurzy RWCT pro čtenáře a nečtenáře
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
několikrát účast na Veletrhu EVP, včetně prezentace vlastního programu
v současnosti; studium Doplňujícího pedagogického studia biologie
zaměření:terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ


Mgr. Hana Šulcová
lektorka ekologických výukových programů

absolventka magisterského oboru Ochrana životního prostředí, Přf UK
studentka magisterského oboru Učitelství pro ZŠ a SŠ biologie – chemie, Pedf UK
zaměření: terénní a vnitřní EVP, 1. a 2.stupeň ZŠ


Mgr. Lenka Winterová
lektorka ekologických výukových programů a koordinátorka EVP pro Mělnicko a okolí
lenka.winterova@ekocentrumkoniklec.cz

 

 

absolventka studijního oboru Ekologie a ochrana životního prostředí, PřF UK
absolventka bakalářského oboru Učitelství biologie pro SŠ, PřF UK
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
zaměření: terénní a vnitřní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ


Bc. Nikol Zelíková
lektorka ekologických výukových programů

 

 

absolventka bakalářského studia Geografie, PřF MU
studentka magisterského studia Fyzická geografie a geoekologie, PřF UK
zaměření: vnitřní a terénní EVP, MŠ, 1. stupeň ZŠ


Mgr. Martina Zrostlíková
lektorka ekologických výukových programů

absolventka studijního oboru Systematická biologie a ekologie (zaměření zoologie), PřF UP
absolventka semináře pro lektory ekologických výukových programů podpořených v rámci programu Národní sítě EVVO
zaměření: terénní programy, 1. a 2. stupeň ZŠ


Poslední aktualizace: 22. 11. 2017