Krajská konference EVVO 2017

 

Datum: 25. 10. 2017, 8:30 – 17:00
Místo konání: Národní technická knihovna v Praze, Ballingův sál, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6

Konference otevírá téma udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti ve veřejném a podnikatelském sektoru v ČR a v Praze. Propojuje lidi z veřejné sféry, firem i neziskových organizací s cílem podpořit spolupráci a inspirovat řešeními, která v praxi nepovedou k dalšímu poškozování životního prostředí. Představí témata: udržitelné fungování firem a úřadů, CSR, dobrovolné a finanční nástroje, ekologizace provozu firem a úřadů, dobrovolnictví a filantropie, vzdělávání a motivace zaměstnanců, grantové programy firem, komunitní projekty, spolupráce s neziskovým sektorem a s aktéry EVVO. Jaké jsou největší současné výzvy? Umíme na ně reagovat a přijmout strategii, která povede k udržitelnému rozvoji Prahy a ČR?

Součástí je prezentace firem, úřadů a NNO a burza pomůcek, literatury a informací k tématu.

Konference je pořádaná MHMP ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec. Vstup je zdarma.

PROGRAM KONFERENCE»

Nabídka partnerství (pdf)


Kontakt

Mgr. Alice Končinská, manažerka konference, alice.koncinska@ekocentrumkoniklec.cz, +420 732 926 147

 

Nad konferencí převzala záštitu Radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí RNDr. Jana Plamínková. Odborným garantem konference je Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, Centrum managementu udržitelnosti v Praze.

Organizátor konference

 

 

 

 

Realizátor konference:

 

 

 

Mediální partneři konference:

 

Mluvčí – dopolední přednáškový blok

Odpolední workshopy

  1. Jak na firemní fundraising

Libor Marek, Nadace Neziskovky.cz, Radka Pokorná, KOKOZA a Judita Nechvátalová, Green Cat

  1. Firemní dobrovolnictví

Dominika Herdová, Byznys pro společnost

  1. Osvěta v zkvalitňování životního prostředí a udržitelný rozvoj v Praze 8.

Jana Martínková, MČ Praha 8 a Lenka Černínová, Ekumenická akademie

  1. Hospodaření s dešťovou vodou, zelené střechy a fasády.

Dagmar Koucká, Ekocentrum Koniklec

  1. Efektivní komunikace v rámci obce.

Soňa Jonášová, Institut cirkulární ekonomiky

  1. Spolupráce veřejné správy, podnikatelských a neziskových subjektů na příkladu MČ Praha 7 – udržitelný textil

Jaroslav Pašmik, CMU VŠE v Praze

  1. Ekologizace provozu firem a úřadů.

Lenka Skoupá, Sdružení SRAZ, Toulcův dvůr

  1. Spolupráce neziskového a podnikatelského sektoru na příkladu oživení developerských projektů.

Tereza Součková, Ekocentrum Koniklec

  1. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti EVVO, EVVO jako motivace zaměstnanců.

Lenka Myšáková, Auto*Mat


Poslední aktualizace: 20. 7. 2017