Krajská konference EVVO 2017

 

Datum: 25. 10. 2017, 8:30 – 17:00
Místo konání: Národní technická knihovna v Praze, Ballingův sál, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6

Konference otevírá téma udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti ve veřejném a podnikatelském sektoru v ČR a v Praze. Propojuje lidi z veřejné sféry, firem i neziskových organizací s cílem podpořit spolupráci a inspirovat řešeními, která v praxi nepovedou k dalšímu poškozování životního prostředí. Představí témata: udržitelné fungování firem a úřadů, CSR, dobrovolné a finanční nástroje, ekologizace provozu firem a úřadů, dobrovolnictví a filantropie, vzdělávání a motivace zaměstnanců, grantové programy firem, komunitní projekty, spolupráce s neziskovým sektorem a s aktéry EVVO. Jaké jsou největší současné výzvy? Umíme na ně reagovat a přijmout strategii, která povede k udržitelnému rozvoji Prahy a ČR?

Součástí je prezentace firem, úřadů a NNO a burza pomůcek, literatury a informací k tématu.

Konference je pořádaná MHMP ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec. 

Účastnický poplatek: zdarma/ 600 Kč Vstup na konferenci je pro prvních 100 registrovaných úcastníku (v rámci jedné organizace max. 2 účastníci) zdarma, pro další zájemce (případně pro 3. a další účastníky z jedné organizace) je zpoplatněn 600 Kč.
 
Registrace na konferenci již byla uzavřena. 

Děkujeme za pochopení.

SBORNÍK

PROGRAM KONFERENCE

PREZENTACE»

 
ANOTACE PŘEDNÁŠEK»
 
ANOTACE WORKSHOPŮ»
 
NABÍDKA PARTNERSTVÍ (pdf)

FOTOGALERIE

Více fotografií z akce naleznete zde
 
 

Kontakt na členy přípravného výboru konference

Alice Končinská
Manažerka konference, kontakt s mluvčími
e-mail: alice.koncinska@ekocentrumkoniklec.cz
GSM: 732 926 147

Zuzana Halířová
Kontakt s novináři, registrace účastníků
e-mail: zuzana.halirova@ekocentrumkoniklec.cz
GSM: 605 867 044

Dagmar Koucká
Kontakt s partnery konference
e-mail: dagmar.koucka@ekocentrumkoniklec.cz
GSM: 737 909 300

Barbora Týcová
Řízení výstavy, prezentace organizací
e-mail: barbora.tycova@ekocentrumkoniklec.cz
GSM: 608 148 794

 

Nad konferencí převzala záštitu Radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí RNDr. Jana Plamínková. Odborným garantem konference je Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, Centrum managementu udržitelnosti v Praze.

Organizátor konference

 

 

 

 

Realizátor konference:

 

 

 

Partner managementu udržitelnosti konference:

 

 

 

 

Mediální partneři konference:

 

 

 

 


Rozvoj spolupráce MHMP, podnikatelského sektoru a veřejné správy na území Prahy – Koncepce, vize a potenciál EVVO

Petr Holý – krajský koordinátor EVVO, MHMP

Koncepční pohled MHMP na vzájemnou spolupráci hl. m. Prahy, podnikatelského sektoru a veřejné správy na místní úrovni v oblasti environmentální výchovy a osvěty. Představíme připravovaný akční plán Krajské koncepce EVVO na další dva roky, nastíníme možnou spolupráci a rozvoj ekologické výchovy na úrovni městských částí. V rámci spolupráce podnikatelského prostředí s veřejnou správou bychom rádi podpořili vzájemnou podporu těchto odvětví ve směru udržitelného rozvoje a jednání šetrného k životnímu prostředí. Jako krajský úřad chceme posilovat vzájemnou informovanost a povědomí formou sdílení dobré praxe a přenosu udržitelných inovativních řešení.

1) Aktuální trendy ve firemním dárcovství a udržitelném podnikání
Libor Marek, Nadace Neziskovky.cz
Radka Pokorná, Kokoza
Judita Nechvátalová, Reklamní agentura Green Cat (Sdružení TEREZA)
Popis workshopu:
Na workshopu vám představíme, jaké aktuální trendy hýbou firemní udržitelností a dárcovstvím, jak tuto formu získávání zdrojů nejlépe propojit s celkovým fungováním neziskové organizace a jak posílit získávání zdrojů z negrantových příležitostí. V rámci dílny se seznámíte i s případovými studiemi vytváření partnerství mezi NNO a firmou od Radky Pokorné ze společensky prospěšného podniku Kokoza a Judity Nechvátalové za projekt reklamní agentury Green Cat, prospěšného podnikání Sdružení TEREZA. V průběhu workshopu si zkusíte navrhnout, jakým způsobem můžete pro svou organizaci získat zdroje negrantovým způsobem a s kým navázat nové partnerství. Workshop je vhodný nejen pro neziskové organizace, ale i pro zástupce firemního prostředí, kteří se chtějí inspirovat pro svou práci.

2) Společenská odpovědnost – podnikáme a úřadujeme zeleně
Lenka Skoupá, Toulcův dvůr
Popis workshopu:
Praktický workshop, ve kterém se dozvíme o vhodných opatřeních pro zelené úřadování a podnikání. Účastníci si udělají analýzu vlastního provozu a připraví plán jednotlivých kroků ve vlastní firmě, úřadu, případně domácnosti. Zajímat nás budou především témata energií, odpadů, nákupů, úspor. Zaměříme se na způsob vzdělávání a motivace zaměstnance k tomu, aby získané znalosti a zkušenosti přenášeli do praxe nejen v práci, ale i doma. Dotkneme se problematiky nefinančního reportingu firem i dalších dobrovolných nástrojů k udržitelnému podnikání.

3) Inspirace a příležitosti pro zajištění spokojenosti obyvatel v MČ Praha 8
Petr Vilgus, zástupce starosty MČ Praha 8
Lenka Černínová, Ekumenická akademie, z. s.
Popis workshopu:
Cílem workshopu je na praktických příkladech ukázat přístup MČ Praha 8 k oblasti ekologické výchovy, ochrany zdraví a životního prostředí, udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Workshop bude v druhé části doplněn příspěvkem Ekumenické akademie, která s MČ Praha 8 dlouhodobě realizuje řadu environmentálních a společensky odpovědných projektů (např. kampaň Fairtradová města) a která provozuje Fair&Bio obchod. Ten bude nabízet své produkty na konferenci jako doplňkovou aktivitu. Spolupráce MČ Praha 8 a Ekumenické akademie bude demonstrována na příspěvcích „Příprava Studie udržitelné spotřeby v Praze 8“ a „Podpora důstojných pracovních podmínek (fair trade)“.

4) Spolupráce neziskového a podnikatelského sektoru na příkladu oživení developerských projektů
Tereza Součková, Ekocentrum Koniklec
Eva Neubertová, Skanska, a. s.
Kateřina Landová, ČSOP
zástupce firmy Veolia Česká republika, a. s.
Popis workshopu:
Trendem posledních let je zvyšování biodiverzity nejen v přírodním prostředí, ale i v rámci developerských projektů a ve firemních objektech. O zvyšování biologické rozmanitosti živých organismů prostřednictvím projektů firmy Skanska pohovoří Eva Neubertová. Poslechneme si i o spolupráci firmy Veolia a Českého svazu ochránců přírody, který pro firmu Veolia provádí ekologické audity a navrhuje prvky zvyšující biodiverzitu. O tomto tématu promluví Kateřina Landová se zástupcem firmy Veolia. Jak zvýšit rozmanitost živočišných a rostlinných druhů v objektech vaší firmy, vám poradí Tereza Součková z Ekocentra Koniklec.

5) Do práce na kole – hravou formou k udržitelné dopravě 
Lenka Myšáková, Auto*Mat
Popis workshopu:
Soutěž Do práce na kole vyzývá zaměstnance, aby vyměnili cestování autem za jízdu na kole nebo pěší chůzi. Soutěž se letos uskutečnila již po sedmé, za účasti 12 883 zaměstnanců z 1961 firem a organizací. Lenka Myšáková ze společnosti Auto*Mat vám prozradí, jak se daří udržet meziroční růst účastníků o 20 %, zapojovat nová města do pořádání soutěže a motivovat nové zaměstnavatele, kteří své zaměstnance v šetrných kilometrech podporují. 

6) Řešení pro textilní odpad v městských částech
Jaroslav Pašmik, vedoucí Centra managementu udržitelnosti, VŠE
Jiří Knitl, vedoucí odboru péče o veřejný prostor, Praha 7 
Veronika Blabla Hubková, koordinátorka Fashion Revolution Czech Republic 
Soňa Jonášová, Institut cirkulární ekonomiky
zástupce firmy provozující sběrné kontejnery na použitý textil
Popis workshopu:
Textilní odpad je novým problémem naší doby. Jeho ohromný nárůst v posledních letech souvisí s příchodem rychlé a levné módy, která zaplavuje Česko a svět ze všech stran. Vyřeší tento problém sběrné kontejnery, které dnes rostou jako houby po dešti na našich ulicích? Nebo je potřeba jiné řešení? Pojďme o tom přemýšlet a diskutovat společně se zástupci městských částí a magistrátu, vědci, neziskovkami a firmami, které kontejnery provozují.     

7) Firemní dobrovolnictví v oblasti životního prostředí v ČR
Dominika Herdová, Byznys pro společnost
Lenka Skoupá, Toulcův dvůr
Kopčíková Veronika / Anna Vaníčková, KPMG
Barbora Šimůnková, Plzeňský Prazdroj
Popis workshopu:
Workshop je primárně zaměřen na podnikatelský a neziskový sektor a klade si ukázat pohled na firemní dobrovolnictví a jeho přínosy z různých zúčastněných stran za cíl. Nejprve budou představeny aktivity Byznysu pro společnost v oblasti společenské odpovědnosti firem se zaměřením na životní prostředí, specificky ve firemním dobrovolnictví v ČR. Ukážeme si smysl a prospěšnost těchto aktivit jak pro veřejně prospěšný sektor, tak pro firmy i pro celou společnost. Pozveme zástupce všech zúčastněných stran (firem, neziskových organizací i dobrovolníků) a budeme s nimi na toto téma diskutovat. 

8) Spolupráce NNO, veřejné správy a firem při projektech na zlepšování veřejného prostoru – využívání dešťové vody
Dagmar Koucká, Ekocentrum Koniklec
Jiří Vítek, JV PROJEKT VH
Veronika Doubnerová, Byznys pro společnost
Ondřej Beneš, Veolia
Popis workshopu:
Cílem workshopu je seznámit zastupitele a podnikatele s projektem „Počítáme s vodou“, který organizuje společnost Ekocentrum Koniklec. Projekt probíhá již od roku 2013 a je zaměřen na hospodaření s dešťovou vodou (HDV). Workshopu se zúčastní Ing. Jiří Vítek, jednatel JV PROJEKT VH, s.r.o., člen CzWA, ČKAIT, CSVTS, DWA a odborný poradce celého projektu, který bude schopen zodpovědět všechny vaše otázky týkající se HDV. Zástupkyně firmy Byznys pro společnost paní Veronika Doubnerová přednese krátký příspěvek o konkrétní spolupráci s firmami zabývajícími se tématikou vody. Zástupce firmy Veolia pan Ondřej Beneš, obchodní ředitel pro rozvoj VODA, pohovoří o své zkušenosti s využitím srážkových vod.
Během workshopu budou představeny příklady dobré praxe HDV, konkrétní opatření pro veřejnou správu i podnikatele, zelené střechy a vertikální zahrady a obecně možnosti ozelenění veřejného prostoru, firem i ekologizace kanceláří.

9. GivingTuesday
Karolína Gumulcová, Asociace společenské odpovědnosti
zástupci z organizací Darujme.cz, Nadace Neziskovky.cz a AVPO ČR
Popis workshopu:
Již šestým rokem se po celém světě slaví největší svátek dárcovství a dobrovolnictví, který podporuje a oslavuje chuť pomáhat. Během minulého roku se do GivingTuesday zapojilo více než 50 000 organizací z 98 zemí světa, ať už finanční podporou potřebným, dobrovolnictvím nebo charitativní kampaní na sociální téma. GivingTuesday v Česku, jako národní ambasador, zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti. Na praktickém workshopu vám ve spolupráci s partnery Darujme.cz, Nadací Neziskovky.cz a AVPO ČR představí možnosti, jak se do celosvětového svátku dárcovství zapojit.


Poslední aktualizace: 29. 1. 2018