RVP ZV: ČP, ČZ, ČSP, OSV, EV

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Doba trvání: 2 vyučovací hodiny / 3 vyučovací hodiny / 4-5 vyučovacích hodin v případě práce v terénu

Cena:  30 / 40/ 50 Kč

Kdy program probíhá: leden – prosinec v případě 90/150 min. verze, září – listopad v případě práce v terénu

Kde program probíhá: školní učebna + školní pozemek/ okolí školy/ vnitrobloky na Praze 2 či Praze 3

Cíl: Žáci na příkladu klíněnky jírovcové porozumí problematice invazivních druhů a nabyté znalosti přímo využijí při sběru listí jírovců v terénu.

Anotace: První část programu se věnuje jírovci maďalu, jeho stavbě, výskytu a užitku pro lidi a životní prostředí. Další část programu se zaměřuje na klíněnku jírovcovou, důsledky jejího parazitování na jírovcích, její původní výskyt, zavlečení do Evropy a rozšíření do Česka. Tématem třetí části jsou různé možnosti ochrany jírovců. V delší verzi programu žáci navíc prostřednictvím simulační hry porozumí životnímu cyklu klíněnky a vyhodnotí, jak účinná je metoda sběru napadeného listí. V případě zájmu pokračuje program praktickou ochranou jírovců, kde si žáci vyzkoušejí hrabání listí jírovců a pytlování, čímž se zapojí do dlouhodobého projektu Ekocentra Koniklec.

Přidáno 21. 1. 2011

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018