• Na Praze 3 byl proveden  sběr listí celkem v 21 vnitroblocích. Celkový počet úklidů byl 49 a celkem bylo odstraněno 435 pytlů napadeného listí.
  • Na Praze 2 jsme v roce 2016 prováděli sběr listí v 4 vnitroblocích s celkovým počtem 8 úklidů. Na území této městské části jsme odstranili 63 pytlů napadeného listí.
  • Celkem bylo shrabáno na obou městských částech 498 pytlů napadeného listí při 57 úklidech ve 25 vnitroblocích.

Projekt připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s., projekt byl finančně podpořen MČ Praha 3 a Hlavním městem Prahou.

Přidáno 12. 12. 2016

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018