RVP ZV: ČP, ČZ, ČS, OSV, EV, VMEGS

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/ 40 Kč

Věková skupina: 8. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci se orientují v problematice globálních klimatických jevů a posílí svou dovednost práce s textem, diskuse a myšlení v souvislostech.

Anotace: Dvouhodinová varianta: Žáci se prostřednictvím herních aktivit seznámí se základními skutečnostmi souvisícími se skleníkovým efektem, ozonovou dírou a kyselými dešti. Rozdělí se do skupin, které zastupují různé státy, a zpracovávají metodou I.N.S.E.R.T. novinové/internetové články o těchto třech klimatických jevech, jejich příčinách, důsledcích a možných řešeních. Tříhodinová varianta: Žáci se v první části programu prostřednictvím herních aktivit seznámí se základními skutečnostmi souvisícími se skleníkovým efektem, ozonovou dírou a kyselými dešti. V druhé a třetí části programu zpracovávají žáci ve skupinách, zastupujících různé státy novinové/internetové články o 6 klimatických jevech (ozonová díra nad Antarktidou, kyselé deště v severních Čechách, stoupání hladiny oceánu v Tichomoří, šíření druhů a nemocí z jihu na sever, výkyvy počasí v Indonésii a hladomory v Africe), jejich příčinách, důsledcích a možných řešeních do podoby plakátů, které poté prezentují na „Světové konferenci o globálních změnách klimatu“.

Přidáno 21. 1. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018