RVP ZV:ČP, ČZ, ČS, ČSP, MJA, OSV, EV

Délka programu: 90 min. ( 2 vyučovací hod.) / 150 min. (3 vyučovací hod.) / 180-210 min. v případě exkurze ve sběrném dvoře

Cena: 30 / 40 / 50 Kč

Věková skupina: 6. – 9. třída

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna / zasedací místnost Pražské služby, a.s.

Poznámka : Program je možné absolvovat přímo v zasedací místnosti hlavního sídla Pražských služeb, a.s. a navázat na něj v přilehlém sběrném dvoře Pod Šancemi (Praha 3) exkurzí do sběrného dvora, technologické linky na zpracování televizorů a monitorů, případně prohlídkou linky na třídění papíru.

Cíl: Žáci si rozšíří a zaktualizují své dosavadní znalosti a dovednosti třídění a recyklace odpadů

Anotace: V úvodu si žáci prostřednictvím matematických dovedností zopakují, jaké je běžné složení popelnice a kolik se ušetří, pokud obyvatelé domácnosti řádně odpad separují. Poté se prostřednictvím skupinové práce seznámí s tím, jaké odpady lze odkládat na sběrný dvůr a jaké odpady podléhají zpětnému odběru výrobků. Více se dozvědí také o bioodpadu a o nebezpečném odpadu a pomocí názorných ukázek z domácnosti se seznámí s jejich nebezpečnými vlastnostmi a značením. Delší verze programu se věnuje svozu bioodpadu na území obce. Žáci si navíc zahrají hru, ve které se pokusí správně určit, která tvrzení oodpadech jsou správná a která jsou mýtus.

Přidáno 21. 1. 2011

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018