Do projektu se lze zapojit čtyřmi způsoby:

  1. Škola si zrealizuje projekt sama na základě přiložených metodik. V tomto případě je třeba vyrobit si vlastní pomůcky podle seznamu pomůcek uvedených v metodikách. S výstupy z projektových dní lze kontaktovat pracovníky Ekocentra Koniklec a umístit je na webové stránky projektu „Město do kapsy.“
  2. Škola požádá o zaslání pomůcek v elektronické podobě, které si může upravit pro vlastní potřeby, či požádá o zaslání tištěných pomůcek . Poté si zrealizuje projekt sama na základě přiložených metodik. S výstupy z projektových dní lze kontaktovat pracovníky Ekocentra Koniklec a umístit je na webové stránky projektu „Město do kapsy.“
  3. Škola požádá realizátory projektu o zaškolení pedagogického sboru, který bude projekt realizovat. Pracovníci přijedou do školy, představí pedagogům projekt a předají pomůcky v elektronické či tištěné podobě. S výstupy z projektových dní lze kontaktovat pracovníky Ekocentra Koniklec a umístit je na webové stránky projektu „Město do kapsy.“
  4. Školy na Praze 2 a Praze 3 (příp. na Praze 12) mohou požádat o plnou realizaci projektových dní pracovníky Ekocentra Koniklec, včetně zaškolení pedagogů, poskytnutí pomůcek a umístění výstupů z projektových dní na webové stránky projektu „Město do kapsy“.

Pokud máte zájem se do projektu některým z výše uvedených způsobů zapojit, vyplňte, prosím, následující dotazník a zašlete jej na emailovou adresu: info@ekocenrumkoniklec.cz

S dotazy se obracejte na hlavní realizátorku projektu na tel. č. +420 732 926 147 či emailové adrese: alice.koncinska@ekocentrumkoniklec.cz


Ke stažení:

Dotazník – Jak se zapojit do projektu „Město do kapsy“?

Přidáno 5. 1. 2011

Poslední aktualizace: 29. 1. 2018