Informace o organizacích

Ekocentrum Koniklec je zřízeno Ekocentrum Koniklec, o.p.s.  a 01/71 základní organizací Českého svazu ochránců přírody Koniklec. Jeho posláním je učit sebe i druhé chránit životní prostředí a spoluvytvářet hodnoty pro budoucnost. Jeho vizí je lepší životní prostředí a vyšší kvalita života.

01/71 ZO ČSOP Koniklec

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Svoji činnost provádí především v základních organizacích. 01/71 ZO ČSOP Koniklec vznikla v roce 1990 z původního přírodovědeckého kroužku založeného v roce 1981.

Ekocentrum Koniklec, o.p.s.

 

Ekocentrum Koniklec, o.p.s. bylo založeno v roce 2012. Ve své činnosti navazuje na dlouholeté zkušenosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Zaměřuje se především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu.

  • IČ: 22753052
  • číslo účtu: 2300227935/2010
  • notářský zápis (pdf)

Momentálně se zabýváme těmito okruhy činnosti:

  • Environmentální výchova a osvěta: tvorba a realizace cca 200 ekologických výukových programů pro 4000 žáků z MŠ, ZŠ a SŠ v Praze, tvorba výukových pomůcek pro školy, realizace dlouhodobého environmentálně vzdělávacího projektu Město do kapsyExkurze do provozů na zpracování odpadu
  • Environmentální osvětaakce pro veřejnost (Ekofestival na Praze 2, Fajn den na Praze 3, Den Vody na Praze 6, Den životního prostředí na Praze 7, Den Země na Praze 12 atd.), knihovna, videotéka a půjčovna DVD s environmentální tematikou
  • Environmentální poradenství: (Ekopradna Praha, infocentrum ČSOP, informační centrum o klíněnce jírovcové, poradenství v oblasti úspor energie v rámci dotačního programu Zelená úsporám, poradenství v oblasti využívání dešťové vody v městském prostředí, biodiverzity, chráněných území v Praze, odpadového hospodářství, publikační činnost)
  • Praktická ochrana přírodyochrana jírovců proti klíněnce jírovcové, výroba, instalace, čištění a monitoring ptačích budek v pražských parcích, úklidy a úpravy parků, managementové práce na chráněných územích atd.
  • Tvorba naučných stezek a tělocvičen v přírodě na území hl. m. Praha a ve Středočeském kraji: Modřanská rokle, Vrch svatého Kříže, lesopark Kamýk, fitness u Vltavy, Zahrady v Českém Brodě
  • Občanská platforma NNO na Praze 3 Še3sil
  • Ekocentrum v Dolní Vidimi na Kokořínsku (realizace terénních ekologických výukových programů, praktická ochrana přírody, pronájem prostor)

Poslední aktualizace: 29. 1. 2018