Letos se do ochrany jírovců společně s pracovníky Ekocentra Koniklec zapojilo již 43 dobrovolníků z ČSOB, České spořitelny, Kooperativy, Provident Financial a T-Mobile a další se chystají pomáhat v příštích dnech.

Svojí prací umožňují zvýšení počtu opakování sběru napadeného listí oproti tomu, když pracovníci Ekocentra Koniklec prováděli všechny práce vlastními silami. Pravidelné odstraňování napadeného listí je velmi podstatné pro omezení množství škůdců. Ti se totiž během sezóny stihnou vylíhnout ve třech až pěti generacích. Práce ve vnitroblocích Prahy 2 a Prahy 3 budou tedy probíhat až do prvních mrazů.

Pomoc firemních dobrovolníků pro nás zprostředkovává již od roku 2007 Fórum dárců ve spolupráci se sdružením Byznys pro společnost. Firemní dobrovolnictví je formou dárcovství, kdy firma poskytne veřejně prospěšné organizaci energii ve formě práce a času svých zaměstnanců. Tento typ dárcovství je významný proto, že jde o společnou podporu veřejně prospěšného sektoru zaměstnavatelem a zaměstnancem – zaměstnanci pomáhají svou energií a nasazením; firma pak hradí všechny náklady spojené s akcí.

Tímto dobrovolníkům i firmám, které jim umoňují nám pomáhat děkujeme!

Přidáno 2. 10. 2011

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018