RVP ZV: ČP, ČZ, ČS, VKEGS, OSV, EV

Délka programu: 90 min. (2 vyučovací hodiny)/ 150 min. (3 vyučovací hodiny)

Cena: 30/ 40 Kč

Věková skupina: 8. – 9. třída ZŠ

Kdy program probíhá: leden – prosinec

Kde program probíhá: školní učebna

Cíl: Žáci se dozvědí, jaké jsou hlavní globální problémy, jejich příčiny, důsledky a možná řešení. Uvědomí si, jak spolu problémy jednotlivých zemí souvisí a proč se dotýkají každého člověka.

Anotace: Žáci se prostřednictvím simulačních her v 1. části programu dozvědí, jaké statky a služby nabízí lidem planeta Země, proč jsou ohrožené, co je to globální problém a jaké je světové rozložení přírodních zdrojů. Ve 2. části vypracovávají v týmech myšlenkové mapy dvou globálních problémů dle vlastního výběru (změna klimatu, změna vodního cyklu, ztráta orné půdy, kácení deštných pralesů, úbytek biodiverzity a znečišťování prostředí odpady). Nad mapami diskutují a doplňují je o nové informace získané z herních aktivit. Ve třetí části programu se navíc dozvědí, jak souvisí globální problémy se vzrůstajícím počtem lidské populace na Zemi a se vzorci výroby a spotřeby. Uvědomí si tak, že jedním ze základních požadavků na řešení globálních problémů je spolupráce.

Přidáno 21. 1. 2011

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018