Expozice skanzenu v Domě zaniklých řemesel Vidim

Bylo provedeno zpracování 7 tabulí do interiéru a 6 tabulí do exterieru, tedy celkem 13 tabulí. Všechny tabule jsou opatřeny audiozáznamen s doplňkovými informacemi, recitací vesnické prózy a poezie a kvízovými otázkami. Texty namluvila herečka Barbora Munzarová, výtvarné části zhotovili malíři ing. arch. Štefan Škapík a Jaroslava Jáněová. V Domě také naleznete repliku dobových kachlových kamen se sporákem a lůžkem a řadu selských předmětů v rámci vnitřní expozice. Na pozemku byly vysázeny staré odrůdy jabloní – Průsvitné letní, Hájkova muškátová reneta, Matčino, Ontario, Sudetská reneta, Malinové holovouské, Panenské české, Smiřické vzácné, Gdánský hranáč  a Kožená reneta zimní.

Tabule expozice – interiér:

 • Historie Domu zaniklých řemesel
 • Pečení chleba
 • Jak se žilo v chalupě
 • Kompozice domu
 • Zpracování mléka
 • Zpracování ovčí vlny
 • Rok na vsi

Tabule expozice – exteriér:

 • Staré odrůdy jabloní
 • Lidová architektura Kokořínska
 • Dům zaniklých řemesel čp 78
 • Zaniklá řemesla I
 • Zaniklá řemesla II
 • Domácí zvířectvo okolo chalupy a chov ovcí

Poslední aktualizace: 27. 11. 2017