SITA CZ. Pražské logistické centrum odpadové firmy SITA CZ je areál pro svoz, třídění a dočasné shromažďování odpadů od zákazníků (průmyslové podniky a obce).

Zpracovává se zde zejména papír a plasty-třídí se zde a připravují k odvozu na recyklaci. Dále se zde zpracovává elektroodpad, shromažďují k recyklaci zářivky.

Žáci uvidí, že se snažíme odpady maximálně recyklovat na příkladu rozebírání filtrů a dalších zaolejovaných součástí. Oddělené oleje lze dále využít. Žáci zde dostanou informaci o hospodaření s použitými jedlými i motorovými oleji a informaci o jejich odstraňování.


Projekt PAPÍR ZA PAPÍR

je projektem společnosti SITA CZ a vychází z jednoduché ekologické myšlenky. Namísto jednorázových sběrů shromažďujeme ve školách papír průběžně – školu vybavíme modrým kontejnerem a ten průběžně vyvážíme. Za nasbíraný papír dostane škola pomůcky z recyklovaného papíru v odpovídající hodnotě – tedy PAPÍR ZA PAPÍR. Ve spolupráci s papírnami jsme vytvořili soubor odměn, které si školy mohou za nasbíraný papír objednat. PŘIDEJTE SE


KOVOŠROT GROUP CZ a.s. patří již několik desítek let k předním podnikům na poli recyklace druhotných surovin v České republice. V pražském areálu o rozměrech 200 x 120 metrů jsou tři velké oddělení pro separaci železa. Žáci uvidí pojezdné jeřáby vykládající velké kusy železa z vagonů a střihací a lisovací zařízení při práci. Odsud se kovy připravené k recyklaci odváží do hutí a oceláren ke znovuvyužití.

Termíny exkurze: druhé a třetí pondělí v měsíci či dohodou

Doprava: bus zastávka Myšlínská či Kablo

Doba trvání exkurze: zhruba 60 minut

Věková skupina: není omezeno

Minimální počet osob: 10

Maximální počet osob: ±25 (jedna třída)

Počet doprovázejících pedagogů: 1

Prostředí: interiér+exteriér

S sebou: pevné boty, oblečení na ven dle počasí

Místo setkání: vrátnice AVE CZ (bus zastávka Myšlínská či Kablo)

Cena exkurze: zdarma

Objednávejte na: exkurze@ekocentrumkoniklec.cz +420 773 999 033


Související odkazy

Mapa

Webové stránky Sita

Webové stránky Kovošrot


Ke stažení:

Pracovní list Kovošrot (pdf)

Pracovní list SITA (pdf)

Logistické centrum SITA

Kovošrot Praha

Přidáno 18. 10. 2011

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018