Kdy akce probíhá? Od 15. do 26. února 2010 každý všední den v: 8:30 hod., 10:45 hod. a 13:00 hod.
Jak dlouho program trvá? 120 minut (90 min. ekologický výukový program + 30 min. exkurze)
Co vás čeká?
· Ekologický výukový program „Voda na
přelomu desetiletí“ či „Klima na přelomu
desetiletí“ podle vašeho výběru ve vyhřáté
výukové místnosti
· Exkurze do Staré čistírny odpadních vod a
parní strojovny
· Pedagog navíc obdrží pracovní listy pro
návaznost programu ve škole a další
výukové materiály
Koho kontaktovat? Petru Pavlasovou na e-mailu: petra.pavlasova@koniklec.cz či na tel. č. 605 959 341
Jaká je cena programu? 50 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma
Kde akce probíhá? V Ekotechnickém museu, Papírenská 6, Praha 6. Nejvhodnější trasu do musea a
podrobnou mapu naleznete na: www.stara-cistirna.cz/index.php/cs/zakladni-informace
Jaká je náplň programu?
Ekologický výukový program „Voda na přelomu desetiletí“: Program se experimentální a herní formou
věnuje stále více diskutovanému globálnímu problému odvodnění krajiny, narušení vodního cyklu,
ubývání pitné vody a souvislosti těchto jevů se změnami klimatu.
nebo
Ekologický výukový program „Klima na přelomu desetiletí“: Žáci prostřednictvím pokusů a herních
aktivit porozumí problému změn klimatu, jeho příčinám, důsledkům a možným řešením.
Objasníme si jev skleníkový efekt, narušení ozonové vrstvy, kyselý déšť a znečištění ovzduší.
plus
Exkurze: Součástí prohlídky jsou exkurze do podzemí provozní budovy čistírny, kde se návštěvníci
seznámí s historií stokování a čištění odpadních vod. O patro výše, v parní strojovně, jsou k vidění
dodnes funkční parní stroje od firmy Breitfield &Daněk z roku 1903.

Kdy akce probíhá? Od 15. do 26. února 2010 každý všední den v: 8:30 hod., 10:45 hod. a 13:00 hod.Jak dlouho program trvá? 120 minut (90 min. ekologický výukový program + 30 min. exkurze)Co vás čeká?· Ekologický výukový program „Voda napřelomu desetiletí“ či „Klima na přelomudesetiletí“ podle vašeho výběru ve vyhřátévýukové místnosti· Exkurze do Staré čistírny odpadních vod aparní strojovny· Pedagog navíc obdrží pracovní listy pronávaznost programu ve škole a dalšívýukové materiályKoho kontaktovat? Petru Pavlasovou na e-mailu: petra.pavlasova@koniklec.cz či na tel. č. 605 959 341Jaká je cena programu? 50 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarmaKde akce probíhá? V Ekotechnickém museu, Papírenská 6, Praha 6. Nejvhodnější trasu do musea apodrobnou mapu naleznete na: www.stara-cistirna.cz/index.php/cs/zakladni-informaceJaká je náplň programu?Ekologický výukový program „Voda na přelomu desetiletí“: Program se experimentální a herní formouvěnuje stále více diskutovanému globálnímu problému odvodnění krajiny, narušení vodního cyklu,ubývání pitné vody a souvislosti těchto jevů se změnami klimatu.neboEkologický výukový program „Klima na přelomu desetiletí“: Žáci prostřednictvím pokusů a herníchaktivit porozumí problému změn klimatu, jeho příčinám, důsledkům a možným řešením.Objasníme si jev skleníkový efekt, narušení ozonové vrstvy, kyselý déšť a znečištění ovzduší.plusExkurze: Součástí prohlídky jsou exkurze do podzemí provozní budovy čistírny, kde se návštěvníciseznámí s historií stokování a čištění odpadních vod. O patro výše, v parní strojovně, jsou k viděnídodnes funkční parní stroje od firmy Breitfield &Daněk z roku 1903.

Přidáno 27. 2. 2010

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018