Události

Přihláška na Krajskou konferenci EVVO 2017

Datum: 25. 10. 2017, 8:30 – 17:00
Místo konání: Národní technická knihovna v Praze, Ballingův sál, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6

Keep this field blank:
Titul před:
Jméno a příjmení:
Požadované pole
Titul za:
Email:
Požadované pole
Telefon:
Vyberte způsob stravy:
Požadované pole
Počet míst:
Název vysílající organizace:
Sektor vysílající organizace:
Požadované pole
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.:
Požadované pole
Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné:
Požadované pole
Vyberte způsob prezentace vaší organizace (můžete zaškrtnout více možností):

Vyberte jeden workshop, kterého se chcete zúčastnit v PRVNÍM odpoledním workshopovém bloku:
Požadované pole
Vyberte jeden workshop, kterého se chcete zúčastnit DRUHÉM odpoledním workshopovém bloku:Požadované pole
Poznámky:
Opište zobrazený kód:
Seats*:
Aktuální trendy ve firemním dárcovství a udržitelném podnikání
Libor Marek, Nadace Neziskovky.cz
Radka Pokorná, Kokoza
Judita Nechvátalová, Reklamní agentura Green Cat (Sdružení TEREZA)
Na workshopu vám představíme, jaké aktuální trendy hýbou firemní udržitelností a dárcovstvím, jak tuto formu získávání zdrojů nejlépe propojit s celkovým fungováním neziskové organizace a jak posílit získávání zdrojů z negrantových příležitostí. V rámci dílny se seznámíte i s případovými studiemi vytváření partnerství mezi NNO a firmou od Radky Pokorné ze společensky prospěšného podniku Kokoza a Judity Nechvátalové za projekt reklamní agentury Green Cat, prospěšného podnikání Sdružení TEREZA. V průběhu workshopu si zkusíte navrhnout, jakým způsobem můžete pro svou organizaci získat zdroje negrantovým způsobem a s kým navázat nové partnerství. Workshop je vhodný nejen pro neziskové organizace, ale i pro zástupce firemního prostředí, kteří se chtějí inspirovat pro svou práci.
Společenská odpovědnost – podnikáme a úřadujeme zeleně
Lenka Skoupá, Toulcův dvůr
Praktický workshop, ve kterém se dozvíme o vhodných opatřeních pro zelené úřadování a podnikání. Účastníci si udělají analýzu vlastního provozu a připraví plán jednotlivých kroků ve vlastní firmě, úřadu, případně domácnosti. Zajímat nás budou především témata energií, odpadů, nákupů, úspor. Zaměříme se na způsob vzdělávání a motivace zaměstnance k tomu, aby získané znalosti a zkušenosti přenášeli do praxe nejen v práci, ale i doma. Dotkneme se problematiky nefinančního reportingu firem i dalších dobrovolných nástrojů k udržitelnému podnikání.
Inspirace a příležitosti pro zajištění spokojenosti obyvatel v MČ Praha 8
Petr Vilgus, zástupce starosty MČ Praha 8
Lenka Černínová, Ekumenická akademie, z. s.
Cílem workshopu je na praktických příkladech ukázat přístup MČ Praha 8 k oblasti ekologické výchovy, ochrany zdraví a životního prostředí, udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Workshop bude v druhé části doplněn příspěvkem Ekumenické akademie, která s MČ Praha 8 dlouhodobě realizuje řadu environmentálních a společensky odpovědných projektů (např. kampaň Fairtradová města) a která provozuje Fair&Bio obchod. Ten bude nabízet své produkty na konferenci jako doplňkovou aktivitu. Spolupráce MČ Praha 8 a Ekumenické akademie bude demonstrována na příspěvcích „Příprava Studie udržitelné spotřeby v Praze 8“ a „Podpora důstojných pracovních podmínek (fair trade)“.
Spolupráce neziskového a podnikatelského sektoru na příkladu oživení developerských projektů
Tereza Součková, Ekocentrum Koniklec
Eva Neubertová, Skanska, a. s.
Kateřina Landová, ČSOP
zástupce firmy Veolia Česká republika, a. s.
Trendem posledních let je zvyšování biodiverzity nejen v přírodním prostředí, ale i v rámci developerských projektů a ve firemních objektech. O zvyšování biologické rozmanitosti živých organismů prostřednictvím projektů firmy Skanska pohovoří Eva Neubertová. Poslechneme si i o spolupráci firmy Veolia a Českého svazu ochránců přírody, který pro firmu Veolia provádí ekologické audity a navrhuje prvky zvyšující biodiverzitu. O tomto tématu promluví Kateřina Landová se zástupcem firmy Veolia. Jak zvýšit rozmanitost živočišných a rostlinných druhů v objektech vaší firmy, vám poradí Tereza Součková z Ekocentra Koniklec.
Do práce na kole – hravou formou k udržitelné dopravě
Lenka Myšáková, Auto*Mat
Soutěž Do práce na kole vyzývá zaměstnance, aby vyměnili cestování autem za jízdu na kole nebo pěší chůzi. Soutěž se letos uskutečnila již po sedmé, za účasti 12 883 zaměstnanců z 1961 firem a organizací. Lenka Myšáková ze společnosti Auto*Mat vám prozradí, jak se daří udržet meziroční růst účastníků o 20 %, zapojovat nová města do pořádání soutěže a motivovat nové zaměstnavatele, kteří své zaměstnance v šetrných kilometrech podporují.
Řešení pro textilní odpad v městských částech
Jaroslav Pašmik, vedoucí Centra managementu udržitelnosti, VŠE
Jiří Knitl, vedoucí odboru péče o veřejný prostor, Praha 7
Veronika Blabla Hubková, koordinátorka Fashion Revolution Czech Republic
Soňa Jonášová, Institut cirkulární ekonomiky
zástupce firmy provozující sběrné kontejnery na použitý textil
Textilní odpad je novým problémem naší doby. Jeho ohromný nárůst v posledních letech souvisí s příchodem rychlé a levné módy, která zaplavuje Česko a svět ze všech stran. Vyřeší tento problém sběrné kontejnery, které dnes rostou jako houby po dešti na našich ulicích? Nebo je potřeba jiné řešení? Pojďme o tom přemýšlet a diskutovat společně se zástupci městských částí a magistrátu, vědci, neziskovkami a firmami, které kontejnery provozují.
Firemní dobrovolnictví v oblasti životního prostředí v ČR
Dominika Herdová, Byznys pro společnost
Zástupce firem
Zástupce NNO
Zástupce dobrovolníků
Workshop je primárně zaměřen na podnikatelský a neziskový sektor a klade si ukázat pohled na firemní dobrovolnictví a jeho přínosy z různých zúčastněných stran za cíl. Nejprve budou představeny aktivity Byznysu pro společnost v oblasti společenské odpovědnosti firem se zaměřením na životní prostředí, specificky ve firemním dobrovolnictví v ČR. Ukážeme si smysl a prospěšnost těchto aktivit jak pro veřejně prospěšný sektor, tak pro firmy i pro celou společnost. Pozveme zástupce všech zúčastněných stran (firem, neziskových organizací i dobrovolníků) a budeme s nimi na toto téma diskutovat.
Spolupráce NNO, veřejné správy a firem při projektech na zlepšování veřejného prostoru – využívání dešťové vody
Dagmar Koucká, Ekocentrum Koniklec
Jiří Vítek, JV PROJEKT VH
Veronika Doubnerová, Byznys pro společnost
Ondřej Beneš, Veolia
Cílem workshopu je seznámit zastupitele a podnikatele s projektem „Počítáme s vodou“, který organizuje společnost Ekocentrum Koniklec. Projekt probíhá již od roku 2013 a je zaměřen na hospodaření s dešťovou vodou (HDV).
Workshopu se zúčastní Ing. Jiří Vítek, jednatel JV PROJEKT VH, s.r.o., člen CzWA, ČKAIT, CSVTS, DWA a odborný poradce celého projektu, který bude schopen zodpovědět všechny vaše otázky týkající se HDV. Zástupkyně firmy Byznys pro společnost paní Veronika Doubnerová přednese krátký příspěvek o konkrétní spolupráci s firmami zabývajícími se tématikou vody. Zástupce firmy Veolia pan Ondřej Beneš, obchodní ředitel pro rozvoj VODA, pohovoří o své zkušenosti s využitím srážkových vod.
Během workshopu budou představeny příklady dobré praxe HDV, konkrétní opatření pro veřejnou správu i podnikatele, zelené střechy a vertikální zahrady a obecně možnosti ozelenění veřejného prostoru, firem i ekologizace kanceláří.
GivingTuesday
Karolína Gumulcová, Asociace společenské odpovědnosti
Monika Jindrová, AVPO
Libor Marek, Nadace Neziskovky.cz
Lukáš Hejný, Sdružení Via
Již šestým rokem se po celém světě slaví největší svátek dárcovství a dobrovolnictví, který podporuje a oslavuje chuť pomáhat. Během minulého roku se do GivingTuesday zapojilo více než 50 000 organizací z 98 zemí světa, ať už finanční podporou potřebným, dobrovolnictvím nebo charitativní kampaní na sociální téma. GivingTuesday v Česku, jako národní ambasador, zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti. Na praktickém workshopu vám ve spolupráci s partnery Darujme.cz, Nadací Neziskovky.cz a AVPO ČR představí možnosti, jak se do celosvětového svátku dárcovství zapojit.


Poslední aktualizace: 15. 9. 2017