Ve školním roce 2013/ 2014 realizujeme s 22 pražskými školami (z každé zapojené městské části jedna základní škola) projekt „Mikroklima okolí školy“, který je financován MHMP. Projekt je obecně zaměřen na identifikaci problému životního prostředí v městské části, ve které sídlí daná škola, na jeho podrobné poznání, analýzu a navržení řešení, konkrétně tematicky na mikroklima okolí školy.

Součástí projektu je diskuse žáků s různými klíčovými aktéry a různými sociálními skupinami příslušné městské části, čímž zapojuje školy do komunitního rozvoje a tzv. místních Agend 21 v obci. Projekt realizují školy samy na základě materiálové, metodické a asistenční podpory lektorů ZO ČSOP Koniklec. Projekt nese název „Mikroklima okolí školy“ a jedná se o kompilaci 3 z 10 témat projektu „Město do kapsy“ (kvalita ovzduší, pitná a dešťová voda, funkce zeleně), které ZO ČSOP Koniklec realizovalo v Praze v letech 2010 – 2013.

V první polovině realizace projektu došlo k úvodím strategickým setkáním se školními koordinátory EVVO, vytvoření záložky „Mikroklima okolí školy“ s informacemi o projektu na webových stránkách projektu „Město do kapsy“ včetně vytvoření počítadla návštěv, mapy Prahy s umístěním zapojených škol, elektronických kapes a diskusního fóra, k úvodním strategickým setkáním se školními koordinátory EVVO, přípravě pomůckových sad s pomůckami, pracovními listy a metodikami pro 22 škol, které byly předány do většiny škol, a vytvoření metodické příručky pro učitele v elektronické i tištěné podobě.

V druhém pololetí školního roku bude na všech školách projekt realizován samotnými školami s využitím konzultací, asistencí a metodické podpory od lektorů ČSOP Koniklec. Výstupy budou vloženy do elektronických kapes na webových stránkách projektu a na závěr bude projekt vyhodnocen.

Přidáno 11. 3. 2014

Poslední aktualizace: 12. 1. 2018