Od ledna 2010 realizuje Ekocentrum Koniklec na dvou pilotních školách – ZŠ Londýnská na Praze 2 a ZŠ Chmelnice na Praze 3 – jednoletý environmentálně-vzdělávací projekt „Město do kapsy“.

V průběhu druhého pololetí školního roku 2009/ 2010 se již uskutečnilo šest projektových dní na každé ze dvou pilotních škol. Výstupy z těchto dní jsou uloženy v deseti elektronických kapsách na webových stránkách. Na ZŠ Chmelnice jsou navíc ztvárněny výtvarně do podoby deseti plakátů, které jsou součástí výstavy ve vstupní hale. Projekt a jeho výstupy byly na této škole navíc prezentovány v březnu na školní ekologické konferenci.

Žáci jednotlivých tříd druhého stupně se v průběhu roku 2010 účastní deseti projektových dní, prostřednictvím kterých se seznamují s ekoregionem, ve kterém škola leží, získávají nejen znalosti z deseti environmentálních oblastí (ovzduší, odpady, prostor, potraviny, voda, zeleň, rekreace, bariéry, škůdci, kultura), ale i nové dovednosti jako je orientace v terénu pomocí GPS, práce s leteckými a historickými mapami, využití nejrůznějších výzkumných metod apod.

Do prosince 2010 proběhnou ještě na každé škole 4 projektové dny. Ke všem tématům vzniknou metodiky, které budou společně s publikací o projektové a problémové metodě distribuovány do škol, které se zúčastní dotazníkového šetření o využívání těchto metod při výuce. Školy si pak budou moci metodiky upravit pro své prostředí, zrealizovat podle nich krok za krokem projektové dny a využít webových stránek Města do kapsy. Projekt je finančně podpořen MHMP, MŽP a MČ Praha 3.

Přidáno 19. 7. 2010

Poslední aktualizace: 1. 3. 2018